Skive vil give skolerne lov til at veksle understøttende undervisning til tovoksenundervisning.(Arkivfoto)
Skive vil give skolerne lov til at veksle understøttende undervisning til tovoksenundervisning.(Arkivfoto)

Skive kommune vil forkorte skoledagen

Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune har besluttet at indstille til byrådet, at skolerne kan gøre skoledagen kortere ved at veksle understøttende undervisning til to-voksenundervisning.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Byrådet skal tage den endelige beslutning tirsdag den 26. januar. Alt tyder på, at det bliver et ja. De tre socialdemokrater og tre venstrefolk og repræsentanten fra Dansk Folkeparti i Børne- og Familieudvalget gik nemlig alle ind for indstillingen.

Insdstillingen

Insdstillingen

 Indstillingen lyder sådan her:

 "Kultur- og Familieforvaltningen indstiller,

·         at folkeskolerne i Skive Kommune kan fravige reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden, og

·         at veksle understøttende undervisning til to-voksenordning via folkeskolelovens paragraf 16b,

·         at Kultur- og Familieforvaltningen bemyndiges til at håndtere skolernes ansøgninger desangående fremadrettet."

Formålet med konverteringen af understøttende undervisning

Formålet med konverteringen af understøttende undervisning

Om formålet med indstillingen skriver udvalget:

 "Skolerne ønsker med bevillingen at afprøve en omlægning af understøttende undervisning til to-voksenordning eksempelvis i forbindelse med

·         fordybelse af fagene i henholdsvis naturfag og de humanistiske fag, med henblik på at kvalificere eleverne til de to nye prøveformer i henholdsvis naturfagsprøven (fysik, geografi og biologi) og prøve med selvvalgt problemstilling (historie, kristendom og samfundsfag). Her kan tiden med ekstra personale bruges til, at eleverne kan fordybe sig i emner, som kan kvalificere viden om fagene og sammenhængen i disse. Således kan der fokuseres mere på den enkelte elevs læring, da der kan organiseres fordybelse med lærere med forskellige fagkombinationer inden for området.

·         opkvalificering af sprogundervisningen med to lærere i en klasse i enkelte timer om ugen. Elevernes forudsætninger og forkundskaber i sprogtilegnelsen er meget forskellige i overbygningsklasserne. Her kan der være særlig fokus på de elever, der har svært ved sproglydene og det talte sprog".

Omlægningen skal evalueres

Omlægningen skal evalueres

Udvalget ønsker, at skolerne allerede fra foråret 2016 skal gøre forsøg med at omlægge understøttende undervisning til to-voksenordning allerede fra foråret 2016.

Målet er, at skolerne skal evaluere udbyttet af den nye organisering allerede i løbet af foråret 2016, nemlig inden skoleåret 2016-2017 skal planlægges og organiseres. Erfaringer fra forsøget vil så blive brugt til at beslutte organiseringen fremadrettet.

Powered by Labrador CMS