“Jeg elsker min arbejdsplads”

Halvdelen af folkeskolelærerne svarer i en ny undersøgelse, at de har været ansat i samme job i mere end ti år. 14 procent har været i samme job i mere end 25 år. Se her, hvad der får lærere til at søge nyt job – eller blive.

Publiceret

OM UNDERSØGELSEN

Fagbladet Folkeskolen har i et samarbejde medFrie Skoler gennemført en markeds- undersøgelse af lærernesjobmobilitet og jobtilfredshed. Undersøgelsen er udført afanalyseinstituttet A&B Analyse i juni/juli 2021.

Indsamling er foretaget via internettet som selvudfyldtspørgeskema, hvor i alt 2.411 personerfra Folkeskolens lærerpanel og Frie Skolersmedlemsdatabase blev inviteret til at deltage. I alt 528 personerhar svaret på undersøgelsen.

Data er vægtet på køn, alder og geografi, således at stikprøvenssammensætning matematisk matcher den fordeling, man finder i dendanske befolkning.

Kilde: Folkeskolens Kandidatanalyse udført af A&BAnalyse, 2021.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg elsker min arbejdsplads. Vi har en efter min mening fantastisk ledelse, der skaber forandring og nytænkning. Der er mange spændende udviklingsprojekter i gang. Jeg elsker mine kolleger og min klasse".

Sådan lyder det fra en lærer i en ny undersøgelse, hvor A&B Analyse har hentet svar fra 373 folkeskolelærere fra Folkeskolens lærerpanel og 155 lærere, som er medlemmer af Frie Skolers Lærerforening. Fælles for både friskolelærerne og folkeskolelærerne er, at det store flertal er meget glade for lærerjobbet.

"Vi er som en stor familie. Børnene er fantastiske, ledelsen er helt i top, og kollegerne, både lærere og pædagoger, er supersøde og hjælpsomme. Omgivelserne er også fantastiske, smuk skole med masser af kærlighed. Vi har en kantine, der laver det lækreste mad, og køkkenpersonalet er så søde. Selv vores pedeller og rengøring er de dejligste mennesker. Alle er på lige fod på vores skole, og alle støtter op om fællesskabet", skriver en lærer.

Tallene viser, at 73 procent af folkeskolelærerne og 72 procent af friskolelærerne er enten meget tilfredse eller tilfredse med deres job. Det svarer faktisk meget godt til jobtilfredsheden på jobmarkedet i øvrigt. En undersøgelse fra Epinion fra 2019 viser, at 76 procent af danskerne generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres job.

12 procent af folkeskolelærerne er utilfredse eller meget utilfredse med deres job. Det er en anelse mere end det generelle billede, hvor kun otte procent er utilfredse eller meget utilfredse.

Overskud i hverdagen - er noget man planlægger!

Jobtilfredsheden ses også i, at mange lærere bliver i det samme job i årevis. Over halvdelen af folkeskolelærerne har haft samme job i mere end ti år, mens 14 procent har været i samme job i mere end 25 år.

En del lærere er dog på udkig efter forandring i arbejdslivet. Undersøgelsen viser, at 30 procent af folkeskolelærerne overvejer at skifte job inden for de næste et til to år. 25 procent siger måske, mens knap halvdelen end ikke overvejer at skifte jobbet ud med et andet.

Problemer med ledelsen fører til jobskifte

Når man ser på årsagerne til, at lærerne ønsker at skifte job, boner ledelsen ud som den største årsag. 49 procent af dem, som overvejer at skifte job, angiver ledelsen på skolen som årsag. 20 procent angiver arbejdsforhold, mens nye udfordringer er et ønske for 13 procent. Og så går fem procent af lærerne med drømmen om en lederstilling.

I kommentarerne til undersøgelsen er det tydeligt, at nogle lærere ikke har det godt på arbejdet. De allerfleste skriver om dårlig ledelse som årsag til, at de overvejer at skifte job. Enkelte har allerede sagt op, da de svarer:

"Elendig diktatorisk ledelsesform. New Public Management. Samfundet forandres. Det gør den offentlige lederstil også. Før var der tre med kasketter på. Nu er der ni til samme arbejde. Kontrol, samtaler med ledelsen og tyranni, så alle kan vise, at deres funktion er vigtig. Har i øvrigt fået nyt job uden for folkeskoleregi og har sendt min opsigelse", skriver en.

"Jeg blev tilbudt en stilling på min gamle arbejdsplads og kunne mærke, at jeg savnede den. Jeg har kun været ansat her i fire måneder, men jeg var nødt til at sige ja til den anden stilling. Jeg oplever nogle ledelsesproblemer, hvilket indbefatter for mange og irrelevante møder samt for meget tilstedeværelse", skriver en anden.

Styrk arbejdspladsfællesskabet

Flere beskriver også hårde arbejdsvilkår i lærerjobbet.

"Arbejdsbyrden, store klasser. Har haft 28 børn i de klasser, jeg har haft i de sidste seks år. Jeg løfter mange fag, som jeg ikke har linjefag i, og der er ikke udsigter til, at jeg kan blive uddannet i et linjefag mere. Jeg er for fleksibel, og det slider at blive udnyttet. Der er meget lidt tid til forberedelse, og corona har ikke gjort det bedre med så meget håndvask, at jeg ikke når det, som jeg har planlagt. Et hårdt fag desværre", skriver en.

"Har efterhånden svært ved at se mig selv i lærergerningen, og på min nuværende skole er der gang i så mange profilprojekter, at arbejdet simpelthen forhindrer os i at nå vores arbejde. Med andre ord har vi så mange møder og så meget fælles forberedelse, at tiden til at lave noget nærværende og ordentlig undervisning, skabe gode og meningsfulde relationer med børnene og lave godt forældresamarbejde snart er en saga blot", skriver en anden.

Gode arbejdsvilkår giver jobtilfredshed

Spørger man dem, som ikke har overvejet at skifte job, om, hvad der får dem til at blive på jobbet, nævner knap halvdelen deres arbejdsforhold/vilkår.

"Jeg er på deltid og i startprocessen af et lille firma ved siden af. Derudover har jeg en drøm om et lille studie ved siden af mit job, hvilket jeg ikke vil kunne leve af i stedet for lærerjobbet. Jeg er også rigtig glad for min arbejdsplads og mine dejlige kolleger", skriver en.

Lige efter kommer netop gode kolleger, som godt hver tredje angiver som årsag.

"Jeg er på en skole, der hele tiden er i udvikling, jeg har stor medindflydelse og høj grad af selvbestemmelse. Jeg føler mig værdsat af børn, forældre, kolleger og af ledelsen. Min arbejdsplads er fyldt med engagerede, innovative og sjove kolleger", lyder det fra en lærer.

Hvordan er din klasse indrettet?

Ligesom ledelsen kan give grund til at overveje et jobskifte, så er ledelsen også i 18 procent af svarene primær årsag til, at læreren ikke ønsker at skifte job.

"Jeg har gode kolleger og en god leder. Arbejder på en skole med cirka 200 elever - et trygt og godt sted for ansatte, elever og forældre. Der er ikke så langt fra tanke til handling", lyder en kommentar.

Der er meget lille forskel på svarene fra lærere på friskoler og folkeskoler. Dog er tendensen, at langt de fleste lærere på friskoler (64,5 procent) ville søge et job på en anden friskole, hvis de i den nærmeste fremtid skulle blive jobsøgende. Ligeledes ville de fleste lærere på folkeskoler (59,8 procent) søge job på en folkeskole.

Rettelse: Figuren "Ledelsen får lærere til at søge væk" i denne artikel var desværre misvisende og er nu fjernet. Den skulle være lavet som søjlefigur over top 10-årsager og ikke som en lagkagefigur. Redaktionen beklager fejlen.