Helle Meldgaard og Lone Dissing er meget stolte over og glade for, hvordan deres bogserier er blevet modtaget. ”Vi kunne godt se på Facebook, at lærerne taggede hinanden i kommentarfelterne under vores opslag om bøgerne. Men at vi fik udsolgt så hurtigt, havde vi ikke regnet med”, siger Helle Meldgaard.
Helle Meldgaard og Lone Dissing er meget stolte over og glade for, hvordan deres bogserier er blevet modtaget. ”Vi kunne godt se på Facebook, at lærerne taggede hinanden i kommentarfelterne under vores opslag om bøgerne. Men at vi fik udsolgt så hurtigt, havde vi ikke regnet med”, siger Helle Meldgaard.

De skriver bøgerne, de selv mangler

Læsevejlederne Helle Meldgaard og Lone Dissing savnede letlæsningsbøger, der var skrevet med kun lydrette ord. Derfor har de selv skrevet bøgerne og udgivet dem på eget forlag. Nu er makkerparret igen bogaktuelle med en serie, der præsenterer eleverne for de 120 hyppigste ord.

Publiceret

LÆS LYDRET OG LÆR 120 ORD

Forlaget Komet har udgivet to bogserier. Den første bogserie,"Læs 100 % lydret", består af ti bøger, der alle er skrevet medudelukkende lydrette ord. Den anden bogserie, "120 ord",præsenterer eleverne for de 120 hyppigste ord.

Bøgerne kan bruges både i klasseundervisningen, på skolernes PLCeller som frilæsning. Bøgerne henvender sig til elever iindskolingen og elever med læsevanskeligheder.

Forfatterne Helle Meldgaard og Lone Dissing er beggedansklærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere på Ådalskolen iSkive.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Fis nu væk, din banan, din kalkun, din gris, din so, dit svin".

Jonas råber en hel masse frække ord, da FC Midtjylland kommer bagud med to mål mod FCK i bogen "Jonas - tal nu pænt". Men det lykkes også Jonas at sende en svada af sted, der kun indeholder lydrette ord: Ord, der lyder, som de staves.

Det er, fordi historien om Jonas er skrevet af Helle Meldgaard og Lone Dissing. De seneste tre år har makkerparret udgivet 22 letlæsningsbøger. Ti af dem er skrevet udelukkende med lydrette ord, mens de resterende 12 præsenterer eleverne i indskolingen for de 120 hyppigste ord.

Ud over forfatterskabet arbejder Helle Meldgaard og Lone Dissing også sammen som dansklærere, læsevejledere og PLC-medarbejdere (pædagogisk læringscenter) på Ådalskolen i Skive. Det var her, ideen til bøgerne opstod, for som lærere manglede Helle Meldgaard og Lone Dissing lydrette letlæsningsbøger til deres elever i 1. klasse.

"I 0. klasse er eleverne ofte blevet rigtig gode til bogstavlydene. Men når vi gav dem en letlæsningsbog, holdt det, de havde lært, ikke længere vand. Nu kunne et e pludselig også lyde som et æ eller et ø", fortæller Lone Dissing.

"Der er selvfølgelig elever, der suser af sted og slet ikke har behov for at træne de lydrette ord i 1. klasse. Men for de elever, der stadig har svært ved læsningen, kan det blive endnu hårdere, når de også skal læse ord, der ikke er lydrette. Derfor tænkte vi, at det her må kunne gøres anderledes", siger Helle Meldgaard.

BLIVER OPMÆRKSOMME PÅ SPROGETS LYDE

BLIVER OPMÆRKSOMME PÅ SPROGETS LYDE

Da ideen om letlæsningsbøgerne var født, begyndte makkerparret at skrive lange lister med alle de lydrette ord, de kunne finde.

"Når man går på jagt efter lydrette ord, kan det godt gå hen og blive meget nørdet. Pludselig stod man med en mandarin i hånden til frokost og sagde alle stavelserne højt for at tjekke, om det nu også var lydret", griner Lone Dissing.

"Vi har også været nødt til at tjekke, om ordene er lydrette på forskellige dialekter. Arbejdet har helt klart givet os en større opmærksomhed på sprogets lyde", siger hun.

Da listerne med lydrette ord var ved at være godt fyldt op, begyndte Helle Meldgaard og Lone Dissing at sortere ordene i temaer - og så begyndte skrivearbejdet.

"Vi har typisk været i gang med en bog hver og haft en tredje, som vi begge har arbejdet lidt på. Men det er ikke sådan, at en bog er skrevet af Lone, og en anden er skrevet af mig", siger Helle Meldgaard. "Vi har ofte byttet bøger for at hjælpe hinanden videre eller for at komme med nye ideer eller input".

Selv om sætningerne er simple, har det for de to erfarne lærere været en udfordring at skrive bøger, hvor alle ord skal være lydrette. Det udelukker nemlig en hel masse ord som og, med og der, der normalt binder sætningerne sammen.

"Det har taget tid og energi. Men det har også været vanvittig sjovt", siger Helle Meldgaard.

BILLEDER VISER DET, DER IKKE KAN SKRIVES

BILLEDER VISER DET, DER IKKE KAN SKRIVES

I stedet for at udgive bøgerne på et allerede eksisterende forlag valgte Helle Meldgaard og Lone Dissing at skabe deres eget. Det gjorde processen hurtigere, og de kunne skrive bøgerne på lige præcis den måde, de ville. Forlaget endte med at hedde Forlaget Komet, fordi ordet komet er lydret, og fordi kometer oplyser himlen, fortæller makkerparret.

I en letlæsningsbog skal der også være gode og skægge billeder til fortællingerne. Derfor fik Helle Meldgaard og Lone Dissing overtalt Maria Mæng, der er lærer på Brårup Skole i Skive, til at tegne illustrationerne til begge bogserier.

"Billederne er jo helt enormt vigtige, når man skriver letlæsningsbøger. De skal jo understøtte og vise alt det i fortællingen, som vi ikke kan skrive", siger Lone Dissing.

Billedernes betydning er blandt andet tydelig i deres bog "Fadis bøf", hvor Fadi serverer en bøf, der er lidt stærkere end det, hans venner er vant til: "Må vi få Fanta NU" står der under billedet, som viser tre drenge, der hælder Fanta indenbords efter at have hostet og haft det ubehageligt på det forrige billede.

ELEVERNE TRÆNER DE 120 ORD TIDLIGERE

Som det nyeste skud på stammen udgav Helle Meldgaard og Lone Dissing for nylig 12 bøger, der præsenterer eleverne for de 120 hyppigste ord. De 120 ord stammer fra sprogforskerne Bente Maegaard og Hanne Ruus' optælling af, hvilke ord der oftest går igen i danske børnebøger.

"Vi fik ideen, fordi vi kunne se, at der er kommet et større fokus på elevernes faglige kunnen og færdigheder i indskolingen. Derfor træner man de 120 ord meget tidligere i dag - også selv om eleverne måske ikke har brudt læsekoden endnu", siger Helle Meldgaard.

"Derfor tænkte vi, at vi kunne præsentere eleverne for ordene på en smart måde, hvis vi sørgede for, at alle andre ord i historierne var lydrette", siger Lone Dissing.

I bogserien om de 120 hyppigste ord bliver eleverne præsenteret for ti af ordene i hver bog. Alle 120 ord er markeret med en lille streg nedenunder, så det er tydeligt for eleverne, hvad de skal være opmærksomme på.

Hvorfor er det egentlig vigtigt, at eleverne læser en historie? Kunne de ikke bare træne de 120 ord på andre måder?

"Det er vigtigt, fordi eleverne får en forståelse for, hvordan man anvender ordene", siger Lone Dissing.

"Men det er ikke, fordi vi synes, at eleverne kun skal lære de 120 ord ved at læse vores bøger. Bøgerne fungerer mere som et nyt supplement til de andre måder, man lærer dem på", siger Helle Meldgaard.

"Der er også stadig vigtigt at snakke med eleverne om, hvad det er, de skal lære, og hvorfor det er vigtigt, inden man går i gang med at læse bøgerne. Nogle af de lydrette ord kan eleverne også godt have brug for at få forklaret. Vi har for eksempel en bog, der foregår på en tropisk ø. Men hvad betyder tropisk egentlig?" siger hun.

Begge bogserier har fået fine lektørudtalelser, og Folkeskolens egen anmelder, Sofia Esmann Busch, skrev for nylig, at "denne kombination af meningsfuldhed og fokus på enkeltelementer i den begyndende læsning må alt andet lige være en motiverende faktor for elevernes læsning".

Derudover har eleverne på Ådalskolen også taget godt imod bøgerne, fortæller Helle Meldgaard og Lone Dissing - måske skyldes det, at det hurtigt er gået op for dem, hvem forfatterne er.

"Der er mange, der har været forbi og spurgt, om det er os, der har skrevet dem, når vi har været på PLC", siger Lone Dissing.

"Jeg tror, de synes, at det er ret sejt", griner Helle Meldgaard.

Powered by Labrador CMS