Lærernes formand i Tønder er godt nok tilfreds med selve budgetforliget, men han er ikke glad for, at lærerne skal arbejde to timer mere om ugen.

Tønder kan indføre reformen uden yderligere besparelser

Også lærerne i Tønder skal undervise to timer mere om ugen, men derudover er der ikke store ændringer på skoleområdet i det netop landede budgetforlig. ”Vi har haft store strukturændringer på skolerne de seneste år, så vi har været igennem mange af problemerne på forhånd”, fortæller kredsformand Ulrik Nielsen.

Publiceret

Det siger budgetforliget om Folkeskolereformen

Sideløbende med reformen indføres nyearbejdstidsregler for lærerne, hvori øget tilstedeværelse er etcentralt område. Det øgede tilstedeværelse medfører et behovfor
etablering af lærerarbejdspladser på skolerne og indkøb af pc'eretil alle lærere. Hertil afsættes 3,35 mio. kr. finansieret afmindreudgifter i forbindelse med lærerlockouten.
Den understøttende undervisning fordeles med 50% til lærerne, 40%til pædagoger, pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter og 10%til andre faggrupper. Som følge af den længere skoledag skal der iløbet af 2014 sættes særlig fokus på en omlægning afskolefritidsordningen og juniorklubber over til et tætteresamarbejde med foreningslivet og  alternativefritidsaktiviteter.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Budgetforliget i Tønder Kommune blev landet op til weekenden. Kommunen forventer samlede ekstra udgifter på grund af folkeskolereformen på 18 millioner. Pengene findes blandt andet gennem  besparelser på sfo og juniorklubber ud over det tilskud, der komer fra regeringen og de to klokketimers ekstra undervisning, som hver lærer skal levere om ugen.

Tønder var en af de kommuner, der fik mere end de havde regnet med på regeringen, da de modtog 5,9 millioner i tilskud. Derudover skal der etableres lærerarbejdspladser, og her bruger man de cirka 4 millioner, man sparede på lockouten til at købe bærbare computere til alle lærere, et hæve-sænkebord og en arbejdsstol. Hvor arbejdspladerne skal være rent fysisk, er der dog ikke taget stilling til endnu.

Lærerformand: Lærerne arbejder allerede nok Lærernes formand i Tønder Ulrik Nielsen er godt tilfreds med, at der ikke skal spares yderligere på skolerne.

"Grunden til at det kan gøres på den her måde er, at vi var udsat for en stor strukturændring i 2011, hvor man nedlagde 19 skoler og lavede dem om til otte, og vi har ligget på vejledende timetal de seneste år. Så vi har været igennem de problemer for et par år siden, som man skal igennem nu mange andre steder. Så umiddelbart i forhold til budgetdelen, ser det fornuftigt nok ud".

38 lærere er fyret i Tønder

Han er dog ikke glad for, at lærerne skal undervise to timer mere om ugen.

"Vi synes absolut ikke, at det er rart, at lærerne, som i forvejen ligger højt i undervisningsprocenten. Jeg synes jo, at lærerne arbejder nok, så det er voldsomt, at man lægger en forudsætning ind om, at de skal undervise 2,66 lektioner mere om ugen. Men det er så det, vi kommer til at yde for at få det til at løbe rundt".

Læs mere

Tønders kommunalbudget