Jette lytter imponeret med, da Olivia og Caroline læser Halfdan Rasmussens bogstavrim med både ulve-, vampyr- og fin damestemme.

60-minutters lektioner
 letter reformen i Dragør

Hvordan indretter man et skema, som skal bestå af nye elementer som understøttende undervisning, 45 minutters bevægelse og lektiehjælp? I Dragør har man valgt at gøre lektionerne 15 minutter længere, så der er mere tid til at nå det hele.

Publiceret

60-MINUTTERS LEKTIONER

I Dragør havde man før sommerferien store problemer med at gøreden understøttende undervisning til en integreret del af det, derskete i fagtimerne. Nu har man skåret den ud i små dele a 15minutter og givet hvert fag et stykke. Det giver længere lektionerog mere tid til at komme i hus med reformen.

Det kan være svært at holde sig på benene, når man giver sig fuldt ud for at nå et sidste ord under dagens første brain break.
Med 120 minutter i dag er der god tid til at nå det hele, så der er mulighed for at komme på nogle ekstra sjove rim.
Olivia, Caroline og resten af 3.c følger intenst med, da Jette præsenterer dagens læringsmål.
Efter at have 
spurtet frem og 
tilbage efter ord kan 3.c sætte første »tjek« på deres tretrinsraket på dagens bevægelseskonto.


Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De smarte har taget skoene af. For så kan de glidende tage svinget ind til klassen lidt skarpere end de andre. »S-P-I-…«, der bliver husket højt, mens et besværet åndedræt gør det svært at give lyd til de bogstaver, som hovedet forsøger at holde styr på. 3.c på Store Magleby Skole i Dragør er i fuld færd med dagens første brain break, som i stedet for pauser er faglige bevægelsessekvenser i løbet af dagen.

Der er fart over feltet, når eleverne på kryds og tværs manøvrerer sig frem og tilbage mellem et bord ude på gangen og deres pladser i klasselokalet. På bordet har dansk­lærer Jette Johnsen lagt blå kartonkort med ord, der vender snuden mod bordpladen. Kun ét kort må vendes per løbetur, og så er det ellers bare med at huske, hvordan ordet staves.

Efter ti minutters ordræs kan Jette placere et lyseblåt »tjek« ved nederste trin på klassens tretrinsraket, »Brain Break Raket«, der hænger over Jettes kateder. Nu ved de lærere, der tager over i løbet af dagen, at 3.c er to omgange fra at være i mål med reformens bevægelseskrav.

»Eleverne holder virkelig regnskab med det. De husker os på det, hvis vi ikke er nået til tops på raketten. Vi havde en konsulent ude, som foreslog, at vi skulle have en raket med fem trin. Men det var altså for meget«, fortæller Jette smilende.

Skoleleder: 60 minutter styrker fagene  

Mere sammenhæng i skoledagen

Hun og resten af lærerstaben på skolerne i Dragør har i indeværende skoleår elever i minimum 60 minutter ad gangen. I sommer satte skoleledergruppen fra kommunens to skoler sig sammen og fandt frem til at droppe opdelingen mellem fagtimer og understøttende undervisning. For det var i den grad så som så med sammenhæng mellem skemaets traditionelle fag og de nye former for skoletimer. Derfor skar de den understøttende undervisning op i lunser a 15 minutter, så den lange viser nu når en hel runde i løbet af en lektion.

På 3.c's farverige skema, som eleverne har tegnet, er det derfor ikke længere muligt at udpege reformens nye elementer. Som før reformen består det kun af fagtimer. Og så er ambitionen, at hver lektion indeholder ambitionerne fra den understøttende undervisning og faglig fordybelse. Men hvornår og hvordan bestemmer Jette selv.

»Sidste år tog pædagogen typisk over fra klokken 12, indtil de havde fri. Og der var kun sat tid af til, at pædagogen og jeg kunne snakke sammen én gang om måneden, så der var ingen sammenhæng mellem fagtimerne og den understøttende undervisning. Nu er det mig, der står for det, og her giver de ekstra minutter mig flere muligheder«.

Nu møder pædagogen for det meste ind klokken 10 og støtter op om de forløb, Jette og de andre lærere har forberedt. I dag har Jette 3.c i skemaets to første lektioner; dansk og kristendom. »Har vi ikke kristendom nu?« spørger en elev. Viseren på klassens metalur viser rigtigt nok, at det er tid til at lægge læsebogen væk, men programmet står stadig på øvelser med rimeord, som før pulsen blev sat i sving.

»Sidste gang tog vi to timer kristendom, så i dag tager vi to timer med dansk«, svarer Jette. Med 120 minutter i selskab med 3.c har Jette denne torsdag formiddag ekstra god tid til at nå det hele. Minutter, som er godt givet ud med reformens krav om en afvekslende skoledag med understøttende undervisning, bevægelse og lektiehjælp.

»Det er ikke altid, at vi lige når det hele. Vi når for eksempel sjældent op på tre brain break-øvelser om mandagen, hvor eleverne har idræt. Men vi kan generelt nå meget på den tid, vi har, så jeg er rigtig glad for den nye måde, vi gør det på«.

Imens bladrer eleverne i ordbøger for at tjekke op på, om de fik helt hånd om de ord, de netop har spænet op og ned ad gangen efter. På den måde bliver der tid til fordybelse, mens pulsen får tid til at finde et passende stadie igen.

Politikerne i Dragør har bestemt, at eleverne skal have en times pause om dagen. Det klarer 3.c i løbet af spisefrikvarteret. Resten af dagen er klassens brain breaks det nærmeste, eleverne kommer på pause i løbet af skoledagen fra 8 til 14.

»I skal helst ramme inden for skiven«

70 minutter forinden tog dagen sin begyndelse med en besked fra Jette. »Det her har I aldrig set før«. Jettes finger peger mod et punkt på det tændte whiteboard. Læringsmål, står der. »Som I ved, arbejder vi med læringsmål, men det her er et nyt system, som kommunen har valgt, at alle lærere i Dragør skal arbejde med«, forklarer hun eleverne, imens hun viser eleverne det nye læringssystem »MinUddannelse«.

Fra gulvet følger eleverne tavse med, da Jette læser de tre mål, som hun forklarer, at de alle hver især skal have ud af dagen. For hvert mål er en skydeskive med tre ringe. Og selvom det er første gang, 3.c stifter bekendtskab med »MinUddannelse«, kender de konceptet.

»Hvor er det, at vi helst ikke må ramme?« En finger ryger i vejret fra mængden af elever. »Uden for skiven«, lyder det forsigtigt. »Det er nemlig rigtigt. I skal helst ramme et sted inden for målskiven. Og hvis nogen ryger ved siden af, så kommer jeg og hjælper jer til at ramme plet«, fortæller Jette.

Eleverne bliver sendt rundt i lokalet for at rime for hinanden ud fra ord på et papir, Jette har delt ud. Derefter skal digtene skrives ned og læses op på skift. »Jeg kan godt li' at bage, men jeg kan faktisk ik' li' kage«, starter Emil. »Jeg gik mig en tur, og pludselig blev jeg sur«, kommer det fra Gustav. Resten af rimene følger rapt efter.

Onsdag står i fagenes tegn

Det er ikke så underligt. For onsdag var hele skemaet afsat til at træne rim. For onsdag er såkaldt fleksdag for skolens elever, hvor dagen er reserveret til ét fag, som så skifter fra gang til gang. Jette står for en 15-17 af 3.c's onsdage. Og i går stod dagen på rim i lange baner.

»Det var så fedt. Eleverne lavede deres egne rim. Og så spurgte jeg pædagogen: 'Kan du rappe?' Og så sagde han: 'Ja da', og det blev bare megagodt. Eleverne elskede det. Og vi sluttede dagen med, at eleverne optrådte med rim og rap for hinanden. Onsdagene er rigtig gode. Og vi kan nå at blive færdige med tingene, fordi vi har så god tid«, fortæller Jette.

Da klokken nærmer sig 10, er det tid til at vende tilbage til læringsmålene. »Hvor mange af jer ville kunne tage ud i universet og forklare, hvad et rim er?« spørger Jette.

Som små raketter ryger en arm i vejret fra hver af klassens elever. Jette fortsætter med yderligere to spørgsmål til elevernes udbytte. Synet gentager sig. 24 korte arme peger op mod loftet. »3.c, I har ramt plet. Klap jer selv på skulderen«.

3.c's første 120 minutter er overstået. Endnu er tretrinsraketten to »tjek« fra at være hjemme. Tre lektioner står endnu på skemaet, hvor reformens elementer igen bliver forsøgt kogt ind til 60 minutter.