Skolerne har nu fået mulighed for at skride ind over for elevernes digitale adfærd.

Nye regler: Nu kan skoler straffe elevers digitale adfærd i fritiden

En upåagtet modernisering af folkeskolens ordensbekendtgørelse giver nu skolerne mulighed for at skride ind over for elevers dårlige opførsel i fritiden – eksempelvis hvis de mobber klassekammerater på sociale medier.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærere og skoleledere har fået en helt ny mulighed for at skride ind over for elevers dårlige opførsel i fritiden, hvis opførslen påvirker det, der foregår i skoletiden.

Dermed får skolerne også adgang til at skride ind over for elevers digitale adfærd med fx mobning og chikane af klassekammerater på sociale medier - også selv om det foregår i fritiden uden for skolens matrikel.

Det er kort fortalt resultatet af en hidtil upåagtet - men ikke desto mindre yderst principiel - ændring af folkeskolens ordensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. januar.

Lærer ramt af elevers cyberbullying 

Anbefalinger fra Ombudsmanden

Oprindeligt hed det sig, at bekendtgørelsen skulle revideres for at imødekomme anbefalinger fra Folketingets Ombudsmand for at styrke forældrenes og elevernes retssikkerhed.

Det har bl.a. medført nye bestemmelser om "aftalt hjemsendelse" og "omgående udelukkelse" ved elevers brud på ordensreglerne i skolen.

Men samtidig benyttede Børne- og Undervisningsministeriet sig af muligheden for at føje et helt nyt og principielt redskab til skolernes muligheder for at sætte ind og straffe elevers dårlige adfærd - også uden for skoletiden.

Efter inspiration fra ordensbekendtgørelsen fra de gymnasiale uddannelser er derfor indføjet en bestemmelse om, at elevers opførsel i fritiden - også på de sociale medier - også er omfattet af ordensreglerne, hvis den dårlige opførsel har "direkte indvirkning på skolens orden".

Digital mobning er et stort og stigende problem blandt børnene i folkeskolen

Forældreorganisationen Skole og Forældre bakker helhjertet op om ændringen - for som organisationen skriver i sit høringssvar til ministeriet: "Skolen kan med rette forventes at reagere på noget, der foregår uden for skolen og skoletiden - også online - som har betydning for god orden og undervisningsmiljø".

Formanden for Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, uddyber:

"Det er en principiel og grundlæggende ændring, at skolernes sanktioner nu kan række ud over skoletiden og skolens matrikel. Hvis vi skal have tingene til at virke henne i skolen, så er vi jo nødt til også at tage hensyn til, hvad der foregår rundt om skolen og uden for skoletiden - for det påvirker det, der foregår henne i skolen. Grænserne er blevet mere flydende, og udviklingen af ordensbekendtgørelsen er derfor også et udtryk for, at man anerkender den sammenhæng", siger Rasmus Edelberg til folkeskolen.dk.

DLF: Slå hårdt ned på digital chikane 

Han henviser samtidig til, at skolerne de seneste år har gennemført en stor indsats mod mobning for at forbedre elevernes trivsel.

"Men det digitale område er stadig lidt uopdyrket land. Vi vil gerne have nogle bedre muligheder for dybest set at kunne opdrage og have dialoger med børnene - men også at kunne skride ind og sætte grænser, hvis de opfører sig uhensigtsmæssigt online", siger han - og tilføjer:

"Det er ikke kun, fordi vi har set horrible sager. Det er også, fordi det helt grundlæggende har meget at gøre med børns trivsel, sundhed, selvopfattelse og venskaber. Alt det er meget påvirket af det, der foregår i den digitale verden".

Digital mobning: Onlineundervisningen gør lærerne sårbare

Også formanden for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal, finder det rigtigt at se på mulighederne for at skride ind over for elevernes adfærd i fritiden.

"Det hænger jo sammen. Vi får problemerne i skolen, når de arbejder med tingene på en dårlig måde i fritiden. Og der sker jo mobning af klassekammerater i fritiden. Den eneste grund til, at det sker, er jo, at man er klassekammerater henne i skolen. Hvordan vi så skal håndtere det, må vi finde ud af", siger skoleledernes formand.

Til møde med ministeren

Men trods de nylige ændringer er der stadig behov for en mere grundlæggende revision af ordensbekendtgørelsen, understreger han.

Derfor har skolelederne sammen med Danmarks Lærerforening, Skole og Forældre, KL og Børne- og Kulturchefforeningen i et brev anmodet Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) om at påbegynde en mere grundlæggende gennemarbejdning af ordensbekendtgørelsen for at sikre, at de lovgivningsmæssige rammer for skolens håndtering af adfærd stadig er tidssvarende.

"Den nuværende bekendtgørelse bærer præg af, at det er længe siden man sidst havde den drøftelse. Eksempelvis afspejler et begreb som eftersidning ikke den aktuelle praksis på skolerne", anfører parterne i brevet til ministeren.

Og de er blevet hørt. Således har børne- og undervisningsministeren inviteret dem til møde om sagen i næste uge.

KL, skolelederne og DLF: På tide at opdatere folkeskolens ordensregler