Danske Skoleelever

"Det kan være svært at være den yngste i et rum og tage ordet", siger den afgående formand for Danske Skoleelever Laura Drachmann Poulsen

Elevformand takker af: ”Det er fedt for mig at se, at jeg kan motivere andre unge”

Ét år har man til at nå toppen af en formandskarriere, når man er formand for Danske Skoleelever. Laura Drachmann Poulsen forlader posten 1. juli. Hun er stolt af at have været med til at engagere unge i medlemsdemokrati.

Publiceret Senest opdateret

”Det, der ærgrer mig lidt er, at det så sent gik op for mig, hvor fedt det er at provokere voksne”.

Laura Drachmann Poulsen er på toppen af sin formandskarriere, da hun på Folkemødet styrter fra mikrofon til mikrofon. Nogle gange har hun ikke engang et kvarter til at komme fra scene til scene i Allinge. Emnerne spænder vidt. Hun taler om mobning på grund af etnicitet, praksisfaglighed i skolen, teknologi og mistrivsel, og hun deler scenerne med folketingspolitikere og garvede organisationsformænd. Og når scenerne i teltene lukker ned, har hun en hel liste af budskaber med sig, som hun til diverse aftenarrangementer skal levere til de politikere og organisationer, der er samlet i Allinge.

Hver gang hun går på scenen, er hun nervøs. 

”Det skal man være”, siger hun. Men når hun stiger ned igen, er hun smilende og klar til at samle de elever, der måtte være kommet forbi for at høre hende eller for at gå med hende videre til næste event.

Vokser med opgaven

Laura Drachmann Poulsen blev valgt til formand for Danske Skoleelever sidste år. Da var hun næsten færdig med 9. klasse og kunne derfor bruge det følgende skoleår på at være formand på fuld tid. 

Da hun tiltrådte som formand, blev hun bedt om at skrive sine forventninger til året ned i et brev. Brevet skal åbnes inden på søndag, hvor hun har sidste dag som formand. Laura Drachmann Poulsen kan godt huske, hvad hun skrev.

”Jeg var meget nervøs for, at jeg ikke ville være superdygtig til opgaven. Jeg var bange for, om jeg kunne løfte den. Men man finder ud af, at det hele går, og man bliver dygtig. Så længe man har hjertet og sit kompas på rette sted, så løfter man opgaver for mange elever”, siger hun.

På Folkemødet havde hun gavn af, at hun i løbet af året, der er gået, har fundet en sikkerhed i at debattere med voksne.

”Man skal sørge for at være interessant og spændende. Det kan være svært at være den yngste i et rum og tage ordet. Jeg vil gerne være en rollemodel for andre unge og turde kræve noget af de voksne, på det sted man er”.

Mere feedback i skolen

Skal Laura Drachmann Poulsen pege på forhandlinger, hvor hun har gjort en forskel, så er det den politiske aftale om skolens kvalitetsprogram.

”Der føler jeg, at jeg har sat et aftryk”, siger Laura Drachmann Poulsen og peger blandt andet på, at aftalen betyder, at der kommer mere praksisfaglighed ind i skolen. Det er dog ikke alt i den politiske aftale, som er blevet helt, som elevformanden kunne ønske.

”Der var et forslag om, at karakterer skulle gå helt ned til 4. klasse. Vi ville gerne have, det først var i 8. klasse. Vi fik med, at feedback skal være obligatorisk, men vi må leve med, at man godt kan få karakterer i 6. klasse. Jeg håber, at aftalen betyder, at lærerne vil tænke mere over at give eleverne feedback”, siger Laura Drachmann Poulsen og henviser til, at der i lovudkastet står, at skoleledere med godkendelse fra skolebestyrelsen kan beslutte, at eleverne på en skole skal have karakterer fra 6. klasse. Hvis det sker, er der et krav om, at karaktererne skal ledsages af mundtlig eller skriftlig feedback. 

Laura Drachmann Poulsen føler, at der er blevet lyttet meget til hende i partnerskabet Sammen om skolen.

”Jeg håber, at den samme lydhørhed kommer til at være lokalt. Jeg kunne godt tænke mig, at der var meget mere af den slags samarbejde”.

Formand i døgndrift

Hvervet som formand for Danske Skoleelever er helt specielt, fordi formanden og sekretariatsfrivillige bor sammen på Danske Skoleelevers sekretariat i Aarhus. De bor på værelser med to til tre på hvert værelse. De bor uden voksne, hvilket betyder, at de selv skal vaske tøj, lave mad, handle ind og gøre rent.

”Det er jo lidt som at tage på efterskole, og så alligevel ikke, fordi der ikke er voksne hele tiden. Men der er voksne ansat, der hjælper os og guider os”, siger Laura Drachmann Poulsen.

En ting hun har lært er, at voksne ikke altid har ret.

”Det har været vigtigt at lære, at det er ok at være uenig. Det er ok at sige noget kontroversielt. Man skal stå på sin sag og være klar over, at nogle gange er der også voksne, der tager fejl. Det betaler sig. Mange voksne synes, det er sejt, når man stiller sig op og siger noget”.

Elev-rollemodel 

Hun føler, at hun i året der er gået, har motiveret andre elever til at deltage i demokratiske debatter.

”Hvis man giver elever plads, så kan de også tage den. De kan godt stå på en scene, hvis de får lov. Det er svært at gøre det, men når man gør det, kan man mærke, at man bliver en rollemodel for andre”.

Og netop det, mener hun, er en af de allerbedste oplevelser, hun har haft i sit år som formand.

 ”Det er fedt for mig at se, at jeg kan motivere andre unge”.

Nu flytter hun fra sekretariatet i Aarhus.  Så skal hun bruge sommerferien på at besøge de venner hun kun har set begrænset det seneste år og ”og være ung og almindelig". Efter sommerferien begynder hun på handelsgymnasium i Randers.

Næste formand for Danske Skoleelever bliver 15-årige Caroline Helene Hermansen, som i dag afslutter færdiggør folkeskolen på Novaskolen i Vejle.