Folkeskolereformens forøgelse af timetallet er enestående i OECD

Danmark har udvidet elevernes obligatoriske skoletid suverænt mest mellem 2014 og 2019, viser OECD’s årlige kig på uddannelse i OECD-landene, Education at a Glance.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

OECD har i år bl.a. valgt at fokusere på, om elevernes skoletid forandrer sig meget over årene. I OECD har de yngste elever gennemsnitligt 804 skoletimer om året og de ældre 922, og dette tal har været relativt stabilt over tid. Undtagen i ganske få lande, hvoraf Danmark skiller sig markant ud. Her havde de yngste elever - primary education - 754 timer om året i 2011, 954 timer i 2014 og 1051 i 2019. For de ældre elever - lower secondary - er det årlige timetal steget fra 930 i 2011 over 1120 til 1200 timer årligt ifølge OECD's tabeller.

"Selvom undervisningstiden blev højnet med 36 procent mellem 2014 og 2019 i alt på tværs af grundskoleniveauerne, er det  typiske antal skoledage forblevet på 200 dage om året", skriver OECD-folkene om den danske folkeskolereform.

"Antallet af obligatoriske undervisningstimer i primary education (svarende til 0.-6. klasse, red.) steg mest i Danmark (med 39 procent eller 2080 timer) som følge af ekstra 510 timer afsat til et antal obligatoriske fag (læsning, skrivning og litteratur, matematik, naturfag, første og andet fremmedsprog mv.) og 1570 timer til et antal obligatoriske læringsaktiviteter (inkluderet i kategorien 'andre fag'). Dette førte til en stor ændring i fordelingen af undervisningstiden per fag med en reduktion på 13 procentpoint i andelen af tid afsat til læsning, skrivning og litteratur, matematik, naturfag og den obligatoriske fleksible del af undervisningen opvejet af en stigning i andelen af obligatorisk undervisningstid afsat til andre obligatoriske fag", skriver OECD's uddannelseskontor.

Selvom eleverne altså har fået flere dansk-, matematik- og naturfagstimer betyder indførelsen af understøttende undervisning, tidlig engelsk mv., at dansk, matematik og naturfag alligevel fylder en mindre andel af elevernes skemaer, viser OECD's beregninger.

Som bekendt har den danske undervisningsminster Pernille Rosenkrantz-Theil for nylig gentaget, at hun ikke mener, der bør røres ved elevernes samlede skoletid:

"Jeg synes, den samlede undervisningstid skal være, som den er", sagde undervisningsministeren.

Danmark bruger færre penge på uddannelse

Education at a Glance-rapporten konstaterer, at de fleste OECD-lande bruger flere penge per elev/studerende, end de gjorde i 2012 - med undtagelse af fem lande, herunder Danmark.

Både samlet set og opgjort per elev/studerende er Danmarks udgifter til skole og uddannelse faldet i perioden fra 2012 til 2017, viser rapporten. Antallet af elever i grund- og ungdomsuddannelse i Danmark er faldet med 0,3 procent fra 2012 til 2017, mens de offentlige udgifter til uddannelserne er faldet med 1,9 procent.

Læs mere

Education at a Glance

Powered by Labrador CMS