I de angelsaksiske lande har man et snævert faglighedsbegreb. vi skal holde fast i det brede nordiske faglighedsbegreb i Ny Nordisk Skole, understreger Bjørn Hansen

DLF til Ny Nordisk Skole: Hold fast i det brede faglighedsbegreb

Det brede faglighedsbegreb, der kendetegner den nordiske skoletradition, skal bibeholdes i Ny Nordisk Skole, mener Danmarks Lærerforening, som holder konference i dag om værdierne i de nordiske skolesystemer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et hovedbudskab fra en konference, "Ny Nordisk Skole", som Danmarks Lærerforening (DLF) i dag afholder i København vil lyde: Det brede, nordiske faglighedsbegreb skal vedblivende være et omdrejningspunkt i den nyfortolkning af den nordiske skole, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini har sat i søen under navnet "Ny Nordisk Skole".

Folkeskolen har fået et manifest

"I de angelsaksiske lande har man et snævert faglighedsbegreb. Det har vi ikke i Norden. I de nordiske skoler forstå vi faglighed bredt, som et samspil mellem det fagfaglige og det kreative og dannelsesmæssige. Det skal vi holde fast i også i Ny Nordisk Skole", siger formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg i DLF Bjørn Hansen.

Kreativitet er en del af fagligheden På konference vil der være oplæg fra de forskellige nordiske lande, som diskuterer netop det brede faglighedsbegreb. For eksempel vil den norske seniorrådgiver Kerstin Laue tale om "Entreprenørskap som rød tråd i undervisningen", og den danske lærer Jesper Storm Nørskov vil fortælle om "Entreprenørskab i Klasseværelset", som en moderne udgave af projektarbejdet, hvor eleverne lærer at handle og tænke selv.

"Det har været på tale, at innovation skulle oprettes som et selvstændigt skolefag, men det er vi ikke enige i. Vi mener ikke, at det giver mening. Eleverne udvikler bedst deres kreative og innovative evner i de almindelige skolefag. Undervisningen og skolen i det hele taget skal være præget af kreativitet. Derfor er det også vigtigt at bevare de musisk-kreative fag", siger Bjørn Hansen. For ham handler ny nordisk skole også om at lære eleverne demokati gennem inddragelse i undervisningen, samt at udvikle lærernes teamsamarbejde.

På konferencen vil der også være oplæg fra Danmark, Sverige og Island om nordiske uddannelsesværdier som udelt enhedsskole, lighed og almen dannelse. Værdier, som DLF også mener, skal være på dagsorden i Ny Nordisk Skole.

Anders Bondo: Ny Nordisk Skole er en ny måde at tænke på

Politikere, skoleledere, skolechefer, forskere og organisationsfolk deltager i konferencen.