Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil bevare lærernes metodefrihed og ikke komme med konkret til pensum. Men diskussionen vil fortsætte
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil bevare lærernes metodefrihed og ikke komme med konkret til pensum. Men diskussionen vil fortsætte

Muhammed-tegninger: Ministeren står vagt om lærernes metodefrihed

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil vil ikke fastlægge særlige forløb og faste pensum, for lærerne har metodefrihed og kan selv vælge deres undervisningsmaterialer, sagde hun på et samråd i dag om Muhammed-tegninger i undervisningen

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det samråd om Muhammed-tegninger i undervisningen, som var planlagt til sidste uge, blev gennemført i dag, men uden at man på nogen måde nåede i mål med diskussionen.

Konklusionen blev, at debatten vil fortsætte i Folketinget og i folkeskoleforligskredsen.

Både lærernes frihedsrettigheder og ytringsfriheden blev meget omtalt på det timelange samråd i dag. Alle partier nævnte, at de ønsker at hjælpe lærerne - der er bare forskel på, hvad de mener, hjælpen skal bestå af.

Den borgerlige blok og SF havde kaldt undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil i samråd. Partierne ønsker fx at der skal være et undervisningsforløb i ytringsfrihed med brug af Muhammed-tegningerne på den statslige platform emu.dk. Noget ministeren er imod.

Hun fremførte, at der ikke er konkrete undervisningsforløb i  emner fra 1. verdenskrig over ungdomsoprøret til Danmarks indtrædelse i EF. Hun går ikke ind for konkrete forløb og fast pensum, fordi lærerne har deres metodefrihed.

Der er love og regler, de skal leve op til, men ellers har lærerne deres frihed til at vælge undervisningsmaterialer, pointerede ministeren, og sådan skal det fortsat være, lød det fra Pernille Rosenkrantz-Theil.

Lader lærere i stikken

De andre partier sagde, at hun dermed lader lærerne i stikken. De frygter, at lærerne vil udøve selvcensur og ikke turde  bruge Muhammed-tegningerne i undervisningen.

Nye Borgerliges Mette Thiesen sagde, at ytringsfriheden er voldsomt udfordret og henviste til den franske lærer, der blev dræbt, fordi han havde vist Muhammed-tegningerne i undervisningen, ligesom en dansk lektor er blevet truet, fordi hun ville vise tegningerne.

"Fordi der er voldsparate muslimer, der er parate til at slå ned på undervisningen om ytringsfriheden og brugen af Muhammed-tegningerne i undervisningen, så bør vi stå sammen. Undervisningsministeren lider af berøringsangst og lader de danske lærere i stikken", sagde Mette Thiesen og fremhævede, at hun selv er lærer.

"Nye Borgerlige lægger op til, at der skal undervises i noget bestemt, og det er jeg imod. Jeg ønsker ikke at indskrænke lærernes frihedsrettigheder i undervisningen, fordi der er begået en voldsom og forfærdelig handling i Frankrig. Vi skal som dansk demokrati bestemme, hvad der skal undervises i. Det skal andre ikke bestemme", svarede Pernille Rosenkrantz-Theil.

Hun henviste til, at emu.dk om et stykke tid vil indeholde artikler om hvordan man kan arbejde med svære emner i undervisningen. De er på vej, lovede ministeren. Men ellers er emu'en ikke til de mange konkrete undervisningsforløb. Den skal bruges til fagdidaktiske overvejelser og ikke til materiale om bestemte emner. Den slags står forlagene for, og lærerne beslutter, hvilke materialer de vil bruge.

Minister bør gå forrest

"Jeg bliver enormt bekymret, når jeg hører ministeren. Når regering og minister bøjer af, så står den enkelte lærer alene. Ingen har deres ryg", sagde Ellen Trane Nørby, Venstre.

Hun henviste til sin egen tid som undervisningsminister, hvor man opdaterede beredskabsplanerne mod terror og trusler og spurgte, hvad ministeren vil gøre i den sammenhæng, og om undervisningsministeren vil sørge for at historiekanonen bliver opdateret med Muhammed-krisen, der var skelsættende for Danmark. Ministeren bør gå forrest, lød det fra Venstre.

Bliver man truet, er det en sag for politiet, understregede hun.

Pernille Rosenkrantz-Theil svarede ved at spørge, om Ellen Trane Nørby tog initiativ til konkrete forløb om Muhammed-tegningerne, da hun var undervisningsminister?

"De gamle partier i Folketinget har altid stået vagt om undervisningsfriheden ude på skolerne. De frihedsrettigheder skal ikke forsvinde på grund af et forfærdeligt drab i Frankrig", sagde undervisningsministeren.

Vi må gribe ind overfor ubalance

Henrik Dahl fra Liberal Alliance nævnte mange emner, som kan være svære at undervise i - ligestilling, erotikken i kunsten og andet. Han talte om mange læreres berøringsangst.

"Jeg forstår ikke, at undervisningsministeren vil gøre dette til polemik. Den gamle verden er her ikke mere. Vil ministeren acceptere, at vi er i en situation, hvor de gældende regler ikke er nok", spurgte han og blev støttet af SF's Jacob Mark.

"En minister griber ind, når der er en ubalance, og det mener jeg, at der er nu. Lærere føler sig presset og truet. SF går meget ind for pædagogisk frihed, og derfor mener jeg, at vi skal have et undervisningsmateriale om ytringsfrihed med Muhammed-tegningerne. Og måske skal vi ændre i beredskabsplanerne, fordi lærerne i dag oplever at stå i konflikter med eleverne, forældrene og storebrødrene i disse spørgsmål", sagde Jacob Mark.

Det fik Pernille Rosenkratz-Theil til at tale om ubalancen i elevsammensætningen på nogle ungdomsuddannelser. Hun talte om, at der er parallel-samfund i Danmark, og at man bør sørge for at elevsammensætningen ligner samfundet. Det vil ministeren gerne drøfte videre.

Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti sagde, at man som stat må sende et signal, så han bad ministeren om at nedsætte et udvalg, der skulle se på om historie-kanonen skal suppleres med ytringsfrihed og Muhammed-tegninger. Det afviste undervisningsministeren og pointerede igen, at hun ikke ønsker pensumstyring i folkeskolen.

Jacob Mark skulle på spørgernes vegne afrunde samrådet, da det løb ud for tid. Han konkluderede, at samrådet ikke nåede i mål og at diskussionen vil fortsætte i udvalget.

"Vi har brug for at sikre en reel pædagogisk frihed. Vi står på lærernes side", sagde han.

Powered by Labrador CMS