Flere elever inkluderes – men det kniber med støtten

Næsten 98 procent af eleverne i børnehaveklassen er inkluderet, viser de nyeste tal fra Undervisningsministeriet. I 9. klasse er 93 procent inkluderet. Men det kniber gevaldigt med, at de får den rette hjælp i skolen, siger to kredsformænd.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I gennemsnit er 95 procent af eleverne i de kommunale skoler inkluderet i den almindelige undervisning, viser nye tal fra Styrelsen for It og Læring (STIL).

Opgørelsen af inklusionsgraden gælder frem til skoleåret 2017/18. I perioden fra 2010/11 og frem til 2017/18 er der ca. 6.000 færre elever, der modtager deres undervisning i en specialskole, specialklasse eller andet lignende tilbud.

Men i notatet fra STIL er inklusion også defineret i indledningen. Her står: "Inklusion indebærer, at børn med særlige behov så vidt muligt skal undervises sammen med deres kammerater i den almindelige undervisning med den nødvendige støtte og de nødvendige hjælpemidler".

"Kommunen har trods inklusionen valgt ikke at hjemtage de elever, der er i tilbud udenfor kommunen. Og det sætter vi stor pris på, fordi vi har så mange sårbare børn her allerede. Men det betyder, at vi bon'er dårligt ud i vores nøgletal", siger kredsformand i Odsherreds Lærerkreds Ann Christina Even.

Hun fortæller, at man i kommunen netop er i gang med at se på skolestrukturen, og bagefter skal inklusionen undersøges nærmere.

"Selv om vi ekskluderer mange elever i specialtilbud, så fylder inklusionen meget i skolerne og især i indskolingen. Børnehaveklassen er meget udfordret, og derfor har vi ønsket overfor politikerne, at vi kunne få nogle flere to-lærerordninger - eller ordninger med lærer og pædagog. Det har vi kun i begrænset omfang. Der er politisk velvilje om at satse på det, men det er jo ikke det samme som, at der er økonomi til det", siger Ann Christina Even.

I notatet fra STIL står der også, at det i høj grad er elever, hvis forældre har en videregående uddannelse, der er i almenklasserne. Således er 96,9 procent af de børn, der har en forælder med en videregående uddannelse, i en almindelig klasse. Hvis forældrene selv har en grundskoleuddannelse, er der kun 87,6 procent af deres børn, der går i almenklassen.

Piger er i højere grad end drenge inkluderet i undervisningen.

Powered by Labrador CMS