Nye lærere skal lære at undervise efter mål

Læreruddannelsen skal tilpasses skolevirkeligheden efter folkeskolereformen. Det er ideen med den revision af bekendtgørelsen, som er i høring. Både Lærerstuderendes Landskreds og Danmarks Lærerforening er kritiske over for, at nye lærere skal lære at give "læringsmålsstyret undervisning".

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Før: "Den studerende kan begrunde, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle undervisning i folkeskolen".

Efter: "Den studerende kan begrunde, planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle læringsmålsstyret undervisning i folkeskolen".

Umiddelbart en lille ændring i de såkaldte kompetencemål, der beskriver, hvad en lærerstuderende skal opnå af færdigheder i de enkelte fag, men en ændring, som både Lærerstuderendes Landskreds og Danmarks Lærerforening er kritiske over for i deres høringssvar.

De lærerstuderende skriver, at de frygter for, at ændringen "vil metodereducere vores uddannelse og på sigt skade muligheden for at lærere i folkeskolen kan variere undervisningsmetoder for bedst muligt at understøtte elevers faglige udvikling".

Ikke en del af loven

Danmarks Lærerforening forstår ikke, at læringsmålsstyret undervisning skal indgå som en del af en revideret læreruddannelse, når det ifølge foreningen ikke er en del af den nye folkeskolelov.

"Begrebet 'læringsmålsstyret undervisning' bruges hverken i forligsteksten, folkeskoleloven eller i Fælles Mål for fagene i folkeskolen. Det undrer os derfor, at det - med begrundelse i folkeskoleloven - er blevet et centralt begreb i læreruddannelsen", skriver næstformand Dorte Lange i foreningens høringssvar.

DLF savner en klar definition af begrebet og er ligesom LL bekymrede for fremtidige læreres metodefrihed.

"De lærerstuderende bør på deres studie ikke begrænses til at lære og blive bedømt på én undervisningsmetode. Og slet ikke en metode, hvis virkning ikke er dokumenteret", skriver Dorte Lange.

Læringsmål i Fælles Mål

Ifølge Andreas Rasch-Christensen, forskningschef ved professionshøjskolen Via og formand for mastergruppen, der har rådgivet ministeriet i udarbejdelsen af de nye Fælles Mål, er frygten for metodefriheden ubegrundet.

"Læringsmålsstyret undervisning er en måde at undervise på, som i bund og grund handler om, at Fælles Mål bliver et didaktisk værktøj, som lærerne rent faktisk bruger, hvilket vi ved, ikke var tilfældet med de gamle. Ideen er at sikre systematik i koblingen mellem undervisning og læring", siger han.

Hvad er forskellen på en 'måde' og en 'metode'?

"Hvordan lærerne vælger at eleverne bedst når frem til målene - elevinddragelse eller bevægelse - det er helt op til deres professionelle vurdering. Målene betyder en variation af mange forskellige metoder. Det er dybest set et forsøg på at understøtte intentionerne fra 1993-loven".

Der er høringsfrist for ændringsforslag til den nye bekendtgørelse for læreruddannelsen i dag. Læs hele bekendtgørelsesudkast samt LL og DLF's høringssvar ved at følge links til højre for artiklen.