Debat

Lyt til lærerne, drop besparelserne - for autistiske skolebørns trivsel

De rette rammer og gode relationer til de voksne er afgørende for autistiske skolebørns trivsel, skriver Autismeforeningen og støtter opråbet fra lærerformændene i Danmarks seks største byer.

Publiceret

Som foreninger for mange af de tusindvis af autistiske børn og unge, der hver dag knokler med at klare sig igennem folkeskolen, bakker vi op om det åbne brev, hvor en gruppe lærerformænd råber op om de ødelæggende besparelser i skolerne.

Alle børn har ret til god skolegang. Men det kræver en investering i skolen at sikre, at alle børn kan få et skoletilbud, hvor de trives og lærer.

Vores medlemmer i Autismeforeningen og Autisme Ungdom er i høj grad afhængige af gode og engagerede lærere i folkeskolen. Autistiske børn og unge har i særlig grad behov for stabile og trygge relationer til de voksne for at kunne trives.

Derfor betyder lærernes trivsel og muligheder alt for vores medlemmer.

Vi genkender lærernes frustration og bekymring over de mange besparelser, der igen og igen ses på skoleområdet. Det går ud over lærernes tid med eleverne og fører til, at mange af de elever, der trænger til særlig støtte, ikke får den hjælp, de har brug for. Handlerummet for lærere og pædagoger er allerede markant indsnævret, og mange må stå frustrerede og se til, mens deres elever mistrives, uden at have mulighed for at gøre det, de ved der skal til. Det går både ud over lærerne og alle eleverne, og det øger risikoen for mere mistrivsel i klassen.

Alle børn og unge har krav på undervisning, som er velforberedt og fagligt funderet. Men udover fagligheden har autistiske børn og unge i høj grad også brug for, at lærerne har tid til rådighed. Tid til at skabe relationer. Tid til at skabe de rette rammer. Tid til at lytte til børnene og hjælpe, inden det går galt. Tid til at bygge den bro til hjemmet, der for de autistiske børn er afgørende for at kunne gå i skole.

Autistiske børn og unge er i særlig høj grad blandt de sårbare elever, og vi har de sidste mange år set en markant stigning af mistrivsel og ufrivilligt skolefravær hos vores medlemmer.

Hver dag hører vi historier fra kommunerne, hvor elever i massiv mistrivsel ikke får mulighed for at komme i specialiserede skoletilbud på trods af åbenlyse behov, fordi det er ”for dyrt” for skolerne og kommunerne.

Den mistrivsel spreder sig som ringe i vandet fra barnet, som mistrives, til hele klassen og til lærerne. Men ringene stopper ikke her, for når børn ikke kan gå i deres skole pga. mistrivsel, må mindst en forælder frigøre sig fra jobbet for at passe barnet. Forældre er tvunget til at søge orlov, og mange mister på den måde tilknytningen til arbejdsmarkedet og kommer på en form for overførselsindkomst. Og samtidig ved vi, at mange autistiske børn, der har ufrivilligt skolefravær, har svært ved at komme tilbage i trivsel og tilbage i skole. Mange ender med alvorlige følgevirkninger som angst, belastningsreaktioner og depression, som følger dem ind i ungdoms- og voksenlivet.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Læs folkeskolen.dk's debatregler

Kortsigtede besparelser på skolerne ender derfor med at blive en dyr omgang på sigt både menneskeligt og økonomisk.

Vi støtter nu lærernes opråb om at droppe besparelserne og investere i skolerne. Det er vigtigt, vi står sammen om at kæmpe for en gode skole for alle børn. Både for lærernes, men især for alle børnenes skyld. Men vi ved også, at det langt fra er nok bare at putte flere penge i skolerne. Der skal tages et alvorligt kig på hele økonomien for skoleområdet, for vi ved, at der er mange børn, som har brug for et specialskoletilbud, som lige nu fastholdes i folkeskolen pga. økonomi eller i et forsøg på inklusionen. Men det gavner hverken børnene eller skolen. Samtidig er det vigtigt, at politikerne kigger på: bedre rammer i skolerne, hurtigere støtteindsatser ved tegn på mistrivsel og mere viden om diagnoser og støttemuligheder til lærere og pædagoger.

At investere i folkeskolen kræver mere end politiske drøftelser. Det kræver politiske prioriteringer og ikke mindst handlinger. Derfor lyder vores råd: Lyt til lærerne og invester midlerne nu, for det betaler sig på sigt både menneskeligt og økonomisk. Og tag et alvorligt og åbent kig på skolernes rammer, samt lærernes muligheder og råderum til at støtte deres elever. Der er brug for, at vi prøver med nye ideer og tanker i skolen, så vi kan sikre, at alle børn går i en skole, hvor de kan trives, udvikle sig og lærer.

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.