»Det er skolelederens ansvar at vurdere«

Folkeskolen har spurgt undervisningsministeren, om hun fortæller den fulde sandhed, når hun siger, at lærerne går fra 16 til 18 undervisningstimer om ugen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

? Du er omrejsende i budskabet om, at folkeskolereformen betyder, at lærerne går fra at undervise 16 timer til at undervise 18 timer om ugen. Fortæller du den fulde sandhed, når du ikke tager den understøttende undervisning med - har lærerne understøttende undervisning, underviser de mere end to timer ekstra?

! »Når jeg har brugt tallet 18, er det et landsgennemsnit. Det svarer til, hvad regeringen har aftalt med KL i forbindelse med økonomiaftalen. Deri ligger, at det vil variere fra lærer til lærer blandt andet afhængigt af fordelingen mellem fagopdelt og understøttende undervisning«.

? Hvorfor bliver der ikke beregnet forberedelsestid til den understøttende undervisning i samme omfang som til fagopdelt undervisning? Skal lærerne ikke forberede sig til den?

! »Arbejdstid er et anliggende for KL. Det er vigtigt med en sammenhængende planlægning af skoledagen, hvor den understøttende undervisning ses som en ekstra tid til eleverne, hvor de kan arbejde med tingene fra den fagopdelte undervisning. Med de nye arbejdstidsregler er der netop ikke forudsat et bestemt omfang forberedelse til hver time, så det er skolelederens ansvar at vurdere, hvor meget tid der skal anvendes på de enkelte undervisningsopgaver. Det gælder både den fagopdelte og den understøttende undervisning. Det ligger i den indholdsmæssige beskrivelse af den understøttende undervisning, at den skal bruges til at understøtte den fagopdelte undervisning. Det kan eksempelvis ske ved, at eleverne laver selvstændige øvelser og opgaver og bruger de ting, de lærer i den fagopdelte undervisning, i praksis. Forberedelsen sker dermed i forbindelse med den fagopdelte undervisning og kræver derfor typisk i sig selv mindre forberedelse«.

? Du har tidligere sagt, at samarbejde med lokale virksomheder kunne være en del af den understøttende undervisning. Men hvordan skal lærerne indgå sådanne samarbejdsaftaler og få viden om virksomheder, hvis de ikke har tid til forberedelse?

! »Samarbejde med lokale virksomheder er en vigtig del af den åbne skole. Det skal planlægges som en del af undervisningen i fagene og understøtte opfyldelsen af Fælles Mål. Hvordan arbejdet tilrettelægges, er op til kommunerne og den lokale skoleledelse. I Fredensborg Kommune har de eksempelvis udviklet konceptet Skolen i virkeligheden, der understøtter skolernes arbejde med den åbne skole ved at skabe kontakt mellem skoler og lokalsamfundet gennem en let tilgængelig onlineplatform, der hele tiden opdateres med nye samarbejdspartnere og aftaler«.

? Analyseinstituttet Kora har undersøgt kommunernes økonomiske implementering af reformen. Blandt de 40 kommuner, hvor omfanget kan opgøres, viser det sig, at også de kommuner, hvor lærerne i forvejen havde mange undervisningstimer, har skruet op med 80 fagopdelte timer om året. Dermed ender gennemsnittet ikke på 733 fagtimer per lærer, men på 749 timers fagopdelt undervisning (dertil kommer den understøttende undervisning). Hvorfor bliver du så ved med at sige 18 timer om ugen?

! »Der er tale om et gennemsnitstal. Med de nye arbejdstidsregler er der netop ikke forudsat et bestemt omfang forberedelse til hver time, så det er den enkelte skoleleders ansvar at vurdere, hvor meget tid der skal anvendes på de enkelte undervisningsopgaver. Koras undersøgelse viser, at kommunerne under ét rent faktisk har budgetteret med at øge lærernes årlige undervisningstimer gennemsnitligt med cirka 80 timer, som det er forudsat i aftalen«.

Folkeskolen bad Undervisningsministeriet om et interview med Christine Antorini fredag den 5. december. Onsdag den 10. december fik vi at vide, at ministeren ikke havde mulighed for at give et interview om lærernes undervisningstid. I stedet har vi fremsendt spørgsmålene skriftligt til ministeren og fået skriftligt svar.Powered by Labrador CMS