Debat

Manglende fokus på professionel identitet skaber udviklingspotentiale på lærerværelset

Det manglende fokus på den professionel identitetsudvikling på læreruddannelserne, stiller store krav til det kollektive fællesskab ude på skolerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Den professionelle identitet er grundstenen i lærerens arbejde.  Begrebet dækker over de ting der gør os lærere forskellige, men også over de ting der binder os sammen som profession. Den personlige professionelle identitet er samlebetegnelse for de egenskaber vi besidder, de værdier og holdninger vi har og de etisk overvejelser vi gør os i forbindelse med vores undervisning. 

For en måned siden afleverede jeg mit speciale om den professionelle identitetsudvikling på læreruddannelsen, ved DPU i Aarhus. Min undersøgelser viser klart og tydeligt, at det ikke er igennem undervisningen på læreruddannelsen at de studerende udvikler deres professionalitet, men det derimod er igennem sociale fællesskaber med andre lærere og aktører i folkeskolen. Det er i sig selv ikke et problem, selvom det vil være positivt at læreruddannelsen formåede at udvikle de studerendes professionelle grundsyn igennem undervisningen. 

Inden vi fortsætter til hvilken betydning det har for skolernes rolle i den professionelle udvikling, må vi vende blikket mod terminologien; vi arbejder med 4 identitetsbegreber der er direkte afhængige af hinanden.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

  1. Professionel Identitet - den enkeltes egenskaber, holdninger, værdier og etiske fundament der skaber grundlag for de beslutninger individet tager i forbindelse med både planlægning og udførsel af undervisning
  2. Personlig Identitet - den enkeltes specifikke kendetegn der forskelliggøre individet fra andre individer. 
  3. Kollektiv Identitet - Den fælles identitet lærerne, eller en anden faggruppe, har som samlet enhed. Det enkelte medlem kan deltage i den kollektive identitet forskelligt. 
  4. Kategorial Identitet - den samfundsmæssige opfattelse af en bestemt gruppe. 

Min undersøgelse arbejder direkte med den professionelle identitet, som i høj grad påvirkes af de andre identitetsformer. Denne flervejs påvirkning er dog ikke hovedfokusset i dette oplæg. 

Pointen er dog at den manglende påvirkning fra læreruddannelsen, sætter nyuddannede lærer i søen, som ikke nødvendigvis er professionelt funderet. Nogle nyuddannede lærer kan sagtens være det og mange vil være godt på vej, men uanset er det et område der må være fokus på for at sikre en fortsat udvikling, af både de nyuddannede og de 'gamle' lærere. 

For at sikre udviklingen af den professionelle identitet er det vigtigt at fokusere direkte på emnet, og ikke kun delelementerne. Jeg mener derfor der er behov for en begrebsliggørelse, som fx igennem dette indlæg, som grundlag for en god diskussion, der ligenetop kan foregå på lærerværelset. 

Det er vigtigt for udviklingen af undervisningen, at snakke om de elementer der kan få os til at udvikle os som mennesker og praktikere for at skabe en fundamental udvikling i den måde vi underviser på. Det er altid rart med konkrete værktøjer man kan bruge direkte i undervisningen, men vi må også udvikle os på et fundamentalt plan for at sikre så god undervisning som muligt.

Jeg oplever at lærerne ude på lærerværelserne er gode til at snakke om de emner, der kan udfordre og udvikle deres professionelle identitet - men det er behov for transperans og yderligere fokus.