"Christina Antorini satte en undersøgelse igang, hvis resultater forventes i 2016, og den nuværende regering med Dansk Folkeparti som bagstopper vil sikkert bruge resultaterne kynisk til at argumentere imod bedre resurser til området", sagde Jamal Bakhteyar.

Tosprogede drukner i folkeskolens andre problemer

Der mangler fokus på de tosprogede elever, lyder det fra Københavns og Odenses lærere. De appellerer til DLF om sammen med KL og ministeriet at finde redskaber og løsninger, så man ikke taber flere tosprogede unge på gulvet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Der var en tid, hvor mange troede at problemer med undervisning af tosprogede elever ville forsvinde med tiden, og de vil være lige så integreret i uddannelsessystem som danske elever. Man glemmer at mangel på uddannelse påvirker flere generationer".

Jamal Bakhteyar fra Københavns Lærerforening gik i dag på talerstolen på DLF-kongressen for at gøre DLF og omverdenen opmærksomme på, at der bliver sparet voldsomt på tosprogsområdet. Tidligere har man i København opnået gode resultater for mange tosprogede ved hjælp af indsatser som kurser i dansk som andetsprog, sproggruppeundervisning, modersmålsundervisning og støtteundervisning

"Desværre er alle disse tiltag af politiske og økonomiske årsager blevet voldsomt beskåret. Dansk som andet sprog er droppet som linjefag på seminarierne, og det betyder, at mange af de nye lærere ikke er trænet til at arbejde med elever med anden herkomst end dansk", fortæller han og henviser til, at resultaterne for tosprogede i København ligger væsentligt under gennemsnitsresultaterne.

Nye besparelser på tosprogede i København

Københavns Kommune er det sidste sted, der tilbyder gratis modersmålsundervisning fra 0-5. klasse. Men nu skærer Københavns Kommune drastisk på tosprogsområdet i budgettet for 2015 og 2016.
"I år blev 17 tosprogede lærer afskediget og i 2016 forventes København at skære ned med yderligere 20 fuldtidsstillinger på tosprogsområdet. Noget lignende har mange af de andre kommuner måske også oplevede for nogle år siden".

Tosprogskonsulent-stillinger er nedlagt hos de fleste kommuner og den faglige forening Fokuto for tosprogskonsulenter har nedlagt sig selv. Den lille fagforening af modersmåls- og tosprogede lærere FMTL kæmper for overlevelse. Jamal Bakhteyar appellerede derfor til formandsskabet og hovedstyrelsen i DLF om at fokusere på tosprogsområdet.

"... og sammen med Undervisningsministeriet og KL at finde på værktøjer, redskaber, løsninger og muligheder, så vi ikke taber flere tosprogede unge, drenge eller piger, hverken til marginalisering, til radikalisering eller til arbejdsløshed. Vores tosprogede elever og deres forældre har nogle kvalifikationer og resurser, som vi skal være bedre at udvikle og udnytte for samfundsudvikling".

Odense: Ingen hjælp at hente for skolerne

Odense: Ingen hjælp at hente for skolerne

Charlotte Catarina Holm fra Odense Lærerforening støtter helt op om Jamal Bakhteyars billede.

"I Odense taler man ikke længere om specifik tildeling til tosprogede elever, men om en pulje til differentieret undervisning. På den måde bliver det helt uigennemskueligt, hvor pengene forsvinder hen".

Hun har talt med en skoleleder fra en skole med mange tosprogede, og han siger, at der ingen hjælp er at hente. Ligesom ministeriets fagkonsulenter er blevet læringskonsulenter, har kommunen afskediget tosprogskonsulenterne, og skolerne er overlads til sig selv.

"Man kan spørge sig selv, om det af reformens tre mål, der handler om at mindske social betydning ikke netop drejer sig om det her område. Det her bliver et af de store og dyre selvmål".

DLF tager argumenterne med til ministeriet

Formand for skolepolitisk udvalg i DLF Bjørn Hansen kvitterer for appellen:

"Stor tak til jer for at tage området op - vi er opmærksomme på det. Da læreruddannelsesloven blev vedtaget, forsøgte vi at holde fast i dansk som andetsprog, men det gik ikke. Vi ved, at tosprogstaskforcen vil inddrage os, når evalueringen af området kommer. Der vil vi tage alle jeres bekymringer med. Der er ingen tvivl om, at det bliver svært med den nye regering, men det her er virkelig et indsatsområde, som der ikke må spares på".

Powered by Labrador CMS