'Læreruddannelsen skal opgraderes. Vi skal have de dygtigste lærere i den danske folkeskole', sagde Anders Bondo Christensen som havde inviteret til debat om læreruddannelsen.
"Læreruddannelsen skal opgraderes. Vi skal have de dygtigste lærere i den danske folkeskole", sagde Anders Bondo Christensen som havde inviteret til debat om læreruddannelsen.

DLF: Lærere skal uddannes på kandidatniveau

DLF ønsker en femårig læreruddannelse på kandidatniveau. De studerende er imod, fordi de frygter mere af det, de allerede får på læreruddannelsen i dag.

Publiceret

DLF's grundprincipper for en 5-åriglæreruddannelse

  • Kandidat i didaktik
  • Professionens kultur
  • Dannelse som et centralt element
  • Stærk kobling mellem teori og praksis
  • Mere undervisning af højere kvalitet
  • Mere kvalitet i praktikken

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det er ikke i dag, at vi afgør,  om vi skal have en 5-årig læreruddannelse eller ej", sagde formand for Lærerforeningen Anders Bondo Christensen, da han åbnede DLF's debatarrangement på Folkemødet om en ny læreruddannelse på kandidatniveau. Selvom det kun er et år siden, at læreruddannelsen sidst blev reformeret, mener DLF, at det er et godt tidspunkt at begynde debatten om fremtidens uddannelse. Når der ikke er en reform i gang, så kan man diskutere mere frit og i dybden, sagde Anders Bondo, da han præsenterede foreningens seks grundprincipper for en reform af uddannelsen. Se principperne via link til højre.

"Læreruddannelsen skal opgraderes. Vi skal have de dygtigste lærere i den danske folkeskole. Vi er klar over, at der er masser af muligheder inden for den nuværende læreruddannelse, og det er vi ikke interesseret i at neddrosle", sagde Anders Bondo. Selvom Lærerforeningens udspil lyder på en 5-årig læreruddannelse på kandidatniveau, så understregede Anders Bondo, at debatten først og fremmest skulle gå på indholdet af uddannelsen, og derefter hvilken institution, den skal ligge på.

Nyt fra hovedstyrelsen: DLF præsenterer principper for en femårig læreruddannelse

Forskning skal ikke være målet Formand for Lærerstuderendes Landskreds, Bob Bohlbro, har dog ikke armene i vejret over DLF's udspil, som for ham at se ikke handler om, hvorvidt læreruddannelsen skal være 5-årig eller ej, men om det skal være en kandidatuddannelse.

"Jeg vil ikke have en kandidatuddannelse. Alle de ting vi snakker om som hjælper, det har vi allerede. Men skal så vi have mere af det hele? Forskellen på professionshøjskoler og universitetet er, om vi skal have forskning som mål eller middel. Jeg vil ikke have forskning, som mål", siger han med henvisning til, at lærere skal være praktikere.

Lærerstuderende: Stop nedskæringer og drop karakterkrav

Lægen skal have prøvet at save i et ben Blandt de indbudte debattører var også Frans Ørsted Andersen, der er lektor på Institut for Uddannelse og  Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i forskellige landes læreruddannelsesmodeller. Han slog et stort slag for, at der burde være flere praktikere blandt underviserne på læreruddannelsen, hvilket også er blandt DLF's principper.

"Forestil jer, at I kom ind og skulle opereres i benet af en læge. Ville I acceptere det, hvis han var blevet undervist af nogle, der ikke selv har savet i ben, men kun har læst om det i en bog? I Finland uddanner lærere lærere", sagde han og opfordrede til, ar læreruddannelserne laver det som forsøg.

Blandt debattørerne var også Esben Lunde Larsen, der medlem af Folketinget for Venstre. Han sad med i reformgruppen, da den seneste læreruddannelse blev vedtaget, og han mener ikke, at en kandidatuddannelse er vejen frem for de kommende lærere.

"Lærerne får ikke mere prestige ved at være kandidater. De får prestige ved at være dygtige lærere. Jeg er glad for den læreruddannnelse, der er nu, men jeg vil også gerne være med til at lægge mere indhold ind i den", sagde han og afgav samtidig et valgløfte.

"Det allervigtigste, en ny borgerlig regering kan gøre efter næste folketingsvalg, er, at give læreruddannelsen arbejdsro".

Lærerstuderendes formand: "Vi har også selv et ansvar"

Løfte om flere undervisningstimer Blandt tilhørende til debatten var Tove Hvid, der er dekan for læreruddannelsen på UCC i København, og hun opfordrede til at "klappe hesten".

"Vi er stadig i gang med at indføre læreruddannelsen - hos os kalder vi det en revolution. Vi har løftet overliggeren - det er blevet sværere at komme ind, og det er sværere at gennemføre", sagde hun i en kommentar til politikerne.

"Der mangler timer på læreruddannelsen, og vi tager ansvaret på os", sagde Harald Mikkelsen, der er rektor for Via University College og nytiltrådt formand for Danske Professionshøjskoler. Ifølge ham, skal studieintensiteten øges på læreruddannelsen.

Ovenpå debatten er Bob Bohlbro en tilfreds formand for de lærerstuderende.

"Vi kommer ikke til at ændre holdning til en 5-årig læreruddannelse. Det væsentligste for mig er, at politikere og rektorer ønsker at støtte den nuværende læreruddannelse. Jeg vil holde dem op på, at vi skal have flere penge og flere timer", siger Bob Bohlbro.

Læs mere

DLF: Principper for en 5-årig læreruddannelse påkandidatniveau

Powered by Labrador CMS