Rapporten »Forebyggende foranstaltninger 5-9 år« kan downloades fra sfi.dk
Rapporten »Forebyggende foranstaltninger 5-9 år« kan downloades fra sfi.dk

Succes med hjælp til udsatte børn

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Udsatte børn med problemer i familien kan ofte have svært ved at tackle skole og fritid. En ny rapport fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd »Forebyggende foranstaltninger 5-9 år« gennemgår fem målrettede indsatser og giver bud på, hvordan man bedst kan hjælpe de udsatte børn på vej.

De fem foranstaltninger, der præsenteres i rapporten, arbejder forebyggende med børn i alderen fem til ni år. Ifølge de enkelte kommuner og forældrene er foranstaltningerne en succes.

Rapporten har fundet en række fællestræk ved de fem tilbud: Alle anser det for vigtigt at tilpasse forløbene til det enkelte barn og barnets familie. Foranstaltningerne blander forskellige metoder og teorier. Ledelse og personale i de forebyggende foranstaltninger har en fælles faglig baggrund - enten lærere eller pædagoger. Hovedparten af lederne og de ansatte har mange års erfaring med forebyggende arbejde, og der er sjældent udskiftning i personalegruppen. I forhold til samarbejde med andre er der én person, som er kontakt- eller primærperson for barnet og dets forældre. Samtidig opererer alle foranstaltningerne med netværks- og statusmøder, hvor barnet og dets forældre, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, skole og eventuelt skolefritidsordning deltager.

Rapporten er en del af projektet »Dialoggruppe - om forebyggelse som alternativ til anbringelse«, som er finansieret af Servicestyrelsen og løber over en fireårig periode frem til foråret 2013. Det er den tredje af seks delrapporter.

Powered by Labrador CMS