”Pt. har vi ingenting omkring seniorrettigheder her på Sosu H, så det er meget positivt, at vi er kommet igennem med nogle fælles seniorvilkår”, siger Jeanette Larsen, tillidsrepræsentant på Sosu H.

OK21: Ros til arbejdstidsaftale og seniorrettigheder – ris til fortsat lønefterslæb

Den nye overenskomst for sosu-undervisere er på vej til afstemning hos medlemmerne. OK21-aftalen sikrer reallønnen, en ny arbejdstidsaftale og et gennembrud på seniorbonus/seniordage. Til gengæld får aftalen ikke bugt med sosu-undervisernes lønefterslæb.

Publiceret
”Det er ligesom, hvis man ønsker sig en Lamborghini, og man så får en Volkswagen, så kan man køre, men man er skuffet, og ja, der nogle gode takter – især omkring arbejdstidsaftalen”, lyder vurderingen af OK21-aftalen fra Lotte Halkjær Povlsen, tillidsrepræsentant på Randers Social- og Sundhedsskole.
”Samlet set har vi landet en reallønsforbedring, men det ændrer ikke ved, at lønsiden er vores akilleshæl i forhold til sosu-underviserne, og det er stærkt utilfredsstillende, at vi ikke får gjort noget ved sosu-undervisernes lønefterslæb”, mener Morten Refskov, formand for Organisationsudvalget i DLF.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I denne uge blev de sidste punktummer sat i OK21-aftalen på det statslige område, og aftalen er nu på vej til afstemning blandt medlemmerne. Hos Danmarks Lærerforening anbefaler en enig hovedstyrelse at stemme ja til aftalen, selvom foreningens ikke er kommet i mål med den helt store knast for sosu-underviserne: Et årelangt lønefterslæb. "For sosu-underviserne er vi enormt tilfredse med OK21, når det gælder arbejdstidsaftalen og seniorvilkår, men vi er skuffede og frustrerede over, at aftalen ikke giver sosu-underviserne det lønløft, de burde have", lyder det fra Morten Refskov, formand for Overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening. Forklaringerne på det manglende lønløft er talrige: OK21 er forhandlet i krisestemning i kølvandet af corona-krisen, den såkaldte reststigning, at staten generelt er løntilbageholdende, og der har ikke været en tilstrækkelig ramme på det statslige område til at sikre mere end en generel lønstigning for sosu-underviserne. "Samlet set har vi landet en reallønsforbedring, hvor sosu-underviserne får 5,05 procent i generelle lønstigninger, men det ændrer ikke ved, at lønsiden er vores akilleshæl i forhold til sosu-underviserne, og det er stærkt utilfredsstillende, at vi ikke får gjort noget ved deres lønefterslæb", siger Morten Refskov.

Statslig overenskomst på plads: Lægger rammen for hele OK21

Brug for et nyt lønindeks til gavn for sosu-undervisere Han håber dog, at det OK21-aftalte periodeprojekt, hvor statens Ny Løn-system skal gennemgås for at revidere og forbedre systemet til næste overenskomstforhandling, vil føre til et nyt lønindeks, der vil gavne sosu-undervisere. "Det er brug for en ny måde at arbejde med løn på, for det nuværende system udbygger løngabet for vores medlemmer. Samlet set får staten flere højtuddannede og højtlønnede medarbejdere, og dermed stiger gennemsnitslønnen for medarbejdere i staten". "En stigning der tages fra den samlede lønpulje - og som gør, at vores medlemmer og kortuddannede medarbejdergrupper i staten får mindre lønstigninger - og at løngabet stiger", forklarer Morten Refskov om problematikken med den såkaldte reststigning.

Nu skal medlemmer tage stilling til OK21: To forbund anbefaler at stemme nej

Lønefterslæbet skal tackles i fællesskab Som et forsøg på at skabe et fælles fokus på blandt andet sosu-undervisernes lønefterslæb havde Danmarks Lærerforening også foreslået et andet periodeprojekt om rekruttering og fastholdelse af undervisere på sosu-skolerne.

"Alle skriger på flere sosu-medarbejdere og bedre uddannelser, og hvem skal løfte det - sosu-underviserne. Så vi ønskede et partssamarbejde om at skabe mere attraktive arbejdspladser, og i den optik er løn også et markant parameter, men Medarbejder- og Kompetencestyrelsen afviste vores forslag med en begrundelse om, at de ikke ville pålægge skolerne mere, end de allerede er pålagt med den nye arbejdstidsaftale", fortæller Morten Refskov.

Danmarks Lærerforening vil nu forsøge at få løftet projektet på anden vis. "Det er enormt vigtigt for os at få etableret en spillebane, hvor vi kan gøre det til en fælles forpligtigelse at få bugt med sosu-underviserne lønefterslæb - i stedet for, at vi ved næste OK-forhandling ender i den situation, som er opstået mange på hinanden følgende gange, hvor arbejdsgiveren ikke kan se, at der er et problem", pointerer han.

Nyt forum for sosu-undervisere på Folkeskolen.dk

Nej til tillæg for PD I forhold til løn blev der i OK-forhandlingerne også rejst krav om et tillæg til medarbejdere, der har taget en Pædagogisk Diplomuddannelse. "Det forslag blev hældt ned ad brættet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, da de mente, det ville begrænse de lokale forhandlinger", fortæller Morten Refskov. Arbejdstidsaftalen giver nogle nye håndtag Ud over lønnen mener Morten Refskov til gengæld, at OK21-aftalen tager nogle syvmileskridt på andre områder. "Det, der står og blinker i neon, er, at der også er landet en arbejdstidsaftale for sosu-underviserne, for det har været et problem at styre sosu-lærernes arbejdstid, hvor især de løbende optag er en stor udfordring. Med aftalen kommer der krav til en opgaveoversigt og om gennemsigtighed i opgaveløsningen, så det ikke løber løbsk og går ud over forberedelsestiden", siger Morten Refskov. Arbejdstidsaftalen skal realiseres lokalt, men den indeholder centrale krav til kvartalsvis arbejdstidsopgørelse, tid på opgaver over 60 timer med mere. "Aftalen giver nogle håndtag, vi ikke havde før, og den stiller tillidsrepræsentanter og lærerkollegierne bedre, fordi arbejdstidsaftalen har krav om medinddragelse".

Mentorer forebygger praksischok

Gennembrud på seniorrettigheder   Også når det gælder seniorrettigheder, er Morten Refskov tilfreds med resultatet. Her sikrer OK21-aftalen, at alle ansatte får ret til en årlig seniorbonus på 0,8 procent af lønnen fra det kalenderår, hvor de fylder 62 år. Seniorbonussen kan konverteres til frihed og/eller et ekstraordinært pensionsbidrag. Hvis seniorbonussen konverteres til frihed, udgør friheden to seniordage om året. "I forhold til seniorrettigheder er der tale om et gennembrud, for seniorrettigheder har slet ikke eksisteret på det statslige område tidligere, og det er noget, sosu-lærerne har efterspurgt", siger Morten Refskov. Samtidig giver arbejdstidsaftalen alle ansatte, der er fyldt 60 år, ret til 175 timers reduktion i arbejdstiden. En reduktion man selv betaler for, men pensionsindbetalingerne fortsætter på samme niveau.

Uro om forhandlingsret på sosu-skolerne

Tillidsrepræsentanter anbefaler ja - men er skuffede

Folkeskolen.dk har talt med to tillidsrepræsentanter - Lotte Halkjær Povlsen og Jeanette Larsen - fra henholdsvis Randers Social- og Sundhedsskole med afdelinger i Randers og Grenå samt Sosu H, der tæller ni matrikler i hovedstadsområdet og på Nordsjælland. Begge stemmer - og anbefaler - et ja til OK21-aftalen, men ingen af dem er voldsomt begejstrede over aftalen. "Det er ligesom, hvis man ønsker sig en Lamborghini, og man så får en Volkswagen, så kan man køre, men man er skuffet, og ja, der nogle gode takter - især omkring arbejdstidsaftalen. Her har jeg store forventninger til det med, at der skal sættes tid på opgaver over 60 timer, og så er hele kravet om medinddragelse også skridt i den rigtige retning, men hele løndelen er meget skuffende", siger Lotte Halkjær Povlsen. "Vi har kæmpet for et lønløft i årevis, men der sker ingenting, og så længe lønstigninger gives på den her måde, så halter vi bagefter. Periodeprojektet om Ny Løn frygter jeg bliver en syltekrukke, men vi må håbe, at det hjælper, at der nu faktisk kommer fokus på lønindekset", fortsætter hun.

Online-undervisning: Kommende sosu-assistenters autorisation er på spil

Medinddragelse og seniorvilkår begejstrer Jeanette Larsen har en meget pragmatisk tilgang til OK21-aftalen. "Jeg tror, det er i nærheden af det, vi kunne komme igennem med i disse krisetider, men selvfølgelig er jeg ikke begejstret for, at vi sosu-undervisere bliver ved med at være så lavtlønnede på trods af, at vi er noget af det bedst uddannede personale. Jeg håber dog, at periodeprojektet omkring Ny Løn kan være med til at få flere til at se gabet", siger Jeanette Larsen. Hun fremhæver især arbejdstidsaftalens krav om samarbejde og medinddragelse som positivt, og så er hun meget begejstret for aftalens seniorvilkår. "Pt. har vi ingenting omkring seniorrettigheder her på Sosu H, så det er meget positivt, at vi er kommet igennem med nogle fælles seniorvilkår".    På Randers Social- og Sundhedsskole har de i forvejen lokalt forhandlet sig frem til fem årlige ferie/fridage eller ret til at gå ned i tid - fra fem år før folkepensionsalderen.

"Så for os er aftalen faktisk et tilbageskridt, men der er jo ikke noget til hinder for, at vi argumenterer for, at vi skal beholde vores nuværende rettigheder", siger Lotte Halkjær Povlsen. Ville være godt med en fælles indsats Begge er ærgerlige over, at periodeprojektet omkring rekruttering og fastholdelse ikke blev en del af aftalen. "Det er rigtig ærgerligt, at Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ikke vil bakke op om en fælles indsats for rekruttering og fastholdelse af medarbejdere, for det er en fælles udfordring", pointerer Jeanette Larsen. "Det ville være rigtig fint, hvis vi kunne få et projekt om rekruttering og fastholdelse i gang, for hvor det ikke tidligere har været et problem at rekruttere til sosu-skolerne, så begynder ansøgningsbunkerne at tynde ud," fortæller Lotte Halkjær Povlsen.

I Aalborg kan lærerstuderende komme i praktik på en sosu-skole

Læs mere i Folkeskolen OK21-aftalen er til afstemning hos medlemmerne fra den 6. til den 19. april. På det statslige område er der tale om en vejledende afstemning.

Bliver aftalen vedtaget, virker den med tilbagevirkende kraft fra den 1. april. Du kan læse mere om forligene og afstemningen i det indstik, som udsendes med fagbladet Folkeskolen den 25. marts.