Formand for Overenskomstudvalget i DLF, Morten Refskov, opfordrer ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på sosu-skolerne til at melde sig ind i DLF. Ikke alene på grund af OK21, men fordi DLF også er den organisation, der vil skulle forhandle vilkår på plads for de tre grupper ved for eksempel afskedigelsessager.

Skal dine kollegaer på sosu-skolerne gå på arbejde, mens du strejker på grund af OK21?

En verserende retssag om forhandlingsretten på sosu-skolerne for ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre skaber uklarheder om konflikt og konfliktstøtte under OK21. Lærerforeningen slår fast, at er de enkelte undervisere fra de tre medlemsgrupper ikke medlemmer af DLF, skal de gå på arbejde under en eventuel konflikt.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lad det være slået fast med det samme. Der er ingen, der aner, om de netop igangsatte overenskomstforhandlinger på det offentlige område, ender med hverken konflikt eller lockout. Alligevel er spørgsmålet om, hvem der skal gå på arbejde og hvem, der skal strejke, blevet højaktuelt på landets sosu-skoler. I et brev til sine medlemmer på sosu-skolerne har Ergoterapeutforeningen nemlig skrevet, at medlemmerne skal være medlem hos Ergoterapeutforeningen for at kunne få konfliktstøtte under en eventuel konflikt ved OK21. Ifølge Danmarks Lærerforening er den melding forkert, og Morten Refskov, formand for Organisationsudvalget i DLF undrer sig over udmeldingen fra Ergoterapeutforeningen.

"Vi er forundrede over udmeldingen og finder den også beklagelig, da den kan risikere at stille ansatte på sosu-skolerne i en dårlig situation. Skal man være omfattet af en eventuel konflikt i forbindelse med OK21 - det være sig strejke eller lockout - kræver det, at man er omfattet af en kollektiv overenskomst, og at man er medlem af den overenskomstbærende organisation. For ergoterapeuter er det altså Danmarks Lærerforening", siger Morten Refskov.

Uro om forhandlingsret på sosu-skolerne

Ulykkelige konsekvenser for de ansatte Ifølge Morten Refskov vil det i det fagretslige system blevet betragtet som en udeblivelse med risiko for sanktioner over for det enkelte medlem, hvis et medlem af Ergoterapeutforeningen går i konflikt under OK21, hvis medlemmet ikke samtidig er organiseret hos Danmarks Lærerforening. "Det er både forkert og mangelfuldt, det Ergoterapeutforeningen skriver, og det kan få nogle ulykkelige konsekvenser for de ansatte. For er en underviser under DLF's dækningsområde ikke medlem af DLF, har underviseren pligt til at møde på arbejde under en eventuel konflikt", pointerer Morten Refskov.

OK21: Vi har ikke besluttet, hvilke krav der er konfliktudløsende

Retssag udskudt på grund af corona Udmeldingen fra Ergoterapeutforeningen kommer som led i en verserende retssag om forhandlingsretten på sosu-skolerne. Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Jordemoderforeningen meldte sig sidste år ud af Centralorganisationen af 2010 (C10) og ind i Akademikerne (AC) med den konsekvens, at DLF fra den 1. januar 2020 overenskomstdækker ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre, der underviser på sosu-skoler. AC har på vegne af de tre faglige organisationer imidlertid anlagt en sag mod CO10, da AC og de tre organisationer mener, at CO10 har pligt til at overdrage forhandlingsretten for disse undervisere til AC. Det har CO10 dog afvist.

CO10 har givet forhandlingsretten videre til Lærernes Centralorganisation og Danmarks Lærerforening, som dermed er blevet medlemsorganisation, der repræsenterer de tre grupper. Retssagen er berammet til tre dage i Landsretten, men er udskudt på grund af corona.

Så længe retssagen ikke er afgjort, er DLF overenskomstbærende organisation for både ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på sosu-skolerne. Ligesom foreningen er overenskomstbærende organisation for sosu-skolernes lærere, professionsbachelorer i ernæring og sundhed, professionsbachelorer i tekstile fag og formidling samt de resterende grupper, der ikke er oplistet andetsteds i organisationsaftalen.

OK21-forhandlingerne starter i dag: Det bliver en vedligeholdelsesoverenskomst

Meld jer ind i et fagligt fællesskab på tværs "Jeg kan kun opfordre til, at ergoterapeuter, fysioterapeuter og jordemødre ansat på sosu-skolerne melder sig ind i DLF. Ikke alene på grund af OK21, men fordi vi også er den organisation, der vil skulle forhandle vilkår på plads for de tre grupper ved for eksempel afskedigelsessager", forklarer Morten Refskov. Ønsker man samtidig at være medlem hos sin oprindelige fagforening, er det i orden med DLF. "Der er ikke noget i vejen for at være medlem af flere fagforeninger, det må den enkelte gøre op med sig selv, men vi tilbyder dem et fagligt fællesskab af undervisere med mange forskellige baggrunde på sosu-skolerne", siger Morten Refskov.

Bud på altoverskyggende OK-krav: Reallønnen skal sikres 

Betydeligt lønefterslæb på sosu-skolerne Selve forhandlingsforløbet om OK21 er gået i gang i denne uge. Tirsdag udvekslede parterne krav skriftligt. I går var der møde på det statslige område mellem skatteministeren og de forskellige organisationer, hvor der blev sat yderligere ord på kravene.  Selve overenskomstforhandlingerne fortsætter efter jul og skal senest være færdige inden 1. april 2021, hvor den nuværende overenskomst udløber. Generelt er der stillet krav om blandt andet lønforbedringer, et holdbart arbejdsliv og reallønssikring. "Vi er stærkt opmærksomme på, at vi har nogle medlemsgrupper på det statslige område - herunder på sosu-skolerne - som har et betydeligt lønefterslæb i forhold til de kommunalt ansatte. Så vi arbejder på at få løftet sosu-underviserne, men endnu ved vi ikke, hvad den samlede økonomiske ramme bliver", fortæller Morten Refskov.

Afgjort: OK21 bliver ikke udskudt

Ny arbejdstidsaftale forhåbentlig før jul Ud over løn er en ny arbejdstidsaftale også vigtig. Her skal aftalen om arbejdstidsaftalen på det kommunale område overføres til det statslige område.  "Ambitionen er, at vi i næste uge - lige inden jul - lander en aftale på det statslige område i forhold til arbejdstidsaftalen. Vi har forhandlet i længere tid om at få overført de forpligtelser og værdier fra den kommunale arbejdstidsaftale til det statslige område". "Vi kan ikke overføre det én til én, men vi forhandler om at få styrket tillidsrepræsentanternes og undervisernes position, så de får en helt anden mulighed for at få indsigt og indflydelse på skolens udvikling. Derudover forhandler vi om en langt bedre balance mellem undervisning og forberedelse og en bedre sammenhæng mellem opgaver og tid".

Lærer på kostskole: »Jeg vil også have en arbejdstidsaftale« 

Arbejdsgivernes krav I går offentliggjorde Skatteministeriet sine krav på det statslige område, og her er kravet en ophævelse af § 9 om maksimalt undervisningstal og ophævelse af §10 om godtgørelser. Ministeriet ønsker dermed at komme af med de tillæg, der gives for at arbejde mere end 70½ time i en sammenhængende tre-ugers periode, for at undervise mere end 21 timer på en uge og for at undervise mere end 660 timer om året. Tillæg som Danmarks Lærerforening betragter som hegnspæle i forhold til, hvor meget arbejde man kan blive sat til.

Sosu-underviser: Faciliterende undervisning udvikler eleverne bedre

Corona gør OK21 vanskelig De næste måneder vil vise, hvad forhandlingerne ender med. Som altid starter forhandlingerne på det statslige område, derefter følger kommuner og regioner. "Den helt store armlægning bliver omkring selve den økonomiske ramme, og på grund af corona og den deraf svære økonomiske situation ved vi på nuværende tidspunkt ikke, om der bliver rum til mere end reallønssikring, som naturligvis er et hovedkrav", fremhæver Morten Refskov. Netop på grund af corona har Danmarks Lærerforening arbejdet på at få udskudt overenskomstforhandlingerne et år, men det var der ikke opbakning til blandt de andre organisationer.