”Det virker umiddelbart mærkeligt at gennemføre det nu", siger formand for skolelederne Claus Hjortdal om pilotudgaven af Pisa-undersøgelsen, som i denne tid skal gennemføres på 40 skoler.

Lige før eksamen: Pisa-test på 40 skoler

Afgangselever på omkring 40 skoler skal den kommende tid gennemføre en Pisa-undersøgelse - en forundersøgelse til den rigtige Pisa-test. Helt forkert timing, mener Skolelederforeningen, som har bedt Undervisningsministeriet udsætte.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerne i afgangsklasser kæmper lige nu med at få gjort eleverne klar til eksamen. Det er svært i et skoleår, hvor meget af undervisningen er foregået virtuelt. Mange steder er eleverne endnu ikke tilbage på skolen fuld tid. Alligevel skal elever i 9. klasse på omkring 40 skoler her i foråret gennemføre en såkaldt pilot-undersøgelse, som går forud for den rigtige den rigtige internationale Pisa-undersøgelse.

Pisa-undersøgelsen sammenligner jævnaldrende unge på tværs af skolesystemer i OECD-landene. Siden år 2000 er det sket hver tredje år. Men corona-pandemien har haft indflydelse på lande over hele verden, og derfor blev det sidste år besluttet at udskyde Pisa 2021, så den først bliver afviklet i 2022. Undersøgelsens hovedfokus er matematik. Og fordi det nu er ni år siden, man har kigget på matematik, bliver man nødt til at afprøve nye spørgsmål forud for undersøgelsen, fortæller seniorforsker og national project manager for Pisa i Danmark Vibeke Tornhøj Christensen.

"Det er nødvendigt at lave en pilotundersøgelse, når OECD laver nye testspørgsmål. Man må se om, spørgsmålene fungerer, som man tror. Man laver flere, end man skal bruge.  Men hvis man skal nå at ændre noget, skal det gøres inden man når til hovedundersøgelsen", siger Vibeke Tornhøj Christensen.

På grund af corona bliver pilot-undersøgelsen afviklet lidt senere på året, end man normalt gør. Undersøgelsen løber fra efter påske og til slutningen af maj.

"Alle lande er i gang med eller ved at forberede sig til at samle ind. Men det er ens i alle lande. Skoler og kommuner kan lukke ned fra det ene øjeblik til det andet. Vi har taget kontakt til skolerne, og så må vi se, hvor meget der bliver samlet ind. Vi ved godt, at det er en mærkelig tid, og elever er tilbage på halv tid, men hvis Pisa skal gennemføres, så er det nødvendigt med sådan en pilotundersøgelse".  

Corona udskyder Pisa-undersøgelser 

Skolelederforeningen vil have pilotundersøgelsen udskudt

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal synes, timingen for pilotpisa er helt forkert. Derfor har han henvendt sig til Børne- og Undervisningsministeriet for at få udsat pilotundersøgelsen til næste skoleår.

"Det virker umiddelbart mærkeligt at gennemføre det nu af to grunde. Det er ikke optimalt at bruge fire timer på en prøve. Vi skal næsten bruge en hel skoledag på at teste. Det er ikke hensigtsmæssigt nu. Den anden grund er; Hvilket resultat får man så i den prøve? Jeg har været inde og kigge på spørgsmålene: Spørgsmål som Oplever du 'uro i klassen?' giver anledning til forvirring. Hvad mener de? Når vi er i skole? Eller når vi ikke er i skole? 'Får du specialundervisning?' , igen hvornår?. Svarene vil blive i øst og vest, og det vil det ud over hele Europa. Det giver ikke et retvisende billede. Det burde kunne lade sig gøre at udsætte det et halvt år", siger han.

Danske Skoleelever: Gør det frivilligt for skolerne

Også Danske Skoleelever opfordrer til, at man udsætter Pisa-pilotundersøgelsen eller gør det frivilligt for den enkelte skole, om man vil deltage.

"Hvis skolen i samarbejde med elevrådet kunne beslutte om de vil være med, kunne det give mening. Men det er ligesom med eksaminer og nationale test. Det er skørt at bruge tid på lige nu midt i en krisesituation. Danske Skoleelever er ikke modstander af test og målinger. Vi er tilhængere af, at man kan holde øje med hvordan danske børn klarer sig i skolen. Men for første gang synes vi, at afgangseksamen skal aflyses, og at nationale test skal udskydes, og så ville det være skørt at trække endnu en test ned over eleverne i foråret", siger formand for Danske Skoleelever Esther Vyff Petersen.  

Undersøgelsen kan ikke flyttes

Men Vibeke Tornhøj Christensen mener ikke, det kan lade sig gøre at flytte pilotundersøgelsen yderligere. 

"Problemet med at udskyde indsamling af data til pilotundersøgelsen er jo, at der skal ses på data fra undersøgelsen inden hovedundersøgelsen skal gå i gang", siger hun og understreger, at det ikke kun er danske data, men data fra alle lande, der skal bruges.

"Hvis vi rykkede pilotundersøgelsen med et halvt år, ville der ikke være tid til at se på data. Hovedundersøgelsen skal meget gerne ligge på det samme tidspunkt af året fra runde til runde for at kunne sammenligne tilbage i tid, så den kan heller ikke bare rykkes til senere - ud over hele år, som allerede er blevet gjort i denne runde".