Fem procent af børnehaveklasseeleverne på de udvalgte skoler skal gå i børnehaveklasse et år mere efter en dumpet sprogtest. Én procent af de ældre dansk som andetsprog-elever må også gå deres klassetrin om.
Fem procent af børnehaveklasseeleverne på de udvalgte skoler skal gå i børnehaveklasse et år mere efter en dumpet sprogtest. Én procent af de ældre dansk som andetsprog-elever må også gå deres klassetrin om.

Skoleledere: Sådan var det at gennemføre sprogprøver med store konsekvenser

Sprogprøverne har fået skolerne til at sætte flere resurser af til sprogundervisningen, siger en skoleleder fra Randers, som dog tvivler på, at det er dér, de er bedst brugt. På en skole i Sønderborg dumpede én elev sprogprøven og blev derefter taget ud af skolen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

48 elever har måttet gå en klasse om, efter de ikke bestod de sprogprøver, der som led i regeringens ghettopakke er blevet indført på 21 folkeskoler og syv friskoler.

Sprogprøverne skal gennemføres for alle børnehaveklasseelever og for dansk som andetsprogelever i de øvrige klasser, hvis en skole har flere end 30 procent elever fra udsatte skoleområder.

Sidste skoleår var det første år med de nye prøver. Men dengang fik eleverne lov at fortsætte op i næste klasse, selv om de ikke bestod sprogprøven, hvis deres forældre ønskede det.

Det skyldtes det markante aftryk, coronapandemien havde sat på anden halvdel af skoleåret.

Han mener ikke, at dialogen og samarbejdet med forældrene har ændret sig væsentligt, efter der nu er mere på spil med sprogprøverne.

"Jeg kan selvfølgelig ikke sige, vi ikke støder på forældre, der bliver sure. Men vi har en løbende dialog, som vi altid har haft, hvor vi blandt andet gennemgår sprogprøverne. Så mit indtryk er, at der ikke er de store overraskelser, når vi til sidst når frem til konklusionen om, at en elev skal gå om".

Dumpet elev taget ud af skolen

Humlehøj-Skolen i Sønderborg Kommune er en anden af de skoler, der skal gennemføre sprogprøverne.

Her mener skoleleder Iben Vind-Hansen, at også skoleåret 2020/21 bød på vanskellige vilkår på grund af skolenedlukninger som følge af coronapandemien.

"Det har været en udfordring at arbejde med sproglig udvikling hjemme i en familie, der ikke er dansktalende. Så vores læsevejleder har været udfordret", siger hun.

Skolen har én elev, der ikke bestod sprogprøven og derfor skulle gå en klasse om.

Elevens forældre har efterfølgende valgt at tage eleven ud af skolen efter at have takket nej til tilbuddet om sommerskole.

Desuden har skolen en elev, der efter at have dumpet en sprogprøve, er blevet placeret i skolens modtageklasse.

"Hende vil vi ikke sige er gået om. Hun er bare kommet i det rigtige tilbud", siger Iben Vind-Hansen.

Hun peger på den udfordring med sprogprøverne, at der kan være tale om børn, der allerede er skoleudsat.

"Så man skal være varsom med at lade dem gå om igen. Ellers når de at blive for gamle i forhold til deres klassekammerater, inden de forlader folkeskolen", siger hun.

Ifølge skolelederen har det ikke ændret på skolens tilgang, at det i år for første gang kunne medføre, at en elev skulle gå en klasse om, hvis de ikke bestod sprogprøven.

"Selvfølgelig har sprogprøverne sat fokus på områder, de skal lære, men vi har altid haft stor opmærksomhed på den sproglige indsats i indskolingen. Vores læsevejleder og børnehaveklasseleder gør et kæmpe stykke arbejde med sproglig udvikling", siger hun.

Powered by Labrador CMS