”Klima er ungdommens og fremtidens dagsorden, så det er meget naturligt, at det er os, der skal bære det ind i folkeskolen og os, der går længst”, siger Rasmus Holme Nielsen.
”Klima er ungdommens og fremtidens dagsorden, så det er meget naturligt, at det er os, der skal bære det ind i folkeskolen og os, der går længst”, siger Rasmus Holme Nielsen.

Lærerstuderende vil bruge kongres til at gøre kommende kolleger grønnere

En grøn tilføjelse til Lærerforeningens principprogram er et af punkterne på DLF-kongressen i morgen tirsdag. De lærerstuderende mener, at Lærerforeningen skal gå endnu videre.

Publiceret

Om kongressen

Af smittehensyn blev Danmarks Lærerforenings ordinære kongres iseptember i sidste øjeblik skåret ned fra to til én dag. Deresterende punkter skal i stedet drøftes online i morgen, den 8.december.  Kongressens anden del rummer blandt andet emner somgrøn omstilling i Lærerforeningen, foreningens organisatoriskefremtidssikring og folkeskolens udvikling. Der er også en rækkevedtægtsændringer og en gennemgang af DLF's økonomi på kongressensdagsorden.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforenings principprogram skal gøres grønnere. Det vedtog kongressen sidste år, og nu er Lærerforeningen klar med et bud på en tilføjelse til principprogrammet, som de delegerede skal forholde sig til på sin virtuelle kongres i morgen. 

I tilføjelse til et grønnere principprogram lægger Lærerforeningen op til at forpligte sig til at foreningen sammen med "medlemmer, forskere og andre interessenter" vil arbejde for:

- At støtte op om arbejdet med at inddrage grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen i folkeskolen.

- At påvirke samfundets udvikling med grøn omstilling og bæredygtighed på skolerne, i kommunerne og på nationalt og internationalt plan

- At skabe konkrete ændringer hen mod grøn omstilling indadtil i organisationen

LL: Ikke nok

Men det er ikke nok, mener de lærerstuderende. Lærerstuderendes Landskreds, LL, har derfor et ændringsforslag med til kongressen, fordi de mener, at Lærerforeningen også bør forpligte sig til at bidrage til en indfrielse af den internationale klimaaftale fra 2015, som kaldes for Paris-aftalen.

LL vedtog selv en række grønne tilføjelser til deres eget politikprogram på foreningens årsmøde i starten af november.

"For mig at se er klima den største udfordring, vi som menneskelighed står overfor. Når menneskeligheden står overfor problemer, der udfordrer den verden, vi har, så er skolen en del af løsningen. Skolen er ikke løsningen på alle verdens problemer, men vi kan ikke løse verdensomspændende problemer uden skolen. Derfor synes vi, at det ville være hul i hovedet og uansvarligt, hvis vi ikke havde en klimapolitik", siger Rasmus Holme Nielsen.

Ønsker grønnere professionshøjskolerne

LL's klimapolitik rumer især krav til professionshøjskolerne, som de lærerstuderende ikke selv har direkte indflydelse på.

Hvad tror du, at det har af betydning, at I har sådan en politik på noget, I ikke har direkte indflydelse på?

"Vi håber, at ledelserne på professionshøjskolerne vil se vores politik som et vink med en vognstang om, at det er noget, de skal tage fat på. Og der sidder også lærerstuderende i bestyrelserne på professionshøjskoler og i uddannelsesudvalgene, så vi kan også påvirke professionshøjskolerne den vej igennem", siger han.

Hun fortæller, at hun er klar til at stemme for LL's ændringsforslag.

"Jeg vil rigtigt gerne bakke op om forslaget Vi har også drøftet det i hovedstyrelsen, og dér er der også en positiv indstilling overfor forslaget", fortæller Dorte Lange.

Følg kongressen live tirsdag:

Powered by Labrador CMS