Anmeldelse

Udsatte børn og unge
Udsatte børn og unge

Omfattende udsathed

Har du brug for omfattende viden om udsathed, er denne bog noget for dig. Der er såvel teoretiske som praksisrettede artikler, der giver et overblik. Men der er ikke så meget til den almindelige lærer.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Udsatte børn og unge" er bygget op i fire hovedafsnit og henvender sig primært til studerende, og forskellige forfattere byder ind med korte artikler: Et afsnit, hvor den videnskabelige teoretiske forståelsesramme præsenteres. Det er emner som fattigdom, social arv, inklusion/eksklusion, forebyggelse med mere. I næste afsnit behandles det, hvilket tema der forbindes med udsathed. Det kan her være psykosociale vanskeligheder, diagnoser og så videre. Tredje afsnit handler om praksisfeltets indsatsformer i daginstitution, skole, ungdomsuddannelse og andre steder. I den sidste del af bogen kommer de unge selv i tale.

Fakta:

Titel: Udsatte børn og unge

Pris: 425

Sider: 400

Forlag: Hans Reitzels Forlag

Niveauet i bogen er højt, men den er alligevel letlæselig. Den mest spændende læsning for mig som lærer finder jeg i afsnittet med de unges egne perspektiver på udsathed. Det giver mig et nyt perspektiv. For eksempel risler det koldt ned ad min ryg, når jeg hører de unge udtale sig om de netværksmøder, de har været med til. Patrick fortæller om et møde, hvor der var 16 personer med, og han følte sig som en sag, der bare skulle ekspederes videre.

Et interessant aspekt ved bogen er, at der er studiespørgsmål og resumeer på www.hansreitzel.dk. Sigtet er at skabe refleksion hos de studerende. Det virker rigtig godt. Måske egentlig noget af det bedste, som kan suppleres med til en fagbog. Både som studerende og så sandelig også som underviser på professionshøjskolerne.

Er den så værd at læse? En grundbog som undertitel udløser spørgsmålet hos mig, om emnet om udsatte børn dækkes fyldestgørende? Ja, den dækker bredt, men også meget bredt. Hvis jeg i samme åndedrag forholder mig til, hvilket fag det er en grundbog til, rammer den fint for studerende. Men som almindelig lærer kan bogen kun tjene som baggrundsstof, måske især for specialklasselærere. Målgruppen er ifølge indledningen studerende på de pædagogiske uddannelser, socialrådgiver- og læreruddannelsen og studerende på kandidat- og masteruddannelser i pædagogik, psykologi, antropologi, sociologi og sundhed.

Der er i nærværende bog ikke så meget kød til lærerprofessionen direkte, da den dækker bredt. Men indirekte er der masser af baggrundsviden at hente. Her kunne del fire i bogen for mig godt have fyldt noget mere og være koblet op på noget teori. Hvordan kan vi handle med denne nye viden i skolen? Altså set ud fra en lærerprofession. Men som studiebog er den glimrende.

Powered by Labrador CMS