"Hvordan vurderer kredsen – som det lige nu tegner sig i de aktuelle budgetforhandlinger i kommunen - udsigten for kommunens folkeskolebudget for 2019?" Det spørgsmål har Danmarks Lærerforening stillet til de lokale lærerkredse i perioden fra den 6. til den 14. september. Svarene dækker 92 ud af landets 98 kommuner.

Før budget 2019: Udsigt til skolebesparelser i 41 procent af kommunerne

En rundspørge til Danmarks Lærerforenings lokale kredse giver et fingerpeg om, hvad de kommunale budgetter vil betyde for folkeskolernes økonomi. I 41 pct. af kommunerne er der udsigt til, hvad kredsene oplever som væsentlige forringelser - i 8 pct. er der udsigt til væsentlige forbedringer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforening har spurgt de lokale kredse i perioden fra den 6. til den 14. september og fået svar, der dækker 92 af landets 98 kommuner. Men rundspørgen er gennemført i en periode, hvor budgetforhandlingerne er i fuld gang, og kredsenes svar er derfor udtryk for deres forventninger til budgettet på det tidspunkt, hvor de har svaret.

Hillerød: Lærere skal undervise en halv time mere om ugen 

Vil annullere inklusionsbesparelse

Frederikssund Kommune i Nordsjælland er en af de syv kommuner, hvor lærerkredsen forventer, at der bliver skruet op for de afsatte midler til at drive folkeskole for.

"Budgettet er ikke vedtaget endnu, skal jeg understrege. Men ud fra det materiale, vi har fået, ser det ud til, at man vil annullere en besparelse på temmelig mange millioner på specialundervisningen, som kommunalbestyrelsen tidligere har vedtaget", fortæller formand for Frederikssund Lærerkreds Regitze Flannov. "Man havde forestillet sig, at man kunne spare ved at inkludere flere elever, men det har vist sig, da man gennemgik visitationerne, at der ikke rigtig var ret mange elever, der var fejlplaceret i specialundervisningen, og det gør så, at man ikke kan spare de penge".

Regitze Flannov er meget glad for, at Frederikssund Kommune tilsyneladende er klar til at annullere den besparelse, og på samme måde ser det ud til, at man har erkendt, at det går ud over skolernes økonomi, hver gang en elev tages ud af de lokale folkeskoler og flyttes til en privatskole. Skolen mister den kommunale bevilling per elev, men kan jo oftest ikke spare nogen penge, fordi der sidder én mindre i klassen. Så både ved flytning til privatskoler og ved det generelle fald i antallet af elever på kommunens små landskoler er der nu lagt op til, at det er kommunekassen, der bærer tabet, ikke den enkelte folkeskole. Så selvom det ikke som sådan er en ekstra bevilling til skolerne, vækker planerne glæde i lærerkredsen.

"Så har forvaltningen selvfølgelig også lavet et handlingskatalog over alt muligt, man kan vælge at spare på, og hvis politikerne begynder at vælge nogle af de ting, nytter det selvfølgelig ikke noget. Men hvis de ser fornuftigt på det, så ser det faktisk ud til, at Frederikssunds skolevæsen bevæger sig i retning af noget bedre", fremhæver kredsformanden.

Frederiksberg dropper veksling af lærere til pædagoger 

Hvidovre: Udsigt til færre lærere og ledere

Hvidovre Kommune ved København skal til gengæld spare. Her skal politikerne tage stilling til et udspil om at spare op til 35 årsværkvæk, primært lærerstillinger, på skolerne foruden syv lederstillinger og stillinger på sfo'erne.  

"Hvis man vil gennemføre besparelser i denne størrelsesorden, er man også politisk nødt til at tage ansvar for besparelserne og give dem et navn. Jeg håber dog, at politikerne vælger ikke at følge direktionens forslag", siger formand for Hvidovre Lærerforening Flemming Ernst. "Man har vedtaget en vision om, at Hvidovre skal være børnenes og familiernes by. I en stor del af børnenes tid er de elever i folkeskolen. Hvis man gennemfører de foreslåede besparelser, bliver kvaliteten for eleverne og undervisningen i den grad forringet. Det kan man simpelthen ikke være bekendt".

Flemming Ernst foreslår i en pressemeddelelse op til budgetforhandlingerne, at man i stedet for drastiske besparelser finansierer dele af anlægsudgifterne via et træk på kassebeholdningen:

"Hvidovre har landets 9.-højeste kassebeholdning pr. indbygger".

Kommuner svinger sparekniven over folkeskolerne