Forskning

På en konference arrangeret af Kulturens Laboratorium, som har været med til at sætte de ni forløb i gang, præsenterede lektor Tatiana Chemi fra Aalborg Universitet de gode råd og udfordringer ved kunst og kultur i åben skole-forløb, som hun har kunnet konkludere ud fra de ni partnerskaber.
På en konference arrangeret af Kulturens Laboratorium, som har været med til at sætte de ni forløb i gang, præsenterede lektor Tatiana Chemi fra Aalborg Universitet de gode råd og udfordringer ved kunst og kultur i åben skole-forløb, som hun har kunnet konkludere ud fra de ni partnerskaber.

Forskning: Kunst-projekter har givet elever både afbræk og selvindsigt

En bog i collografi, animationsfilm og malerier er nogle af de konkrete resultater af ni fynske skolers afprøvninger af, hvordan man kan lave åbne skole-samarbejder med kunstnere og museer inden for de æstetiske fag.

Publiceret

Om forksningspublikationen

Tatiana Chemi har analyseret ni forskellige åben skole kunst- ogkulturforløb på fynske skoler, som er blevet gennemført løbende frajanuar 2016 til juni 2017.

Det er deltagerne i forløbene selv, der har udformet dem, og bagdet hele står Kulturens Laboratorium under Kulturregion Fyn, som eret samarbejde mellem ni fynske kommuner og Kulturministeriet for atstyrke det fynske kulturliv og blandt meget andet se på, hvordandet kan bruges mere i skolerne. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Med skolereformen skal folkeskolerne åbne sig op og involvere omverdenen - men hvordan kan man bedst gøre det i de æstetiske fag? Det var opdraget til halvandet år med partnerskaber mellem skoler, kulturinstitutioner og kunstnere i ni fynske kommuner - Assens, Faaborg-Midtfyn, Kerteminde, Langeland, Nordfyns, Nyborg, Odense, Svendborg og Ærø Kommune.

På Danmarks Forsorgsmuseum lavede eleverne med kunstner Ann-Kerstina Nielsen en 'graphic novel' af collografi-tryk om den historiske person Peter Jørgensen, der var kendt som Fattiggårdens Skræk. På Danmarks Jernbanemuseum har animationskunstnere og en lyddesigner lært eleverne at lave animationsfilm i surrealistisk collagestil og med lækker lyd. Og i et samarbejde mellem Museum Midtfyn og billedkunstner Christian Elovara har eleverne arbejdet malet malerier inspireret af den fynske maler D. Dreyer og lavet røgbomber - og det er blot tre af de ni meget forskellige partnerskaber, som har været i gang.

Lektor Tatiana Chemi fra Aalborg Universitet har fulgt partnerskaberne tæt, og det har nu ført til en bog fyldt med erfaringer og anbefalinger til andre, som gerne vil lave forløb med kunstnere og kulturinstitutioner.

Forskningspublikationen indeholder ikke håndfaste konklusioner eller opskrifter, for der kan ikke måles og vejes på en enkelt effekt af åben skole-forløb, forklarer Tatiana Chemi. I stedet kan de mange forskellige kvaliteter og udbytter beskrives af deltagerne, og der kan laves kvalitative observationer.

"Eleverne har oplevet forløbene som virkelig givtige brud på skolens rutiner - men det er ikke noget nyt, at elever er glade for den slags afbræk. Det interessante er, hvor velreflekterede og bevidste de har været om, hvad de får ud af det: Læring om sig selv, om kreativitet, om kunst og om andre fagligheder - og meget andet", fortæller hun og fortsætter:

"Det, vi kan se, er, at forløbene har virket for eleverne, når skolens rutiner er blevet brudt, når eleverne er blevet overraskede, og når de har haft hands-on, er blevet aktivt involverede og oplever nye sociale relationer i forløbet".

Eleverne er bevidste om egen læring

Noget af det, som især har overrasket Tatiana Chemi, er, at eleverne har givet klart udtryk for deres eget læringsudbytte.

"Eleverne er bevidste om, om de lærer noget, og hvad de lærer. Det har også overrasket mig, at eleverne ikke vurderer, at det kun har været positivt. Forløbene har ikke været et frikvarter eller ren leg for dem - det har også været skræmmende og udfordrende. Men det har aldrig været frustrerende for frustrationens skyld, for det har altid udfordret eleverne til original problemløsning og ny læring ", siger hun.

"En helt gennemgående faktor under udfordringer og anbefalinger er tid - eller manglen på samme. Både lærere, elever, kulturinstitutioner og kunstnere peger på, at der skal afsættes rigeligt tid, hvis det skal lykkes. Eleverne ønsker sig også stilhed til at koncentrere sig om opgaverne, mens lærerne blandt andet peger på, at det er vigtigt med en høj kvalitet, så tingene kan laves ordenligt. Så selvom der ikke er en opskrift, er der mange gode råd at blive klogere af, før man selv kaster sig ud i det". 

Erfaringerne fra de ni partnerskaber i projektet skal blandt andet bruges, når der til efteråret skal forberedes 36 nye partnerskaber i de ni deltagende fynske kommuner. Det fører til, at flere end 2600 elever fra foråret 2018 får besøg af kunstner eller kommer på besøg på en kulturinstitution. 

Læs mere

Forskningspublikationen: 'Partnerskaber blandtkunstnere, kulturinstitutioner og skoler'

Kulturens laboratoriums inspirationskatalog tilåben skole kunst- og kulturforløb

 

Powered by Labrador CMS