”Hvordan sikrer vi os den optimale undervisning under corona-nedlukningen, så vores social- og sundhedsassistentelever kan søge autorisation?”, spørger Irene Siggaard Jensen, sosu-underviser og tillidsrepræsentant på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

Online-undervisning: Kommende sosu-assistenters autorisation er på spil

Corona-nedlukningen forhindrer den praksisnære undervisning på landets sosu-skoler. Det bekymrer social- og sundhedsassistenteleverne og deres undervisere. For hvordan skal eleverne nå deres faglige mål, så de i sidste ende kan bestå og få autorisation?

Publiceret
Den praksisnære undervisning mangler under corona-nedlukningen. Det presser landets sosu-skoler.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Skal man arbejde som social- og sundhedsassistent i Danmark, kræver det en autorisation. En autorisation, der søges hos Styrelsen for Patientsikkerhed, og som man kan få med et uddannelsesbevis i hånden fra en af landets 14 sosu-skoler.

Netop autorisationen bekymrer i disse dage blandt andet Irene Siggaard Jensen, sosu-underviser og tillidsrepræsentant for medlemmerne af Danmarks Lærerforening på Social- og Sundhedsskolen Fyn.

"Vi undervisere er meget bekymrede for, om eleverne når deres faglige mål i den her coronanedlukning. For vi kan ikke tilbyde eleverne den praksisnære undervisning, når undervisningen foregår virtuelt. Blandt andet kan førstehjælp og al vores simulationstræning ikke gennemføres. Så vi er bekymrede for, om eleverne når i mål med det, de skal i deres skoleperiode, da den praksisnære undervisning er en stor del af undervisningen", siger Irene Siggaard Jensen. Ifølge hende kan det faglige efterslæb gælde alle elever, der er berørt af corona-nedlukningen, men jo længere nedlukningen varer, jo mere bekymret bliver hun specifikt for eleverne på social- og sundhedsassistentuddannelsens sidste skoleperiode. "I forhold til eleverne på social- og sundhedsassistentuddannelsen har vi den helt særlige problemstilling, at de efter endt uddannelse skal søge autorisation for at kunne arbejde som social- og sundhedsassistenter, så der kan ikke bare gives dispensation for dele af uddannelsen", forklarer Irene Siggaard Jensen.

Sosu-underviser: "Svært at opbygge relationer virtuelt til nystartede elever"

Praksisnær undervisning på skolen Hun mener, der er brug for, at der snart bliver taget stilling til lige præcis de praksisnære uddannelser - og specielt social- og sundhedsassistentuddannelsen i forhold til deres autorisation. "De fynske kommuner efterspørger vores elever, fordi de mangler ude i praksis, så de ansætter dem, så snart de er færdige, men de skal have autorisation for at kunne arbejde som social- og sundhedsassistenter. Så det er vigtigt, at der bliver taget stilling til den her problemstilling", pointerer hun. Hvis nedlukningen fortsætter, mener Irene Siggaard Jensen, at den bedste løsning er, at eleverne på social- og sundhedsassistentuddannelsen får mulighed for at komme ind på skolerne under kontrollerede forhold for at få al den praksisnære undervisning. "Måske kan der laves nogle bånd, hvor eleverne veksler mellem at have virtuel undervisning og praksisnær undervisning på skolen. En forlængelse af uddannelserne er også en mulighed, men ikke for de elever, der er ved at være færdige med deres uddannelse, for langt de fleste af dem har allerede fået deres ansættelseskontrakter", siger Irene Siggaard Jensen.  

Farvel til lov 409: Lærerne på privat- og sosu-skoler får nu også en arbejdstidsaftale

Vores elever kan ikke nøjes med en dårligere uddannelse Også hos Danske Sosu-skoler har de stort fokus på problemstillingen omkring autorisationen. "Social- og sundhedsassistenternes autorisation er et opmærksomhedspunkt for os. For vi skal være sikre på, at uddannelsen er god nok, så vores elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen kan få autorisation", siger Lisbeth Nørgaard, formand for Danske Sosu-skoler. "Vores elever skal ikke nøjes med en dårligere uddannelse, fordi de er uddannet i en coronatid, for de kan ikke arbejde som uddannede social- og sundhedsassistenter uden autorisation. Men hvordan sikrer vi os, at eleverne har nået deres faglige mål for de corona-nedlukkende skoleperioder? Der kan ikke bare gives dispensation for dele af uddannelsen, for så kan eleverne ikke få autorisation". Ifølge Lisbeth Nørgaard bliver der nødt til at være en åbenhed om og en forståelse for, at i en coronatid er den praksisnære undervisning under pres, og at ikke alle elever lærer lige så godt online som ved fysisk undervisning. "Alt efter hvor lang nedlukningen bliver, vil der være et fagligt efterslæb, og hvad gør vi så for, at social- og sundhedsassistenteleverne kan leve op til deres faglige mål - og få deres autorisation?" "Får vi mulighed for en forlængelse af uddannelsesperioden, eller skal vi lave supplerende undervisning til enkelte elever - vi ved det ikke. Vi er i dialog med Undervisningsministeriet om det faglige efterslæb, men ministeriet har endnu ikke meldt ud, hvad vi har at forholde os til", siger Lisbeth Nørgaard.

Statslig overenskomst på plads: Lægger rammen for hele OK21

Ekstra penge til styrkelse af faglighed og trivsel Folkeskolen.dk/sosu har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Undervisningsministeriet til problemstillingen. I går torsdag meldte ministeriet ud, at der er indgået en aftale blandt alle Folketingets partier om at bruge 600 millioner kroner til at understøtte såvel et fagligt løft som trivsel gennem en række særlige corona-indsatser frem til sommerferien. Aftalen målretter 122 millioner kroner til uddannelsesforlængelser og skolepraktik på erhvervsuddannelserne. Hvad det specifikt kommer til at betyde for sosu-skolerne - og problemstillingen omkring social- og sundhedsassistenternes autorisation - vides endnu ikke.