Her er folkeskole-aftalen

Forligskredsen er blevet enige om at gøre skoleugen 2 1/4 klokketime kortere for de yngste elever. Partierne giver samtidig skolerne grønt lys til at gøre ugen op til to timer kortere for eleverne i 4.-9. klasse. Folkeskolen tilføres desuden et trecifret millionbeløb. Få overblikket over aftalen her.

Publiceret Senest opdateret

Initiativer iaftalen

1. Kortere skoleuge iindskolingen
2. Forenkling og klare rammer for anvendelsen af paragraf 16b
Øget faglighed og kvalitet
3. Kvalitetsløft af den understøttende undervisning
4. Prioritering af udvalgte fag
5. Styrket læseindsats
6. Reduktion af nuværende faglige bindinger forundervisningen
7. Færre vikarer og justeret kompetencedækningsmålsætning
8. Kanonlister og styrket fokus på Rigsfælleskab
Øget frihed
9. Udvidet kompetence til skolebestyrelser ved ansættelse afskolens leder
10. Mulighed for toårig valgperiode for forældrerepræsentanternetil skolebestyrelsen
11. Forenkling af elevplanen
12. Evaluering af de nationale test
13. Øget didaktisk frihed og styrket professionel dømmekraft ifolkeskolen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Så skete det, som hele skoledanmark har ventet på siden september. Partierne i folkeskoleforligskredsen er blevet enige om det, de kalder en justering af folkeskolereformen.

Aftalen betyder, at alle elever fra 0. til 3. klasse fra næste skoleår får en skoleuge, der er tre lektioner kortere, end det der oprindeligt lå i reformen. Samtidig lader politikerne det være op til skolerne selv, om de vil gøre skoleugen op til to klokketimer kortere for resten af skolens elever.

På alle klassetrin tages tiden som ventet fra den understøttende undervisning.

Det har taget forligspartierne næsten fem måneder at nå i mål med dagens aftale i, hvad der må betegnes som et uskønt forhandlingsforløb. Undervejs er Undervisningsministeriets forhandlingslokaler blevet skiftet ud med lokalerne i Finansministeriet - og imens har beskyldninger mellem partierne fløjet frem og tilbage i mediernes spalter.

Partierne er noget overraskende blevet enige om at tilføre midler til folkeskolen, der går til et løft af den understøttende undervisning.

Ideen er at styrke kvaliteten i den understøttende undervisning, så den hænger bedre sammen med resten af skoledagen, og så den kommer til at virke godt og efter hensigten på alle skoler. Der afsættes 128 millioner kroner i 2019, 283 millioner kroner i 2020 og 249 millioner kroner fra 2021 og frem til den understøttende undervisning, som skolerne blandt andet kan anvende til lærere og pædagoger. 

480 ekstra fagtimer er blevet til 90

De største uenigheder undervejs har handlet om, hvorvidt eleverne skulle have flere fagtimer på deres skemaer. Regeringen tog et stort ønske om at tilføre 480 ekstra fagtimer med til forhandlingerne, og de timer skulle blandt andet gå til timer, der kunne støtte op om regeringens naturfagsstrategi.

I den endelige aftale er antallet af ekstra fagtimer skrumpet ind til 90 timer, og ingen af timerne går til nogen af skolens naturfag. I stedet bliver det til 90 ekstra fagtimer årligt til fremmedsprog i 5. klasse, billedkunst i 6. klasse og historie i 9. klasse.

Mens de forkortede skoleuger træder i kraft fra næste skoleår, giver politikerne skolerne et ekstra år til at tilføre de ekstra fagtimer. Skolerne er derfor først forpligtigede til at sætte de ekstra fagtimer på elevernes skemaer fra skoleåret 2020/2021.

Læs mere

Powered by Labrador CMS