Bachelorprojekt

Anna Hamborg Pedersen

Kreativitetsfremmende musikundervisning

Anna Hamborg Pedersen er indstillet til Lærerprofession.dk for sit bachelorprojekt om, hvilke muligheder musiklæreren har for at understøtte elevernes udvikling af kreativitet i musikundervisningen på valghold. 

Lektor fra VIA Aarhus, Birgit Nielsen, har indstillet Anna Hamborg Nielsen til en pris for hendes bachelorprojekt med følgende begrundelse:

"Bachelorprojektet indeholder en gedigen undersøgelse af et aktuelt uddannelsespolitisk tema: Kreativitet i undervisningen — her specifikt musikundervisningen. Den studerende har i særdeleshed taget læreruddannelsens akademiske side til sig og undersøger derfor sin problemstilling på et højt niveau. 

Projektets teoretiske ramme vidner om stor indsigtsmæssig bredde. Hun videreudvikler selv teori og integrerer teori og praksis med stor forståelse i sine omfattende analyser. Formidlingskompetencen i både projektets skriftlige og mundtlige del er fremragende."

Hent projektet her:

Kreativitetsfremmende musikundervisning

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.