'Lærerne på CSV Odense havde et stort ønske om fleksibilitet, og med den nye aftale har de fået samme øgede fleksibilitet og balance som kommunens øvrige lærere', siger Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening,
"Lærerne på CSV Odense havde et stort ønske om fleksibilitet, og med den nye aftale har de fået samme øgede fleksibilitet og balance som kommunens øvrige lærere", siger Anne-Mette Kæseler Jensen, formand for Odense Lærerforening,

Lærere på undervisningscenter for unge og voksne har fået en lokalaftale

Indtil sommerferien arbejdede lærerne på CSV Odense efter Lov 409, da de ikke var med i lokalaftalen fra 2016 for deres kolleger i folkeskolen. I foråret gav kommunen grønt lys til at forhandle en aftale, og nu har speciallærerne fem timer til forberedelse om ugen, som de selv kan placere.

Publiceret

CSV Odense

CSV Odense drives af Odense Kommune og tilbyderspecialundervisning til unge og voksne. Undervisningen inkludererSTU, voksenspecialundervisning og forberedendevoksenundervisning.

Centret har afdelinger i Odense, Assens og Brangstrup ved Ringe.Borgere i Odense, Assens og Nordfyns Kommuner kan frit anvendecentrets ydelser efter lov om specialundervisning for voksne, mensoptagelse på STU sker efter indstilling fra UngdommensUddannelsesvejledning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Efter regeringens indgreb i overenskomstforhandlingerne i 2013 måtte lærerne på Center for Specialundervisning for Voksne i Odense () ligesom deres kolleger i folkeskolen arbejde efter Lov 409.

Det blev de ved med indtil sommerferien i år, for selv om et enigt byråd indgik en lokalaftale på folkeskoleområdet i 2016, blev den ikke automatisk oversat til specialundervisningen for unge og voksne. Det havde ellers været praksis, at de to områder fulgtes ad, men CSV Odense var blevet flyttet fra børn- og ungeforvaltningen til beskæftigelses- og socialforvaltningen.

Ved skoleårets begyndelse planlægges der med op til 680 undervisningstimer for en fuldtidsansat lærer. Med da der er stor forskel på eleverne og kursisternes undervisningsniveau og -udbytte, kan der på enkelte områder ske en 'intensitet i timetallet, som fordrer et undervisningstimetal på op til 800 timer'.

En ændring i, hvor mange timer en lærer skal undervise, skal altid ske efter en individuel aftale mellem lærer og leder, og lederen skal have en skærpet opmærksomhed på at sikre, at læreren stadig har en balanceret opgaveoversigt. Desuden får læreren et tillæg for undervisningstimer ud over de 680.

Fælles forberedelse foregår på arbejdspladsen

Fælles forberedelse foregår på arbejdspladsen

Det fremgår også af aftalen, at lærerne er organiseret i selvstyrende team, som planlægger eleverne og kursisternes undervisningsforløb og de opgaver, det afføder.

I STU-afdelingen har lærerne to timers teammøde og to timers fælles forberedelse pr. undervisningsuge. Begge dele indgår i den tid, de skal være på centret. På møderne skal lærerne blandt andet drøfte eleverne, afsætte individuelle mål for den enkelte elev og sparre fagligt.

I afdelingen med kompenserende specialundervisning for voksne har lærerne halvanden times teammøde pr. kursistuge. Derudover afholdes der kursistkonference efter aftale mellem team og nærmeste leder.

I begge afdelinger er placeringen af møderne lederstyret og aftales afdelingsvis. Møderne fremgår desuden af opgaveoversigten

Ny rådmand banede vej for forhandlingerne

Ny rådmand banede vej for forhandlingerne

Det var Brian Dybro fra SF, som i foråret gav grønt lys for, at Odense Kommune og Odense Lærerforening kunne forhandle en aftale for lærerne på CSV Odense. Han har været rådmand for beskæftigelse- og socialforvaltningen, siden han afløste den konservative Steen Møller på posten efter kommunalvalget i 2017.

Brian Dybro er glad for den nye aftale.

"Det er en rigtig god aftale, hvor der er fleksibilitet fra alle parter. Eleverne og kursisterne på CSV får rigtig meget ud af specialundervisningen, fordi vi har dygtige lærere, som løfter undervisningen. Med rammerne på plads kan vi endnu bedre løse opgaven med at få borgerne i job eller videre i uddannelse eller med at få dem afklaret til førtidspension eller fleksjob", sagde han i en pressemeddelelse, da aftalen var forhandlet på plads op til sommerferien.

Aftalen løber frem til sommerferien 2021 og gælder også CSV Odenses afdelinger i Brangstrup ved Ringe og i Assens på Vestfyn.

Powered by Labrador CMS