Regeringen og KL: Hver enkelt elevs faglige fremskridt skal måles

Embedsfolk i KL og Undervisningsministeriet er i gang med at lede efter et redskab, der kan måle hver enkelt elevs faglige progression. Konklusionerne skal ligge klar om et år.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

(ovenstående rettet 20/6 - det er ikke et redskab, men konklusionerne, der skal ligge klar om et år. red.)

Måling af hver enkelt elevs faglige progression, så det bliver synligt, om det går fremad med lille Peter. Det bliver det næste store skolepolitiske tiltag.

Økonomiaftale: KL og regeringen afskaffer inklusions-målsætningen

Dét har KL og regeringen nemlig givet hinanden håndslag på i den aftale for kommunernes økonomi i 2017, som de to parter skrev under fredag aften. I aftalen står der således:

"Regeringen og KL er endvidere enige om at se på, hvordan den enkelte elevs progression og trivsel kan følges. Konklusionerne af dette arbejde skal indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018".

Faktisk er embedsfolkene i KL og Undervisningsministeriet allerede gået i gang med at se på, hvordan hver enkelt elevs faglige progression kan følges, fortæller chefkonsulent i KL Kirsten Jørgensen.

"I første omgang er det ikke et redskab, der kan måle den enkelte elevs faglige progression, vi leder efter. I første omgang undersøger vi mulighederne for, hvordan man kan gøre i al almindelighed" siger Kirsten Jørgensen.

"Man kan nemlig snakke om progression på mange måder. Skal det være en progression i forhold til eleven selv? Eller i forhold til et gennemsnit? Eller i forhold til en politisk ønsket udvikling", tilføjer hun.

Nyt redskab: Københavns lærere kan følge elevernes udvikling i de nationale test 

Tre måder at måle faglige fremskridt på

Kirsten Jørgensen forklarer de tre forskellige måder at måle progression på sådan her:

 - Eleven skal ifølge skolereformen blive så dygtig, som han eller hun kan. Det peger på en metode, der kan måle elevens faglige progression gennem skoleforløbet, i skolefagene såvel som det, der i skoleloven kaldes den alsidige personlige udvikling.

 - Faglig progression kan også være i forhold til det politiske ønske om, at elevene inden for en årrække skal kunne det fagligt i 8. klasse, som de nu kan i 9. klasse.

- Det kan også være en måling af elevens faglige standpunkt i forhold til et gennemsnit - hvis for eksempel gennemsnittet i de nationale test i matematik i 8. klasse er X, hvor ligger Peter så i forhold til det.

"Afklaringen af hvilke erfaringer, der er med at måle progressioner i det hele taget, er det første skidt", siger Kirsten Jørgensen.

"Det er det, vi først vil se på. Er der nogen, der har erfaringer med det, her eller i udlandet? Det er det første, vi skal afdække", fastslår hun.

Konsekvens af økonomiaftale: Nedskæringer på skoleområdet

Færdig om et år 

Embedsfolkene skal være klar med konklusioner om et år, og disse skal så indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2018.

"Om det ender med et måleinstrument, ved vi ikke endnu. Vi skal først se på erfaringerne, og så se på, hvordan det kan passe ind i en dansk kontekst", tilføjer hun.

Måske ender det med, at forældre, elever og lærere på de nye digitale læringsplatforme kan følge med i, hvordan det går fremad med eleven fagligt, personligt og trivselsmæssigt - men det er jo for tidligt at sige endnu, understreger Kirsten Jørgensen.

Ellen Trane: Opgør med 'tys-tys lukkethedskultur'