Så kom retningslinjerne for skolerne: Der kan stadig blive brug for fjernundervisning, og timetal vil variere

Skolerne skal først åbne for de store elever, når den lokale kommunalbestyrelse vurderer, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt, og det vil være forskelligt, hvor mange timer eleverne kan se frem til.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Landets skoleelever kan stadig se frem til at modtage nødundervisning, og det vil være forskelligt, hvor mange timer eleverne kan se frem til - og der kan fremover nogle steder fortsat blive brug for fjernundervisning. 

Sådan lyder nogle af de nye retningslinjer for skolerne, som Børne- og Undervisningsministeriet netop har offentliggjort. 

Mette Frederiksen om afstand i skolen: Brug jeres sunde fornuft 

Af retningslinjerne fremgår det, at undervisningen "i videst muligt omfang skal leve op til de vanlige faglige krav", men "det ikke alle steder vil være muligt at leve op til almindelige standarder for undervisning".

Det fremgår også, at det er op til kommunalbestyrelsen at vurdere, hvornår det er sundhedsfagligt forsvarligt at lade de største elever vende tilbage.   

Minister: Giver ikke svar på alle spørgsmål

I de nye retningslinjer står der også, at skolerne skal gøre brug af fx forskudte mødetidspunkter og pauser. Og så fastholdes det, at skolerne nu som udgangspunkt skal efterleve det reducerede afstandskrav på én meter. 

Ifølge retningslinjer vil det dog være svært at overholde kravet eksempelvis i de "praktiske fag, børn der skal trøstes, udeleg og i frikvarterer". I sådanne situationer skal der være ekstra opmærksomhed omkring hygiejne, fremgår det.

Undervisningsministeriet: To meter mellem læreren og første række 

Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal har i eftermiddag efterspurgt svar på en lang række spørgsmål. Han får dog svært ved at finde svar på alle sine spørgsmål i de nye retningslinjer.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil erkender da også, at de nye retningslinjer ikke giver svar på alle spørgsmål.

"Jeg ved godt, at retningslinjerne ikke svarer på alle spørgsmål, der er derude. Men vi er i løbende dialog med alle fra lærere og pædagoger til institutioner og kommuner, og vi lytter til de udfordringer, som de oplever. Nogle spørgsmål dukker først op, når hverdagen er gået i gang, og dem må vi så svare på, i takt med, at de dukker op", siger ministeren i en pressemeddelelse.

Skal 9. klasserne særligt prioriteres?

I en pressemeddelelse eftersprugte Claus Hjortdal ellers svar på en række uopklarede spørgsmål. Skolelederformanden ville blandt andet vide, om de snart tilbagevendte afgangselever skal særligt prioriteres.

Ministeriet åbner for skriftlige øve-prøver til afgangseleverne 

Dette forholder de nye retningslinjer sig imildertid ikke til. Nedenstående er Claus Hjortdals lange liste af spørgsmål.

 • Er det fortsat bekendtgørelsen om nødundervisning, der undervises efter, eller er det folkeskoleloven? Der ønskes en klar udmelding fra ministeren.
 • Fleksibel start/slut på skoledagen. Hvilke forventninger er der til det?
 • Hvornår præcis forventer ministeren at kontrolleret åbning foregår fra. Er det fra den 18. maj eller den 18. maj? Det vil være hensigtsmæssigt, at der også her er en udmelding om, at vi arbejder ud fra fortsat gradvis åbning alt efter den enkelte skoles muligheder.
 • Omfang af fjernundervisning. På hvilket niveau kan man acceptere fjernundervisning? Skolederens afgørelse, Kommunalbestyrelsens ditto?
 • Elever og personale i risikozonen. Hvilke muligheder har skolerne for at imødegå disse forhold?
 • Dagens længde - for 0.-5. klasse og for 6.-10. klasse. Undervisning med fysisk tilstedeværelse og undervisning virtuelt. Skal der være samme forståelse i de to afsnit?
 • "Vejledningen fra d. 4/5 2020 - Gradvis, kontrolleret genåbning af skoler og fritidsordninger" - skal hurtigst muligt opdateres så skolerne har så konkrete retningslinjer af gå efter.
 • Bordstørrelsen ved to-mandsborde giver udfordringer. De er ofte 120 cm, så der kan ikke sidde to elever ved et sådant bord.
 • Store klassestørrelser og små lokaler vil fortsat give pladsproblemer på langt de fleste skoler. Selv ved 1. meter afstand skal mange klasser stadigvæk deles, så det ligger beslag på flere lokaler, end der er klasser.
 • Er der fortsat uændret forventninger til omfanget og indholdet af undervisningen af 0.-5. klasse?
 • Prioritering af klasser og årgange. Er der forventninger om, at fx 9. klasse skal prioriteres specielt?
 • Skal 9. klasserne modtage undervisning helt frem til sommerferien? Også efter de har fået årskarakteren?
 • Hvilke skærpede regler vedr. hygiejne skal skolerne leve op til, herunder håndvask og brug af håndsprit samt rengøring af lokaler mm.