”Klima er ungdommens og fremtidens dagsorden, så det er meget naturligt, at det er os, der skal bære det ind i folkeskolen og os, der går længst”, siger Rasmus Holme Nielsen.

Lærerstuderende vil bruge kongres til at gøre kommende kolleger grønnere

En grøn tilføjelse til Lærerforeningens principprogram er et af punkterne på DLF-kongressen i morgen tirsdag. De lærerstuderende mener, at Lærerforeningen skal gå endnu videre.

Publiceret

Om kongressen

Af smittehensyn blev Danmarks Lærerforenings ordinære kongres iseptember i sidste øjeblik skåret ned fra to til én dag. Deresterende punkter skal i stedet drøftes online i morgen, den 8.december.  Kongressens anden del rummer blandt andet emner somgrøn omstilling i Lærerforeningen, foreningens organisatoriskefremtidssikring og folkeskolens udvikling. Der er også en rækkevedtægtsændringer og en gennemgang af DLF's økonomi på kongressensdagsorden.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforenings principprogram skal gøres grønnere. Det vedtog kongressen sidste år, og nu er Lærerforeningen klar med et bud på en tilføjelse til principprogrammet, som de delegerede skal forholde sig til på sin virtuelle kongres i morgen. 

I tilføjelse til et grønnere principprogram lægger Lærerforeningen op til at forpligte sig til at foreningen sammen med "medlemmer, forskere og andre interessenter" vil arbejde for:

- At støtte op om arbejdet med at inddrage grøn omstilling og bæredygtighed i undervisningen i folkeskolen.

- At påvirke samfundets udvikling med grøn omstilling og bæredygtighed på skolerne, i kommunerne og på nationalt og internationalt plan

- At skabe konkrete ændringer hen mod grøn omstilling indadtil i organisationen

LL: Ikke nok

Men det er ikke nok, mener de lærerstuderende. Lærerstuderendes Landskreds, LL, har derfor et ændringsforslag med til kongressen, fordi de mener, at Lærerforeningen også bør forpligte sig til at bidrage til en indfrielse af den internationale klimaaftale fra 2015, som kaldes for Paris-aftalen.

DLF vil bidrage til den grønne omstilling 

Konkret mener de lærerstuderende, at Lærerforeningen skal arbejde for en udfasning af investeringer i selskaber med omsætningen fra kul- olie- og gasudvinding. Og her tænker foreningen blandt andet på Lærernes Pension, der investeringer lærernes penge i fx kul og olie.

"Den gennemsnitlige lærer ejer i dag, gennem sin pensionsopsparing, hvad der svarer til 46 returrejser med fly til Bangkok i fossile brændsler. Det placerer lærerstanden som den profession i landet, der gennem pensionsinvesteringer har det sorteste CO2-aftryk. Vi mener derfor, at hovedstyrelsen skal arbejde for, at Lærernes Pension udfaser deres investeringer i fossile brændstoffer", siger de lærerstuderendes forperson Rasmus Holme Nielsen.

Lærerkongres i morgen: Medlemsnedgang kan føre til kontingentstigning

Klima er fremtidens dagsorden

Han mener, at det er helt oplagt, at de lærerstuderende skal presse deres kommende kolleger på netop spørgsmålet om grønomstilling.

"Klima er ungdommens og fremtidens dagsorden, så det er meget naturligt, at det er os, der skal bære det ind i folkeskolen og os, der går længst", siger han.

Blog:  Arbejder Danmarks Lærerforening for den grønne omstilling? 

LL vedtog selv en række grønne tilføjelser til deres eget politikprogram på foreningens årsmøde i starten af november.

"For mig at se er klima den største udfordring, vi som menneskelighed står overfor. Når menneskeligheden står overfor problemer, der udfordrer den verden, vi har, så er skolen en del af løsningen. Skolen er ikke løsningen på alle verdens problemer, men vi kan ikke løse verdensomspændende problemer uden skolen. Derfor synes vi, at det ville være hul i hovedet og uansvarligt, hvis vi ikke havde en klimapolitik", siger Rasmus Holme Nielsen.

Ønsker grønnere professionshøjskolerne

LL's klimapolitik rumer især krav til professionshøjskolerne, som de lærerstuderende ikke selv har direkte indflydelse på.

Hvad tror du, at det har af betydning, at I har sådan en politik på noget, I ikke har direkte indflydelse på?

"Vi håber, at ledelserne på professionshøjskolerne vil se vores politik som et vink med en vognstang om, at det er noget, de skal tage fat på. Og der sidder også lærerstuderende i bestyrelserne på professionshøjskoler og i uddannelsesudvalgene, så vi kan også påvirke professionshøjskolerne den vej igennem", siger han.

Blog:  Det er folkeskolen, der skaber fundamentet for varig grøn omstilling 

LL mener, at professionshøjskolerne bør udbyde "tværprofessionelle og projektorienterede kurser i grøn omstilling og bæredygtighed til alle studerende", og de vil også have, at deres undervisere på læreruddannelsen skal opkvalificeres "i bæredygtighedsdidaktik og -pædagogik".

Vil have grøn praktik

Og så foreslår LL, at læreruddannelsen gør det tydeligt for de studerende, hvor de kan søge praktik, hvis de ønsker praktik på en folkeskole, der har en klimaprofil.

"Der er rigtig mange skoler, der har grønne profiler eller fokus på verdensmålene. Derfor synes vi, at de lærerstuderende skal have at vide, hvad det er for skoler, der har et grønt ben. Så kan man søge aktivt derud. Der er jo nogle lærerstuderende, der har det her som deres største kæphest. Dem skal vi klæde bedst muligt på til at blive ved med at bære fanen højt, når de kommer ud på den anden side som færdiguddannet lærer", siger Rasmus Holme Nielsen.

Elever klimastrejker med skolens tilladelse: Vores ungdomsoprør skal redde planeten 

DLF roser de lærerstuderende

I Danmarks Lærerforening roser næstformand Dorte Lange de lærerstuderende for at have spillet en stor rolle i, at også Lærerforeningen har fået den grønne omstilling på dagsordenen.

"Det er rigtigt godt, at vi har de lærerstuderende, der har været med til at sætte fokus på det her spørgsmål på dagsordenen. Vi har som fagforening fokus på rigtigt mange ting med lærerne og deres arbejdsvilkår, så derfor kan man komme til at tænke, hvorfor en grøn omstilling har med lærerne at gøre. Men det kommer os alle ved, og derfor har vi som fagforeningen et ansvar", siger Dorte Lange.

DLF: Lærerne må ikke tage en klima-pause

Hun fortæller, at hun er klar til at stemme for LL's ændringsforslag.

"Jeg vil rigtigt gerne bakke op om forslaget Vi har også drøftet det i hovedstyrelsen, og dér er der også en positiv indstilling overfor forslaget", fortæller Dorte Lange.

Følg kongressen live tirsdag: