Nu skal børn i Høje-Taastrup sige farvel til daginstitutionen allerede 1. april, før de skal i børnehaveklasse. Det kan få flere forældre til at søge om at udskyde skolestarten, tror lærerkredsformanden.

Høje-Taastrup indfører 'april-børn'

Nu skal børnene i Høje-Taastrup starte i sfo i april, før de skal i børnehaveklasse. Dermed mister indskolingen pædagoger til den understøttende undervisning i yderligere en måned. Det vil føre til forringelser, siger lærerkredsen.

Publiceret

FAKTA OM HØJE-TAASTRUP OGSKOLESTART

Der er 10 folkeskoler og et 10. klassecenter i HøjeTaastrup
Siden 2009 er skiftet fra daginstitution til sfo og fra sfo tilklub foregået 1. maj.

Også i eksempelvis Greve, Ishøj, Solrød og Køge kommuner skalbørnene nu skifte til SFO i april.

Det er praksis i mange kommuner, at børnehavebørnene ikke gårdirekte til børnehaveklasse efter sommerferien, men starter i sfo1. maj. Den faglige begrundelse er, at børnene på den måde kan fåen blødere skolestart, når de allerede kender til skolemiljøet.Desuden er det billigere at have børn i sfo'en, da der her er færrevoksne per barn. I Høje-Taastrup Kommune fører denne ændringsåledes til, at der kan spares årsværk idaginstitutionerne. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Børnene i Høje-Taastrup Kommunes børnehaver skal i år skifte legepladsen ud med skolegården allerede til april. Det er en måned tidligere end hidtil.

Sfo er billigere i drift end i børnehave, fordi der er færre voksne per barn.

Ny pjece skal lette overgang fra daginstitution til skole 

Kommunen har beregnet, at man i 2017 kan spare omkring 600.000 kroner ved at rykke skolestarten en måned frem. I årene efter vil besparelsen være godt 1,3 millioner kroner årligt. Ændringen blev vedtaget af Høje-Taastrup Byråd som en del af budgettet for 2017, hvor udgifterne i alt løber op i 3,3 milliarder kroner.

Problemet er bare, at nogle af skolepædagogerne i indskolingen nu skal flyttes hen i sfo'erne, hvor der altså skal passes børn om formiddagen allerede fra april. Og selvom indskolingens ansatte kun undværer skolepædagogernes arbejdskraft i en måned mere end før, så kommer det til at gå ud over kvaliteten af den understøttende undervisning. Det siger Høje-Taastrup Lærerkreds' formand Heidi Yoma Rasmussen.

"Den voksne, der nu står med klassen alene, får jo ikke mere tid til forberedelse af undervisningen. Så det er rigtig ærgerligt for børnene, hvis den understøttende undervisning går fra at være berigende og kreativ til at blive ligegyldige lektioner, som ingen har tid til at forberede ordentligt", siger kredsformanden.

Hvor skal børnene modnes?

Siden 2009 har børnene i Høje-Taastrup skullet skifte til sfo 1. maj, og på den måde har det været praksis i snart 10 år, at børnene ikke kommer direkte i skole til august, men har en indkøringsfase før sommerferien i et par måneder. 

Formanden for Institutions- og Skoleudvalget i Høje Taastrup Kommune medgiver, at beslutningen er en spareøvelse. Men han nævner også fordele ved tidlig sfo-start, nemlig at børnene i et par måneder kan vænne sig til skolemiljøet, før børnehaveklasselivet rigtigt skyder i gang. 

Frederikshavn: Lærerne advarede imod rullende skolestart

Men det er kredsformanden ikke nødvendigvis enig i. Hun siger, at der formentlig vil være forældre, der gerne vil vente med at sende deres barn i skole, og på den måde ender børnene, helt modsat politikernes intention, med at være endnu længere tid i den dyrere børnehave.

Kredsformand: Det kan ende med at blive dyrere

"Vi har prøvet at gøre opmærksomme på, at nogle forældre jo vil prøve at ansøge om at rykke deres barns skolestart med et år. For jeg tror ikke, at alle forældre vil mene, at deres børn er modne nok til at starte i april. Og hvis barnet så alligevel kommer til at vente et år, kommer det til at betyde ekstra udgifter til børnehaven", siger Heidi Yoma Rasmussen.

Institutions- og Skoleudvalgsformanden Kurt Scheelsbeck vil ikke kommentere på, om bekymringen bliver til scenarie.

"Nu må vi se, hvad der sker, og hvis tilbagemeldingerne på det er dårlige, når vi evaluerer, så vil vi jo revurdere beslutningen", siger han.

Sparepuslespillet

Høje Taastrup Kommunes helt store skolesatsning er, at alle børn skal have enten en iPad eller en computer. Og den satsning koster.

"Det er et projekt, som vi gerne vil prioritere og som koster en del i drift. Vi er blevet præsenteret for forskellige muligheder for at hente nogle af pengene ind, og der var aprilstart en af de muligheder, der lød fornuftige", siger Kurt Scheelsbeck.