Det bør under ingen omstændigheder være ens bopæl, der afgør, om man skal have særlig sprogstimulering, mener Skolelederforeningen
Det bør under ingen omstændigheder være ens bopæl, der afgør, om man skal have særlig sprogstimulering, mener Skolelederforeningen

DLF og skolelederne: Drop ghettopakke-sprogprøverne

En række foreninger har givet høringssvar til regeringens forslag om obligatoriske sprogprøver, som er en del af den såkaldte ghettopakke. Både Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og KL finder det problematisk, at børnehaveklasseelever kan blive omgængere.

Publiceret

Fakta om lovforslaget

Lovforslaget betyder, at sprogprøver fra næste år bliverobligatorisk på de 45 skoler, hvor der er mere end 30 procentelever fra et boligområde, der inden for de sidste tre år har væretpå regeringens ghettoliste.

Der hører sprogstimuleringsforløb med til prøven, hvilket gørdet muligt for børnehaveklasselederne at sætte ind der, hvor barneter sprogligt udfordret.

Der vil i løbet af skoleåret være tre sprogprøver og en isommerferien, men hvis en elev klarer første prøvetilfredsstillende, skal eleven ikke gennem flere prøver.   

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Når det nye kuld børnehaveklassebørn starter i skole til næste år, kan de risikere at skulle igennem fire sprogprøver, hvis mere end 30 procent i klassen bor i et boligområde, der har været på regeringens ghettoliste inden for de seneste tre år.

Det har i løbet af året skabt debat, og nu udtaler flere foreninger skarp kritik af forslaget i deres høringssvar. Ifølge Danmarks Lærerforening skal folkeskolens grundlæggende regler være ens for alle elever uafhængig af, hvor de bor.

Netop dette princip stemmer ikke lovforslaget om sprogprøverne ikke overens med, skriver formand Anders Bondo Christensen.

Foreningen synes også, at det er bekymrende, at en elev kan risikere at ende i en klasse uden alderssvarende klassekammerater, hvis eleven i forvejen er startet sent i skole og skal gå børnehaveklassen om.

I tilfælde af at en elev ikke klarer sprogprøven tilfredsstillende for tredje gang, er der mulighed for at komme på forældrebetalt sommerskole inden fjerde og sidste prøve. Men det strider ifølge Danmarks Lærerforening imod retten til fri og lige adgang til undervisning i folkeskolen. 

Foreningen anerkender behovet for en tidlig sprogligindsats for børn med et ikke veludviklet dansk sprog. Men skolelederne pointerer også, at det er essentielt, at støtten gives som hjælp og ikke straf, hvorfor de ikke kan støtte det samlede lovforslag.

"At blive målt og vejet 3-4 gange alene i børnehaveklassen i et område, som barnet har svært ved, kan medføre en meget negativ skoleopfattelse", skriver Skolelederforeningen og understreger, at det efter deres opfattelse under ingen omstændigheder bør være éns bopæl, der er afgørende for, om man skal testes og have særlig sprogstimulering.

Powered by Labrador CMS