Ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner er landets 14 sosu-skoler lukket på grund af corona foreløbig til og med 2. påskedag den 13. april.

Sådan er corona-livet for sosu-underviserne

Virtuelle afslutningsprøver, ingen undervisning i førstehjælp og brandbekæmpelse og fokus på at få så mange uddannede gjort færdige som muligt. Sådan ser virkeligheden ud på landets 14 sosu-skoler efter to uger med corona-nedlukning.

Publiceret
Formand for Danske Sosu-skoler Lisbeth Nørgaard er imponeret over al den aktivitet og foretagsomhed, som sosu-underviserne lægger for dagen under corona-nedlukningen af landets sosu-skoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Midlertidigt lukket på grund af corona".

Sådan står der på mange døre rundt på landets 14 sosu-skoler. For ligesom alle andre uddannelsesinstitutioner har skolerne været helt lukkede, siden statsminister Mette Frederiksen onsdag den 11. marts om aftenen meddelte, at nu lukker Danmark ned for at mindske smittespredningen. Siden har samtlige undervisere og elever været sendt hjem, og undervisningen foregår i stedet som nødundervisning hjemmefra.

Foreløbig er sosu-skolerne lukket ned til og med anden påskedag den 13. april, og formand for Danske Sosu-skoler, Lisbeth Nørgaard, roser underviserne rundt på sosu-skolerne for deres måde at gå til opgaven op.  "Der skal lyde en meget stor cadeau til det pædagogiske personale for at fortsætte ud af læringssporet, for at være omstillingsparate, nytænkende og have et stort fokus på at vidensdele. Jeg er imponeret over al den aktivitet og foretagsomhed", siger Lisbeth Nørgaard. Hun fortæller, at nogle af sosu-eleverne er udfordret af hele det tekniske set-up i forhold til nødundervisningen, men at de tekniske udfordringer i stor stil blev ryddet af vejen i den første uge med nedlukning.

Har sosu-skolerne et særligt ansvar i forhold til Corona?

Nødlov om virtuelle afsluttende prøver Ifølge Lisbeth Nørgaard ændrer situationen sig hele tiden. Først mandag eftermiddag i denne uge vedtog Folketinget en nødbekendtgørelse omkring sosu-skolernes eksamen, så sosu-skolerne nu kan afvikle deres afsluttende prøver via videokonference med lærer og censor. Allerede dagen efter holdt den første sosu-skole - Uddannelsescenter Diakonissestiftelsen - deres første virtuelle eksamener for et hold sosu-hjælpere. "Flere skoler afvikler afsluttende prøver i denne uge, og igen har vi et personale, der går til opgaven med ildhu. Alt var planlagt, skolerne ventede bare på den endelige udmelding fra Folketinget", fortæller Lisbeth Nørgaard. Hun er glad for, at skolerne får mulighed for at afvikle afsluttende prøver virtuelt, så der fortsat kan komme færdiguddannede ud i sektoren. "Det var mangel på kvalificerede hænder, allerede før corona ramte os, og behovet bliver endnu større nu. Det vil være katastrofalt, hvis der pludselig opstår mangel på faguddannede, så det er meget positivt, at vi nu kan afvikle prøver via videokonferencer".

Regeringen forlænger skolelukninger til efter påske

Meget forskellige ønsker til praktik Et andet omdrejningspunkt er elevernes praktikophold, hvor kommunerne har meget forskellige ønsker. "Lige nu foregår der dialog med regioner og kommuner om, hvorvidt vores elever skal indgå i et nødberedskab, men samlet set er der stor enighed om, at vi skal færdiguddanne så mange som muligt og fastholde eleverne i uddannelse", fortæller Lisbeth Nørgaard. "Hvis vi udsætter for meget uddannelse, får sosu-skolerne også en meget stor pukkel af undervisning, som er svær at løfte efterfølgende", siger hun.

Sårbare børn og unge mister skolen som et pusterum

Fakta om nedlukningen Med Lisbeth Nørgaard og Danmarks Lærerforening som kilder har Folkeskolen.dk her samlet en række relevante fakta for sosu-undervisere omkring nedlukningen af skolerne:

Lisbeth Nørgaard understreger dog vigtigheden af, at man altid undersøger forholdene på sin egen skole.   KRAV TIL NØDUNDERVISNING Under nedlukningen omlægges din normale undervisning til fjernundervisning. Som sosu-underviser skal du under nedlukningen arbejde efter din normale normtid, og elevernes minimumstimetal pr. uge skal så vidt muligt opretholdes.  Sosu-skolerne arbejder med udgangspunkt i en skoletid fra klokken 8-14, men med en indbygget fleksibilitet, hvis man som underviser for eksempel har mindre børn hjemme. Fokus er læringsudbytte for eleverne, opretholdelse af uddannelsesplaner og elevernes læringsmål. Enkelte skoler kan have skærpede rammer - så undersøg de lokale krav. UNDERVISNING I DE PRAKTISKE FAG Skal så vidt muligt også omlægges til fjernundervisning via demonstrationsvideoer, fysiske forsøg hjemme hos eleverne mv. Instruktionsvideoer har dog en grænse for eksempel inden for løfteteknik, forflytningsteknik mv. Så på enkelte områder kan en form for efterværn komme på tale. FØRSTEHJÆLP OG BRANDBEKÆMPELSE Al undervisning i førstehjælp og brandbekæmpelse er aflyst på grund af smittespredning. Hvad der skal ske med fagene, vides endnu ikke. UNDERVISNING EFTER CORONA Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil har meldt ud, at når nedlukningen slutter, skal skolerne ikke give erstatningsundervisning til eleverne. Nødundervisningen under nedlukningen er elevernes undervisning. For sosu-skolerne bliver det dog nødvendigt med en form for opsamling i nogle af de ovennævnte fag. ELEVERNES FRAVÆR Som underviser skal du registrere elevernes fravær. Her skal fokus være læringsmål, fagligt indhold og afleveringer. Ikke på om eleverne sidder ved skærmen fra klokken 8 til 14. Flere af eleverne kan være udfordrede af små børn mv. og derfor får eleverne den samme fleksibilitet som lærerne, og elevernes mødepligt er omlagt til aktiv deltagelse i fjernundervisningen. AFSLUTTENDE EKSAMEN De afsluttende prøver på hovedforløbene til social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent må under nedlukningen alle afvikles virtuelt via videokonference med lærer og censor. De virtuelle prøver er frivillige for eleverne, men Danske SOSU-skoler håber, at flest mulige vælger at takke ja til tilbuddet. Så flest mulige færdiguddannede kan komme ud fra skolerne. DE ØVRIGE PRØVER De resterende prøver aflyses under nedlukningen. I stedet ophøjes standpunktskarakterer til prøvekarakterer. Prøver i førstehjælp og brandbekæmpelse venter afklaring, da undervisningen også er aflyst under nedlukningen. ELEVERNES PRAKTIK Som udgangspunkt skal eleverne følge den uddannelsesplan, som oprindelig er tilrettelagt - med de planlagte skoleophold og praktikophold. Pt. er der dog meget forskellige ønsker fra kommunerne - nogle vil have eleverne ud i praktik før, andre vil sende eleverne hjem til skolen før endt praktik. Skal uddannelsesplanen ændres, kræver det dog enighed mellem elev, arbejdsgiver og skole. Pt. er fokus at få uddannet så mange som muligt og fastholde eleverne i uddannelse. Bliver det nødvendigt for enkelte kommuner at omlægge aftalerne, skal det foregå lokalt og i enighed mellem elev, arbejdsgiver og skole.

Ansatte i staten forbereder sig til overenskomstforhandlingerne i 2021

DE NYE ELEV-HOLD Alle skoleophold og perioder gennemføres så vidt muligt som fjernundervisning. Flere skoler har dog lavet ændringer i starttidspunkter. FÅR DU LØN  præciseret 27/3 efter ny trepartsaftale Som sosu-underviser er du ligesom alle andre offentligt ansatte hjemsendt med fuld løn, og dine normale arbejdsopgaver varetages hjemmefra.  KAN DU PÅLÆGGES AFSPADSERING  præciseret 27/3 efter ny trepartsaftale De fleste har rigeligt at gøre, men hvis du som sosu-underviser har for lidt arbejde, kan du pålægges at afspadsere med en dags varsel. Dog højst fem dage. DLF vurderer, at alle undervisere på sosu-skoler kan udfylde deres arbejdstid. Allerede aftalt afspadsering skal afholdes. HVIS DU BLIVER SYG Skal du melde dig syg hos din arbejdsgiver - helt som normalt. Kommer du i forebyggende karantæne på grund af corona, men uden at have symptomer, skal du passe dit arbejde, med mindre andet er aftalt.

Et forum at sparre i

HVIS DU HAR PLANLAGT FERIE Planlagt ferie skal afvikles under nedlukningen. Hvis du bliver syg, er det dog som normalt en feriehindring. KAN DU PÅLÆGGES FERIE tilføjet 27/3 efter ny trepartsaftale Hvis din ledelse vurderer, at du ikke udfylder din arbejdstid, kan du pålægges at afholde ferie fra indeværende ferieår eller ferie, som du havde aftalt at overføre til næste ferieår. Det gælder både feriedage og særlige feriedage. Dog højst fem dage. Du kan ikke pålægges at bruge omsorgsdage. DLF vurderer, at alle undervisere på sosu-skolerne kan udfylde deres arbejdstid. HVAD MED RESTFERIE Hvis du ikke når at afholde al din ferie inden 1. maj, håndteres det af den enkelte skole efter gældende regler. NØDBEREDSKAB Som forening har Danske Sosu-skoler henvendt sig til både kommuner og regioner i forhold til at stille skolernes ressourcer til rådighed, hvor de kan bidrage til at styrke det samlede corona-beredskab. Skolerne stiller både diverse udstyr som plejesenge, lifte, kørestoler, værnemidler samt ansatte lærere med sundhedsfaglig uddannelse til rådighed, hvis undervisere selv måtte ønske det.

Nyt forum for sosu-undervisere på folkeskolen.dk

HVIS DU VIL VIDE MERE Så tag kontakt til din daglige leder, din tillidsrepræsentant eller din lokale kreds. Eller læs mere på sosu.dk, dlf.org eller www.medst.dk.