En ny undersøgelse fra FTF viser, at hver fjerde lærer er stresset, og at hver tredje arbejder uden for normal arbejdstid.
En ny undersøgelse fra FTF viser, at hver fjerde lærer er stresset, og at hver tredje arbejder uden for normal arbejdstid.

Ny undersøgelse: Hver fjerde lærer føler sig stresset

Hver tredje lærer arbejder uden for normal arbejdstid, og hver fjerde oplever at være stresset. Det viser en ny undersøgelse fra FTF. ”Det er ikke rimeligt, at man skal bruge sin fritid”, lyder det fra Danmarks Lærerforening.

Publiceret

OM UNDERSØGELSEN

Undersøgelsen er foretaget i sommeren 2017 blandt 9.641medlemmer af FTF. Spørgsmålene er udarbejdet af Det NationaleForskningscenter for Arbejdsmiljø.

1.256 lærere har svaret på spørgeskemaet.

42,6 procent af lærerne svarer, at de altid eller ofte hararbejdsopgaver, de ikke kan nå.

42,5 procent af lærerne svarer, at de altid eller ofte oplever,at arbejdstempoet er så højt, at det påvirker kvaliteten af deresarbejde, mens 35,4 procent svarer, at de altid eller ofte fåruventede arbejdsopgaver, der sætter dem under tidspres.

31,3 procent af lærerne svarer, at de altid eller ofte arbejderhjemme uden for normal arbejdstid, mens 24,3 procent altid ellerofte arbejder på fridage.

36,3 procent af lærerne svarer, at arbejder i høj eller i megethøj grad tager så meget energi, at det går ud over privatlivet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Stress er langt fra en sjælden gæst på landets lærerværelser. Faktisk føler hver fjerde lærer sig stresset, viser en ny undersøgelse, der offentliggøres i dag.

I undersøgelsen, der er foretaget af hovedorganisationen FTF i samarbejdet med Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, svarer 25 procent af lærerne, at de hele tiden eller ofte føler sig stresset. Selvom tallet er højt, kommer det ikke bag på Thomas Andreasen, der er formand for Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget i Danmarks Lærerforening:

"Det overrasker mig desværre ikke. Det har vi haft på fornemmelsen, både fra vores egne undersøgelser og fra vores daglige arbejde i foreningen", siger Thomas Andreasen og fortæller, at der ifølge ham er tre hovedårsager til, at mange lærere er stressede: "Det er især manglen på forberedelsestid kombineret med et meget højt arbejdstempo og en manglende fleksibilitet. Det ved vi kan føre til stress, og det må vi have gjort noget ved".

Stress er tabu blandt lærere 

Med Lov 409, der blev vedtaget i forbindelse med regeringsindgrebet og lærerlockouten i 2013, blev lærerne pålagt at være fysisk til stede på skolen i alle arbejdstimer. Målet var at alt arbejde skulle foretages på skolen. Men det er langtfra sådan virkeligheden ser ud ifølge undersøgelsen. Her svarer næsten hver tredje lærer, 31,3 procent, at de ofte eller altid arbejder hjemme uden for normal arbejdstid, og næsten hver fjerde, 24,3 procent, svarer, at de ofte eller altid arbejder, selvom de egentlig har fri. Det kan for eksempel være i weekender, ferier eller på helligdage. Den udvikling møder hård kritik fra Thomas Andreasen:

"Det er uholdbart, at vi har indrettet arbejdsdagen sådan, at man også skal anvende sin fritid for at kunne passe sit arbejde. Det er ikke holdbart. Man må planlægge arbejdsopgaverne og omfanget sådan, at man kan nå det inden for den arbejdstid, der er til rådighed. Det er ikke rimeligt, at man skal bruge sin fritid", siger han og uddyber: "Man kan ikke vente til næste dag klokken otte om morgenen. Der sidder jo nogle elever og venter på, at man kommer med noget nyt, spændende og gennemarbejdet til undervisningen. Og det er et arbejdsmiljøproblem, at man går rundt og ved, at man ikke er klar til dagen efter. Derfor er der mange der vælger at bruge deres fritid på at forberede sig. Det er noget, der stresser og presser lærerne".

Arbejdet kan ikke nås i løbet af ugen

Lærer: "Da jeg begyndte som lærer, havde jeg 19 lektioner - nu har jeg 27" 

Af den nye undersøgelse fra FTF fremgår det desuden, at ansatte indenfor undervisningsområdet oplever et højere arbejdstempo end andre offentligt ansatte i for eksempel sundhedssektoren og daginstitutioner. Det er også inden for undervisningsområdet, at flest lønmodtagere oplever såkaldt grænseløst arbejde og større konflikter mellem arbejdsliv og privatliv. Af undersøgelsen fremgår det blandt andet, at 36,3 procent af landets folkeskolelærere oplever, at arbejdet tager så meget energi, at det går ud over deres privatliv.

Vil have bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø

FTF-formand Bente Sorgenfrey meldte i sidste uge ud, at hun mener der bør laves en ny bekendtgørelse om psykisk arbejdsmiljø, svarende til den arbejdsmiljølov der gælder for de fysiske forhold. Ifølge FTF er det kun mobning, sexchikane og arbejdsrelateret vold, der finder sted uden for arbejdstiden, der er en del af arbejdsmiljølovens bestemmelser om psykisk arbejdsmiljø. I 2017 traf Arbejdstilsynet næsten 18.000 afgørelser om overtrædelse af arbejdsmiljøloven, mens kun 420 - eller 2,3 procent - af afgørelserne handlede om det psykiske arbejdsmiljø. Ifølge FTF handlede langt størstedelen af dem om vold, bare 36 sager handlede om arbejdsmængde og tidspres.

Lærer: "Jeg håber at kunne tage noget af bekymringen fra mine kolleger" 

"Vi foreslår, at politikerne vedtager klare regler om psykisk arbejdsmiljø. Der mangler en bekendtgørelse, der fastsætter konkrete krav til arbejdsgiverne og for eksempel kræver, at alle ledere med personaleansvar har en uddannelse i psykisk arbejdsmiljø", siger FTF-formand Bente Sorgenfrey i en pressemeddelelse på organisationens hjemmeside.

FTF vil have politikerne til også at inkludere blandt andet stress og urimelige arbejdsbyrder i loven. Det forslag bakker Thomas Andreasen fra Danmarks Lærerforening op om:

"Der er al mulig god grund til at tage de her tal alvorligt, og det skal der tages hånd om. En af vejene er en bekendtgørelse. Selvom det er nemmere at se det fysiske arbejdsmiljø, så skal det psykiske have samme status som det fysiske. Men det er også et spørgsmål om resurser og prioriteringer, og om at arbejdsgiverne skal anerkende og imødekomme de her problemstillinger"

Tilbage i folkeskolen efter stress: Pas godt på Ida 

Opfordringen til politikerne kommer efter, at regeringen sidste år nedsatte et såkaldt ekspertudvalg om arbejdsmiljø, der til sommer skal komme med en række anbefalinger til beskæftigelsesministeren.

Læs mere

Læs rapporten: FTF'ernes psykiske arbejdsmiljø

Powered by Labrador CMS