Debat

Arbejdsmiljøet kræver mere end blot et års fokus

Vi skal kæmpe imod individualisering af arbejdsmiljøproblemer, for det handler ikke om at være “robust”, at kunne tåle mosten, eller at nogen er “det svageste led”. I stedet skal vi i fællesskab arbejde for at forbedre forholdene omkring lærernes arbejde, så vi oplever at kunne lykkes med undervisningen og gøre en forskel for vores elever. Det skaber arbejdsglæde og trivsel.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Uge 43 er EU’s arbejdsmiljøuge og Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har valgt, at 2019 skal være arbejdsmiljørepræsentanternes år, hvor fokus rettes mod de mere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter, som er medlem af en FH-medlemsorganisation – heriblandt også DLF.

At arbejdsmiljøet kommer på højt på dagsordenen og bliver prioriteret i FH er skridt i den rigtige retning, som jeg kun kan bakke op om. Desværre er det ikke nok med et enkelt års fokus og korte kurser. Det er behov for det lange seje træk med en vedholdende og kontinuerlig indsats for at finde holdbare løsninger på de arbejdsmiljøproblemer, som vi lærere oplever dagligt i vores professionelle virke.

Hvis vi skal finde løsninger og skabe forbedringer for DLF's medlemmer, så skal vi blive endnu bedre til at få arbejdsmiljø, pædagogisk praksis og arbejdstid til at gå op i en højere enhed. Der er i høj grad brug for at skabe opmærksomhed om og kendskab til, hvad vi lærere oplever som værende et godt arbejdsmiljø. Der skal tages hånd om de arbejdsmiljøudfordringer, der eksisterer i folkeskolen og på alle andre medlems-arbejdspladser. Lærernes arbejdsmiljø har og vil altid være min første prioritet også i mit fagpolitiske arbejde for medlemmerne i DLF´s Hovedstyrelse.

Vær med i samtalen

Klik her for at indsende dit indlæg til folkeskolen.dk - medsend gerne et portrætfoto, som kan bringes sammen med indlægget

Vi skal som fagforening anerkende arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR) for det vigtige arbejde, de udfører og den rolle, de har taget på sig for at skabe forbedringer af arbejdsmiljøet ude på de lokale arbejdspladser for kollegaerne – DLF’s medlemmer. Der er brug for et tættere bånd mellem vores AMR-medlemmer og foreningen, og vi skal gøre en indsats for at højne AMR´s status og prioritere et forstærket og ligeværdigt samarbejde med TR. For mig er det en forudsætning, at vi skal øge den fælles handlekraft for at finde kollektive løsninger og opnå de resultater, som giver de nødvendige og holdbare arbejdsmiljøforbedringer.  

En undersøgelse fra Aalborg Universitet har spurgt medlemmerne i de faglige organisationer, hvad de prioriterer højest. Svaret er ikke klassikerne som arbejdstid og løn. I stedet er et godt arbejdsmiljø at finde på medlemmernes førsteplads. For mig er det et klart udtryk for, at arbejdsmiljøet i Danmark generelt er presset.

Som lærere oplever vi, at der ikke er tid nok til forberedelse, tid nok til de mange opgaver, der knytter sig til undervisningen, og at det til stadighed bliver sværere og sværere at finde tiden til at tage hånd om alle vores elever.

Vi har alt for mange lærere, som på grund af vedvarende stress i hverdagen, lige hænger i med neglene på kanten af at blive sygemeldt. Når først vi mister vores kollegaer til en stresssygemelding, så er der risiko for, at vi ikke får dem at se igen i skolen.

Nogle vælger at gå på deltid for bedre at kunne håndtere arbejdspresset og blive i jobbet, men desværre er der samtidig flere lærere, som forlader folkeskolen af samme grund.

Vi skal kæmpe imod individualisering af arbejdsmiljøproblemer, for det handler ikke om at være “robust”, at kunne tåle mosten, eller at nogen er “det svageste led”. I stedet skal vi i fællesskab arbejde for at forbedre forholdene omkring lærernes arbejde, så vi oplever at kunne lykkes med undervisningen og gøre en forskel for vores elever. Det skaber arbejdsglæde og trivsel.  

Her spiller aftalte rammer om lærernes arbejdstid også en væsentlig rolle, men en central arbejdstidsaftale løser ikke alene de arbejdsmiljøudfordringer, som er del af medlemmernes hverdag. Selv med en central arbejdstidsaftale vil udfordringerne med inklusionsopgaven, vold og trusler, AULA, læringsplatforme, skole-hjem-samarbejde og så videre stadig være til stede. Kommunerne og Regeringen må til lommerne og sikre den nødvendige økonomi, så alle elever kan få det undervisningstilbud, som de har krav på og trives i. Elevernes undervisningsmiljø og lærernes arbejdsmiljø hænger sammen, og investeringer heri betaler sig både på kort og lang sigt.  

Da jeg i 2016 blev valgt ind i Hovedstyrelsen i DLF, var min første opgave og mål at tage del i udviklingen af den arbejdsmiljøstrategi i Danmarks Lærerforening, som blev vedtaget i november samme år. Strategien blev blandt andet til på baggrund af involvering af lokalkredsenes arbejdsmiljøansvarlige og indeholder 5 pejlemærker, der giver retning for det videre arbejde med at skabe gode rammer om lærernes arbejdsliv. Pejlemærkerne er et fælles afsæt for at prioritere medlemmernes arbejdsmiljø højere på dagsordenen, så arbejdsbelastninger forebygges, og vi kan sætte ind, før problemerne vokser sig for store. De fem pejlemærker er:

1. fremme af arbejdsglæde og trivsel

2. forebyggelse og tidlig indsats

3. holdbare løsninger i et helt arbejdsliv

4. arbejdsmiljøperspektiver medtænkes altid

5. kontinuitet, systematik og koordinering

Her vil jeg gerne fremhæve holdbare løsninger: “...Et godt samarbejde og social og faglig støtte kan beskytte mod belastninger i arbejdet. Arbejdet skal planlægges, så der er sammenhæng i arbejdet og det skal organiseres, så der er mulighed for fordybelse, restitution og kontinuitet i arbejdet. Der skal være balance mellem krav og ressourcer, og lærerne skal have en oplevelse af, at de har de nødvendige kompetencer til at håndtere kompleksiteten i opgaverne, så der tages højde for risici, og nedslidning undgås...”  

Når uge 43 er ovre og EU er videre i programmet, vil jeg stadig kæmpe for det gode arbejdsmiljø. Jeg opgiver heller ikke kampen, når FH’s fokus på arbejdsmiljø i 2019 rinder ud. Jeg fortsætter ufortrødent, fordi alle medlemmer i DLF fortjener et godt arbejdsmiljø, hvor stressbuen ikke dagligt er spændt til bristepunktet, og hvor der er plads til at favne eleverne og yde god undervisning.  

Du kan følge mig, mine synspunkter og indsats for et bedre arbejdsmiljø for DLF’s medlemmer her på www.facebook.com/rikke.gierahn og her på www.folkeskolen.dk

#GodtArbejdsmiljø            #påforkant    #nuancernemed    #fraholdningtilhandling     #HSTvalg2019    #stempårikke

Powered by Labrador CMS