»Det kan godt være, at det ikke betyder noget voldsomt for langt de fleste forældre at skulle betale for en busbillet, men på sigt kan det blive et opgør med den frie og lige adgang til undervisning«, siger formand for forældreorganisationen Skole og Forældre Mette With Hagensen.
»Det kan godt være, at det ikke betyder noget voldsomt for langt de fleste forældre at skulle betale for en busbillet, men på sigt kan det blive et opgør med den frie og lige adgang til undervisning«, siger formand for forældreorganisationen Skole og Forældre Mette With Hagensen.

Ny undersøgelse: Brugerbetaling breder sig på folkeskolerne

Tre ud af fire lærere oplever, at der i stigende omfang bliver opkrævet brugerbetaling af forældre på deres skole. Dybt alvorligt, advarer forsker og forældreorganisation – og et grundlæggende brud på loven om, at der skal være lige adgang til undervisning.

Publiceret

Lærerne i undersøgelsen: Det betalerforældre til

• Skolefest

• Musicals

• Teater

• Biograf

• Bøger

• Løb med rundepris, der støtter et godt formål

• Hyggearrangementer

• Kørsel i forbindelse med ekskursioner

• Skolerejser til Bornholm, overnatninger

• Musik Camp

• Introtur

• Bring your own devise

• Egne hovedtelefoner skal medbringes til den dagligeundervisning

• legeting til frikvartererne

• Brætspil

• Sjippetov

• Materialer til emnedage, for eksempel glas, maling, papruller,perler, garn, stof.

Hvad må skolerne bede om pengetil?• Lejrture og ekskursioner betragtes som en del afundervisningen. Det betyder, at skolen skal dække alle nødvendigeudgifter som eksempelvis transport, ophold og entré. Dog måskolerne gerne opkræve et dagligt beløb til mad og drikke. Lovenforeskriver ikke et bestemt beløb, men ministeriet skriver selv, at75 kroner per dag er et rimeligt beløb. Økonomiske bidrag herudoverskal være frivillige.

• Rejser betragtes ikke som en del af undervisningen, hvorforder ikke er mødepligt for eleverne. Her er skolerne kun forpligtettil at betale for lærerne.

• En elev må ikke udelukkes fra en ekskursion, lejrskole elleren skolerejse, selvom forældrene ikke har betalt det opkrævedebeløb.

• Materialer til at kunne gennemføre almindelig undervisningskal dækkes af skolen. Dette indbefatter dog ikke normaleskriveredskaber eller idrætstøj. Forældre må kun betale forundervisningsmidler, der ikke er nødvendige for, at undervisningenkan leve op til folkeskolelovens krav.

Kilde: Undervisningsministeriet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det må ikke koste penge at modtage undervisning i folkeskolen - det siger loven. Alligevel oplever flere og flere forældre, at de må finde pengepungen frem, hvis deres barn skal være en del af klassens sociale liv, eller der er brug for at bidrage med nyt materiale til undervisningen. Det viser en undersøgelse, som fagbladet Folkeskolen har foretaget.

Tre ud af fire lærere svarer i spørgeundersøgelsen, at der er en eller flere former for forældrebetaling på deres skole iværksat af skole eller forældre. Og tendensen breder sig. Hver tredje af disse lærere oplever, at brugerbetalingen er taget til inden for de seneste to til fem år. Undersøgelsen bygger på svar fra 515 ud af 1.174 lærere.

»Det er et kæmpe problem for folkeskolen. Undervisningen skal være gratis, og er den ikke det, er det forbudt«, siger Mette With Hagensen, formand for forældreorganisationen Skole og Forældre. »Det er virkelig vigtigt, at vi holder fast i, at det er gratis at gå i folkeskolen. Hvis man gerne vil betale for sit barns skolegang, kan man sende sit barn på en fri- eller privatskole«.

Powered by Labrador CMS