"I dansk ville man godt kunne nå det, man skal, selvom man skar lidt i timetallet. I hvert fald i 6. og 7. klasse. Det er nok ikke muligt at skære i timetallet i udskolingen og stadig nå i mål med de krav, der er til eleverne i dag". Sådan lyder det fra dansklærer Diana Dudmish.

Dansklærere: Dansk er et af de sværeste fag at undervise i sidst på skoledagen

Langt størstedelen af dansklærerne oplever, at eleverne ”har svært ved at koncentrere sig om danskfaget” sidst på dagen. Sådan lyder det i en ny undersøgelse foretaget af Folkeskolen. Fra en lille del af lærerne lyder det dog, at ”dansk er fleksibelt og nemt”.

Publiceret

OM UNDERSØGELSEN

I december satte Folkeskolen en undersøgelse i gang påfolkeskolen.dk og Facebook blandt lærere i hele landet.Undersøgelsen skulle give svar på, hvordan folkeskolereformenopleves ude i undervisningslokalerne på de enkelte fag, og hvilkenbetydning den har haft for lærernes dagligdag og undervisning.

971 lærere har svaret på spørgeskemaundersøgelsen i løbet afslutningen af december 2020 og start januar 2021. I undersøgelsener alle fag, klassetrin og 95 at landets 98 kommunerrepræsenteret.

På folkeskolen.dk vil du de kommende uger kunne læse mere om,hvordan reformen har påvirket fagene, eleverne og lærerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I en webundersøgelse foretaget af Folkeskolen er der stor uenighed blandt lærerne om, hvilke fag de har sværest ved at få et fagligt udbytte af sidst på dagen.

Hele 82 procent af dansklærerne mener, at dansktimerne er vanskelige, når skoledagen rammer de sidste timer. Hver tiende dansklærer mener, at dansktimerne glider lettere sammenlignet med andre fag sidst på dagen.

"Det er værre med dansk end engelsk", skriver en dansklærer i undersøgelsen, mens en anden mener, at eleverne "i dansk har sværere ved at holde koncentrationen og fordybe sig".

Mads Kofod, som er dansklærer i udskolingen på Skolen i Bymidten, erklærer sig enig.

"Jeg oplever ikke, at der er specifikt stof, jeg ikke kan arbejde med i dansktimerne, hvis de ligger sidst på dagen. Vi kommer generelt langsommere igennem det, og der kan behøves lidt ekstra variation, en pause mere eller et brain-break for at holde engagementet oppe, men det er det samme stof", fortæller Mads Kofod.

Sene timer kræver mere forberedelse

Diana Dudmish påpeger dog, at det kræver en del mere forberedelsestid at planlægge dansktimerne sidst på dagen. 

"Det kræver noget mere forberedelse at planlægge undervisning, der bliver vellykket, sidst på dagen", siger Diana Dudmish, og den problematik gør sig særligt gældende i danskfaget:

"Man kan særligt mærke, at forberedelsestiden er begrænset i et fag som dansk, fordi man så ikke har tid til at rette lige så mange opgaver og stile", siger Diana Dudmish.

Sæt timetallet i dansk ned

I Folkeskolens undersøgelse peger 16 procent af dansklærerne på, at man med fordel kunne skære i timetallet i danskfaget for på den måde at korte skoledagen.

"Dansk kan reduceres i timetallet, men bør også beskæres i omfanget af krav", skriver en lærer i undersøgelsen. Og fra en anden lærer lyder det:

"Måske kunne man skære lidt i den reelle danskundervisning og sørge for at implementere læsning og skrivning i nogle af de praktiske fag".

Det forslag er Diana Dudmish enig i.

"I dansk ville man godt kunne nå det, man skal, selvom man skar lidt i timetallet. I hvert fald i 6. og 7. klasse. Det er nok ikke muligt at skære i timetallet i udskolingen og stadig nå i mål med de krav, der er til eleverne i dag".

Powered by Labrador CMS