Bachelorprojekt

Jeg kan godt lide at læse, MEN...

Rebekka Kofod Nielen og Sofie Kjelgaard Brødholt er indstillet til Lærerprofession.dk for deres bachelorprojekt om, hvordan elever i udskolingen oplever læsning og læselyst uden for skolen, og hvorledes man kan motivere og inspirere til dette i skolen.

Lektor fra UCN Aalborg, Ditte Vejby Schou, har indstillet Rebekka Kofod Nielsen og Sofie Kjelgaard Brødholt til en pris for deres bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"De studerende har lavet en grundig undersøgelse af, hvordan man kan inspireere og motivere elever til lystlæsning i skolen. Undersøgelsen, som er baseret på både fokusgruppeinterviews med elever samt interviews med hhv. lærer, bibliotekar, læsevejleder samt medarbejder i boghandel, er mundet ud i en empirisk og teoretisk funderet hjemmeside, som kan bruges i undervisningen. Børns optagethed af sociale medier og konkret Book-Tok på Tik inddrages konstruktivt i hjemmesidens design."

Hent projektet her:

Jeg kan godt lide at læse, MEN...

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.