Sundhedsstyrelsen: Børn fra hjem med coronasygdom må gerne komme i skole

Så er Sundhedsstyrelsen klar med den vejledning, der skal danne grundlag for skolernes planlægning af en gradvis genåbning efter påske. Heraf fremgår bl.a. at hvis man bor i husstand med en person med påvist covid-19-sygdom, må man gerne komme i skole. 13/4: BEMÆRK: Retningslinjerne er ændret efter denne artikel:

Publiceret

Særlige risikogrupper

o Ældre over 65 år (især over 80 år)

o Personer med følgende kroniske sygdomme: o Hjertekarsygdom(gælder ikke velbehandlet forhøjet blodtryk)

o Lungesygdom (gælder ikke mild og velbehandlet astma)

o Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion

o Kronisk leversygdom

o Diabetes type 1 og 2, især hvis man har følgevirkninger

o Muskelsygdomme og neuromuskulære sygdomme, hvor man har nedsathostekraft eller svært ved at komme af slim fra luftvejene

o Svær overvægt med BMI over 35-40 afhængig af, om man har andrerisikofaktorer også

o Særlige blodsygdomme, hvor der vurderes at være øget risikofor komplikationer

o Personer med nedsat immunforsvar som følge af:

 • Blodsygdomme
 • Organtransplantation o Immunhæmmende behandling, herunderkemoterapi eller strålebehandling som led i behandling afkræft
 • HIV-infektion med svær påvirkning af immunsystemet
 • Børn med kronisk sygdom (som ovenfor) eller som harfølgetilstande efter at være født for tidligt
 • Gravide og kvinder op til to uger efter fødsel (ud fra etforsigtighedsprincip)

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

13. april: Sundhedsstyrelsen ændrer linje: Børn med coronasmittede i familien skal ikke i skole 

"Vi har stor forståelse for, at både ansatte og forældre kan være bekymrede for, hvordan deres nye hverdag skal foregå. Der kan også være nogle, som måske er bekymrede for, om der er en særlig smitterisiko forbundet med den delvise genåbning", siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø. 

I vejledningen lægges der op til, at lærere og andre ansatte, der bor sammen med personer i de særlige risikogrupper, godt kan komme på arbejde. Hvis man bor i husstand med en person med påvist Covid-19 må man gerne komme i skole eller på arbejde, men skal være særligt opmærksom.

Jacob Mark: Det var ikke det, vi var blevet lovet 

Hvis læreren selv tilhører en af risikogrupperne, skal skolen i dialog med den pågældende lave en konkret og individuel vurdering. Man skal lægge vægt på, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at den pågældende fortsat varetager sin vanlige funktio, eller man måske kan omplaceres til arbejde uden fysisk kontakt med andre, og man skal også tage hensyn til medarbejderens egen trygheds- og risikovurdering ved den vanlige arbejdsopgave/-funktion, hedder det i vejledningen. 

 

For at sikre god håndhygiejne skal alle:

 • ansatte, elever og ledsagende voksne, vaske hænder med vand og flydende sæbe når de kommer ind på skolen
 • vaske hænder når hænderne er synligt snavsede.
 • vaske hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter (som minimum hver anden time).
 • vaske hænder efter toiletbesøg, før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.
 • ansatte skal vaske hænder med vand og flydende sæbe eller bruge håndsprit, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • ansatte skal hjælpe de mindste elever med at vaske hænder
 • kun anvende engangsmaterialer som papirservietter, vaskeklude, forklæder m.v.
 • anvende spritservietter eller hudvenlige vådservietter når man ikke er i nærheden af vand og sæbe, fx på ture. Der skal vaskes hænder med vand og flydende sæbe hurtigst muligt herefter. 

Bunker af spørgsmål om skolernes åbning ligger på ministerens bord

Rengøring

 • Hvis der i nogle klasser er legetøj, skal dette vaskes flere gange dagligt. Legetøj som ikke kan vaskes må ikke anvendes indtil COVID-19 epidemien er overstået.
 • Tablets skal gerne aftørres flere gange dagligt og mellem brug. Hvis muligt undgå at børnene deler tablets ellers sikre at kun få børn deler den samme tablet. Der skal anvendes spritservietter til dette. Der skal vaskes hænder før og efter brug
 • Tastatur og mus ved computer skal rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring og desinfektion af borde og kontaktpunkter mindst to gange dagligt, som fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, bordoverflader, dørhåndtag, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.
 • Toiletter rengøres mindst to gange dagligt.
 • Toiletsæder skal rengøres og afsprittes med 70-85 % hospitalssprit mindst 2 gange dagligt.
 • Skraldespande i klasselokaler og på toiletter skal tømmes inden de er helt fyldte og mindst en gang dagligt. 

Minister: Det tæller som fravær, hvis børnene holdes hjemme 

Afstand mellem hinanden

 • Elever skal placeres ved borde, så der er to meter i mellem eleverne. Det kan være nødvendigt at dele eleverne op i grupper og fordele dem i flere klasselokaler for at sikre den nødvendige afstand.
 • Ved aktiviteter der kan foregå udendørs anbefales dette.
 • Frikvarterer kan indrettes forskudt således, at mange elever ikke holder frikvarter på samme tid.
 • Det anbefales, at flere voksne er tilstede udenfor, for at sikre, at elever holder afstand og undgår fysisk kontakt.
 • Der skal leges i mindre grupper på fx fem elever uden for og to-tre elever inden for og kun inden for samme klasse.
 • Offentlig transport skal undgås ved eventuelle ture væk fra skolen.
 • Elever skal opfordres til kun at færdes i de samme mindre grupper både i og uden for skoletiden. 

Vejledningen indeholder desuden dette flowchart for, hvorndan man skal forholde sig, hvis der konstateres covid19-sygdom på skolen: 

 

Bunker af spørgsmål om skolernes åbning ligger på ministerens bord

Læs mere

Sundhedstyrelsens vejledning