Bachelorprojekt

Kan selvobjektteorien støtte lærere i at inkludere elever med matematik-vanskeligheder?

Det er vigtigt, at læreren er bevidst om, hvordan han påvirker lærings- og dannelsesprocessen, skriver Jonas Kalsgaard i sit bachelorprojekt om elever med matematikvanskeligheder. Men er der politisk vilje til at give lærerne mulighed for at inkludere elever, der har vanskeligheder? spørger han.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da Jonas Kalsgaard Kristensen skulle i gang med sit bachelorprojekt på Læreruddannelsen i Haderslev ved professionshøjskolen Syddanmark, var han barselsvikar i en 7. klasse.  

Skulle ikke deltage i national test

Skulle ikke deltage i national test

Her fik han at vide, at to fagligt svage elever ikke skulle være med, når klassen skulle deltage i den obligatoriske nationale test. Det undrede ham, for på Undervisningsministeriets hjemmeside bliver testen beskrevet som et pædagogisk redskab til læreren, der kan bidrage til den videre tilrettelæggelse af klassen. Er lærerne blevet så presset af faglighedsdebatten, at de glemmer formålet med testen, spørger han. "En ting er sikkert: Fravalget af disse elever er ikke sket med et inkluderende ideal i tankerne."

Læreren har fralagt sig ansvaret

Gode projekter

Lærerprofession.dk præsenterer og offentliggør de bedste bachelorprojekter fra læreruddannelsen og de bedste pædagogiske diplomprojekter fra skoleområdet.

Et projekt indstilles af eksaminator og censor. Se indstillingsskema og tidsfrist på sitet.

Uafhængige dommere - lærere, skoleledere, skolechefer, undervisere fra læreruddannelsen og forskere -finder hvert år tre projekter, der tildeles priser. Læs om formålet og se dommerkomiteerne på skærmen.

Lærerprofession.dk

Lærerprofession.dk drives i fællesskab af Danske Professionshøjskoler og fagbladet Folkeskolen/Folkeskolen.dk. Projektet støttes af LB Forsikring, Gyldendal Uddannelse, Akademisk Forlag, Hans Reitzels Forlag, Forlaget Klim, Jydsk Emblem Fabrik A/S og Sinatur Hotel & Konference.

Læreren har fralagt sig ansvaret

I observationspraktik oplevede Jonas Kalsgaard to drenge, som sad for sig selv og kiggede ud i luften, og i løbet af to matematiktimer var der ikke megen kontakt mellem læreren og de to elever. Det bliver højst til et "se nu at få lavet lidt".  Gennem de seneste år har de to elever været meget fraværende, viser ingen motivation og har gentagne gange brudt aftaler, fortalte læreren senere. Og over for skolelederen har han fralagt sig ansvaret for elevernes læring! Det er med det afsæt, Jonas Kalsgaard tager fat på sit bachelorprojekt.

Hvordan kan jeg sikre at inklusionsopgaven løses?

Hvordan kan jeg sikre at inklusionsopgaven løses?

I begge eksempler er det læreren, der er den ekskluderende faktor. Jeg ønskede derfor at undersøge, hvordan man som lærer kan sikre inklusion i matematikundervisningen, fortæller han. Det resulterede i følgende problemformulering:

"I hvilket omfang kan Jan Tønnesvangs teori om læreren som selvobjekt støtte lærere i arbejdet med inklusion af elever med matematikvanskeligheder?"

Læreren skal kende alle 28 elever godt

Læreren skal kende alle 28 elever godt

"Banalt som det er, må udgangspunktet for inklusion af elever med matematikvanskeligheder være en forståelse for begrebet inklusion," skriver Jonas Kalsgaard i sin konklusion. Hans undersøgelse har ikke kunne afdækkede fordele og ulemper ved inklusion i matematik, så projektet bygger hovedsageligt på den teoretiske afklaring.

En af forudsætningerne for at kunne inkludere elever med matematikvanskeligheder er et indgående kendskab til hver enkelt elev, og bevidstheden fra selvobjektteorien kan støtte læreren, mener Jonas Kalsgaard. "Bevidstheden, om at man er betydningsbærende selvobjekt, kan læreren udnytte, når elever med matematikvanskeligheder skal inkluderes." Læreren kan her "åbne faget for eleven og forhåbentlig give eleven fornyet motivation og tro på egne evner."

Undervisningsdifferentiering er en naturlig del af arbejdet med inklusion, og elevens læringsproces skal stilladseres, så eleven ikke føler sig utilstrækkelig, men stadig bliver udfordret. Men differentieringen kræver, at læreren har kendskab til alle elever, og det kan blive problematisk i klasser med 28 elever, understreger Jonas Kalsgaard.

Selvobjektteorien kan støtte, men…

Selvobjektteorien kan støtte, men…

Eleverne skal lære at indgå i inkluderende fællesskaber, og det er en stor opgave for læreren, for det er alle elever ikke rustet til. "De kan ofte ikke se ud over deres egne behov, er lyststyrede og møder meget lidt modgang i hjemmet. Da hele udgangspunktet for inklusion er, at eleven skal blive en del af fællesskabet, påvirker dette aspekt lærerens arbejde med klassen, " skriver Kalsgaard. Og selvobjektteorien fortæller ikke, hvordan det skal ske. "Der lægger altså en stor dannelsesopgave hos læreren, hvis elever skal indgå i inkluderende fællesskaber, hvor forskellighed er en kompetence."

Selvobjektteorien kan støtte læreren i arbejdet med inklusion af elever med matematikvanskeligheder, mener Jonas Kalsgaard.  Men teorien bevæger sig på et overordnet plan, pointerer han. "Det er bevidstheden om, hvordan man som lærer er påvirkende deltager i elevens lærings- og dannelsesproces, der er essentiel." Og denne bevidsthed skal praktiseres "ved hjælp af diverse pædagogiske og didaktiske værktøjer," men der er "samfundsmæssige perspektiver, der komplicerer lærerens arbejde," skriver han. "En helt central del af arbejdet med inklusion af elever med matematikvanskeligheder er et indgående kendskab til eleven. Det kan dog blive en udfordring for læreren i en klasse med 28 elever. Lærerne kan ikke bare bruge sidste års forberedelse." Undervisningsforløbene skal tilpasses eleverne og ikke omvendt.  Men, slutter Jonas Kalsgaard Kristensen, "spørgsmålet er, om der er politisk vilje, til at give lærerne mulighed for at tilrettelægge en undervisning, så den inkluderende skole i verdensklasse ikke forbliver en vision?"

Hele professionsbachelorprojektet kan findes til højre under EKSTRA: Inklusion af elever med matematikvanskeligheder

Powered by Labrador CMS