Skolerne bør lægge lektiehjælpen i direkte forlængelse af fagene. Det giver bedre sammenhæng og sikrer de rette lærere, lyder det fra DLF's næstformand Dorte Lange.

DLF: Ud med lektiecaféerne og ind med faglig fordybelse

Det er manglende sammenhæng mellem undervisningen i det, er tilbydes i lektiecafeerne, der er årsagen til, at fagligt svage elever ikke får noget ud af lektiecaféerne. Drop dem, og læg i stedet lektiehjælpen ind som faglig fordybelse, lyder det fra DLF. Liberal Alliance mener, lektiehjælpen kun bør gives til de svageste elever.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kun 35 procent af tillidsrepræsentanterne på landets skoler vurderer, at de svage elever får noget ud lektiehjælpen i skolen. Det skyldes, at skolerne bruger lektiehjælpen uhensigtsmæssigt, lyder det fra næstformand i Danmarks Lærerforening Dorte Lange. For når skolerne lægger lektiehjælpen i lektiecaféer, er der ikke nødvendigvis nogen forbindelse til fagene og dermed til de lærere, som kan hjælpe de svage elever.

Undersøgelse: Lektiecaféerne styrker ikke svage elever 

"Det handler meget om, at de elever, som har svært ved det, har brug for ekstra hjælp for at blive løftet fagligt. Vi kan se i undersøgelsen, at man mange steder løfter opgaven i særskilte blokke, hvor der ikke nødvendigvis er den lærer, som eleven har brug for. Hvis man er linjefagslærer i matematik, har man alt andet lige bedre muligheder for løfte eleverne i matematik, end hvis man ikke er", siger Dorte Lange.

Faglig fordybelse øger chancen for den rette hjælp

I Middelfart har eleverne (næsten) ikke lektier for

Ifølge Dorte Lange bør skolerne derfor gå væk fra lektiecaféer og udøve lektiehjælpen som faglig fordybelse, der ligger i direkte forlængelse af det fag, som eleverne lige har haft. For det øger sandsynligheden for, at eleverne får noget ud af lektiehjælpen, mener Dorte Lange.  

"Jo mere man lægger den faglige fordybelse i forlængelse af den fagopdelte undervisning, desto større er chancerne for, at det er den rette lærer, der varetager hjælpen".

Undersøgelsen viser, at 49 procent af skolerne hovedsageligt ligger lektiehjælpen som lektiecaféer, mens 40 procent af skolerne vælger at lægge hjælpen som faglig fordybelse i forlængelse af fagtimerne. Resten veksler mellem de to løsninger.

Ny undersøgelse: Elever spilder tiden i lektiecaféer 

Forældreforeningen Skole og Forældre sagde i går til folkeskolen.dk, at det kan være en ide at åbne op for, at lektiecaféerne igen gøres frivillige, som de var før sommerferien. For hvis kommunerne ikke afsætter flere penge til lektiehjælpen, er kvaliteten ganske enkelt for dårlig til, at det giver mening, at eleverne skal tvinges til at lave lektierne i skolen, lød det fra formand Mette With Hagensen.

Konverter undervisningen, hvis der er for få resurser

Dorte Lange er enig i, at der er behov for, at kommunerne afsætter flere midler til at styrke lektiehjælpen. Men hvis kommunerne ikke finder flere penge op ad lommen, bør skolerne i stedet overveje at udnytte mulighederne for at konvertere den understøttende undervisning til tovoksen timer, så der bliver flere hænder til opgaven.

"Hvis kommunerne ikke vil afsætte resurser nok, er det en rigtig god ide, at skolerne får mulighed for sammen med forældre at vurdere, hvad de vil prioritere inden for de resurser, de har. Det har man fået bedre muligheder for nu - bl.a. gennem det hyrdebrev som ministeren har udsendt til kommunerne", siger hun.

Konservative: Det er præcis som i Norge

Konservative har som det eneste forligsparti været klare fortalere for, at lektiehjælpen skal være frivillig. Og partiet vil kæmpe videre for, at lektiecaféerne igen bliver frivillige. 

Norge: Lektiehjælp gavner ikke de svageste elever 

Uddannelsesordfører Anders Retz Johansson er langt fra forundret over, at undersøgelsen viser, at lektiecafeerne ikke styrker de svage elever. Han peger på, at de obligatoriske lektiecaféer i Norge blev droppet netop af samme årsag.

"Venstre-regeringen har åbenbart sat sig i hovedet, at lektiecaféer skal være tvungne, og det vil de så kæmpe for, uanset hvad resultaterne ellers viser. Som liberalt parti burde de ellers støtte mere frihed, men den kamp må vi andre jo så kæmpe videre. Det er sørgeligt men sandt, og det er synd for eleverne og deres forældre", siger han.

"Nu ser vi så nøjagtigt den samme tendens i Danmark, og derfor mener vi selvfølgelig, at man bør droppe de tvungne lektiecaféer og gøre dem frivillige igen, før man gør mere skade", siger han.

LA: Kør lektiecaféerne på lossepladsen

Liberal Alliance ønsker hverken frivillige eller obligatoriske lektiecaféer. For de virker slet ikke, og derfor skal de afskaffes, fortæller undervisningsordfører Merete Riisager.

Minister: Den obligatoriske lektiehjælp virker bedre i Danmark end i Norge 

"Den obligatoriske lektiecafé er et fejlskud, fordi den båndlægger fritiden for de mange børn, der har det fint med at læse lektier hjemme. Men en frivillig lektiecafé er heller ikke svaret, fordi vi ved, at den ikke når de børn, der har allerstørst behov. Derfor bør regeringen køre lektiecaféen i alle dens afskygninger på lossepladsen for dårlige idéer og i stedet sætte fokus på de børn, der har et behov for hjælp", siger hun.

LA: Reserver penge til de svage elever

For at hjælpe de fagligt svage elever mener hun, at man bør reservere pengene til lektiehjælp til elever, som ikke kan få hjælp derhjemme. Og så skal forældrene hjælpes på vej til, hvordan de kan hjælpe deres børn.

"Resurserne til lektiehjælp bør reserveres til de elever, der ikke har mulighed for at få hjælp hjemme. Elever, der har problemer med at følge niveauet, har stor gavn af at komme ind i et struktureret lektiehjælpsforløb, hvor forældrene inddrages. Forældre, der ikke er fagligt stærke, kan godt bakke op om deres børns skolegang, hvis de får lidt hjælp til det", siger Merete Riisager.

Hun opfordrer ministeriet til at lave vejledninger til skolerne om, hvordan de kan inddrage forældrene og sætte lektielæsningen i system for de fagligt svage elever.