Anmeldelse

Mad og klima
Mad og klima

Konkret om klimabelastende kost

Fødevarer er en integreret del af vores hverdag. Udskolingseleverne i faget madkundskab kan få ny viden, nye handlekompetencer og en bredere forståelse for klimaproblematikkerne.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Tænketanken CONCITOs klimaambassade har udviklet et nyt og spændende undervisningsmateriale, som er velegnet til faget madkundskab. Undervisningsmaterialet "Mad og klima" er gratis og ligger online tilgængeligt for alle. Det indeholder syv forskellige emner, et opgavehæfte, og det indleder med en kort introduktion.

Fakta:

Titel: Mad og klima

Pris: Gratis

Forlag: CONCITO

Dette materiale er skabt til undervisning i udskolingen i folkeskolen ud fra et yderst relevant og presserende emne. Vi skal ændre, hvad vi spiser, så vi mindsker udledningen af drivhusgasser, der har konsekvenser for klima og miljø. Samtidig lægger materialet op til tværfagligt arbejde i både biologi, geografi, matematik og samfundsfag.

Det er CONCITOs "Den store klimadatabase", som kan informere brugerne om CO2-aftrykket for mere end 500 almindelige fødevarer på det danske marked, der er baggrunden for undervisningsmaterialet. Den cirkulære indholdsfortegnelse på sitet leder visuelt tankerne hen på FN’s verdensmål, og referencen giver god mening, når der blandt andet arbejdes med emner som miljøforurening og klimaforandringer.

Trods sitets simple udtryk med hvid baggrund og ikke mange specielle effekter er der substans bag undervisningsmaterialet. Hvert kapitel indledes med en lille boks, hvor der står, hvad læseren vil blive klogere på. Kapitlerne er mellem fire og syv  sider lange, og de er alle repræsenteret med illustrative og relevante billeder kombineret med en del små øvelser og refleksionsopgaver, som findes i opgavehæftet.

Der er ikke en brugervenlig printfunktion på siden, men det ville heller ikke være miljømæssigt korrekt at printe hele materialet ud til eleverne og på denne måde bruge en masse papir. Her er udarbejdet et materiale, som skal bruges online.

"Mad og klima" kan bruges som en helhed, men der kan dykkes ned i kapitlerne enkeltvis. Jeg har tidligere undervist mine madkundskabselever i transport af fødevarer, da ikke alle elever er klar over, hvor lang en rejse fødevarer har fra produktion til vores køkkenbord. I kapitel 4, "Transport af fødevarer", behandles tre emner: Fødevarens lange rejse, transport og emballagens andel i madens samlede klimaaftryk, og hvornår det er mest klimavenligt at købe lokalt. Fire sider skrevet på et niveau, så udskolingseleverne kan forstå budskaberne. På første side findes en knap seks minutter lang animationsfilm om fiskens lange vej rundt i verden, før den ender som vores føde. Filmen vil helt sikkert kunne fange elevernes interesse, og når vi til slut i filmen ser et verdenskort med alle ruterne indtegnet på, så kan eleverne forstå omfanget af transporten.

Hvis jeg skulle bruge kapitel 4 sammen med mine elever, så ville jeg benytte de indlagte opgaver. Selvom de måske henvender sig mest til matematik, så finder jeg den tilhørende opgave yderst relevant for madkundskab: Eleverne skal undersøge klimaaftryk på deres frokost, udvælge fem fødevarer, de vil undersøge, placere deres dyrkningslokation på et verdenskort og beregne deres CO2-aftryk i "Den store klimadatabase". På den måde kan eleverne se, hvor meget deres frokost har belastet klimaet. Herefter ville jeg give en teoretisk og praktisk opgave, hvor vi ændrer på fødevarerne og på den måde reducerer vores  CO2-aftryk ved at producere en mere klimavenlig frokost.

Undervisningsmaterialet er gennemarbejdet og veludført, og jeg glæder mig til at afprøve det. Måske ikke i sin helhed, men så som teoribase og tænketank, når vi dykker ned i klima som emne igen. På den måde kan jeg give mine udskolingselever ny viden, nye handlekompetencer og en bredere forståelse af klimaproblematikkerne.

Powered by Labrador CMS