Efter OK18 og Ny start kom der endelig for alvor hul på forhandlingerne i Roskilde, og i maj i 2019 satte daværende borgmester Joy Mogensen og lærerformand Tina Svarre Hasselager deres underskrift på den første lokalaftale i Roskilde efter lockouten.
Efter OK18 og Ny start kom der endelig for alvor hul på forhandlingerne i Roskilde, og i maj i 2019 satte daværende borgmester Joy Mogensen og lærerformand Tina Svarre Hasselager deres underskrift på den første lokalaftale i Roskilde efter lockouten.

Første år med arbejdstidsaftale i Roskilde: "Det har givet ro blandt lærerne"

En underskrevet arbejdstidsaftale og et bedre samarbejde mellem kommune og kreds har givet en ro i lærergruppen og overskud for kommune og kreds til sammen at tage fat på de udfordringer, som er opstået i løbet af året, fortæller Roskildes lærerformand.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da underskrifterne var sat på arbejdstidsaftalen i Roskilde, sank lærernes skuldre en smule. Det var Tina Svarre Hasselagers oplevelse, da hun som formand for Roskilde Lærerforening landede den arbejdstidsaftale i Roskilde siden lockouten og arbejdstidsloven i 2013.

"Det har skabt en ro. Når man ude på skolerne fornemmer, at der bliver talt sammen på kommunalt niveau, så giver det ro. Det føles om, lærerne tænker, at der er nogen, der tager hånd om rammerne. Det bliver et fælles konstruktivt samarbejde. Før var der en enorm frustration på skolerne over, at samarbejdet mellem kreds og kommune var så konfliktfyldt. Men efter aftalen er der via tillidsrepræsentant og skoleleder kommet en rigtig god dialog på langt de fleste skoler - og de steder der ikke er, har vi fået gode måder at tage hånd om det på", siger Tina Svarre Hasselager.

Lærerkredsen holder øje med skolerne

I aftalen står, der, at lærerne har et maksimalt undervisningstimetal på 780 timer +/- 30 timer. Den formulering har givet udfordringer, fortæller kredsformanden.

"Det er en lidt pudsig aftale. Nogle skoleledere har læst plus 30 timer mere end minus 30 timer. Der er nogle steder, hvor vi skal ind og justere og stramme op. Men den daværende skolechef var klar i mælet og sagde, at når der var plus måtte man også forvente, at der var minus. Og der er måske nogle steder, hvor der ikke er så meget minus", siger Tina Svarre Hasselager og tilføjer: "Jeg gik med til det, fordi der er medlemmer, hvor det giver mening for dem at have en ekstra undervisningstime. Det får simpelthen arbejdslivet til at hænge bedre sammen. Men vi skal holde øje med det".

Hun er dog meget glad for, at der har været et loft over lærernes undervisningstimetal i det år, der er gået.

"Vi har haft en sparerunde. Her viste det sig at være rigtig godt, at vi havde maksimalt undervisningstimetal. For så kunne de ikke skrue på undervisningstiden for at spare".

Fælles løsninger på udfordringer

De udfordringer, der hele tiden opstår, finder kommune og kreds fælles løsninger på.

 "Jeg synes, den evaluering, der er, foregår i en god samarbejdende atmosfære. Vi kan meget bedre diskutere, hvor knasterne og udfordringerne er nu, for vi har et fælles grundlag".

Allerede næste skoleår bliver aftalen justeret.

"Vi har underskrevet yderligere aftaler for eksempel om lejrskoler og  tillæg for undervisning på flere matrikler. Det er noget, vi gav hinanden tilsagn om, at vi skulle arbejde videre på, og det ser ud til, at vi  kommer i mål. Det har vi haft et godt forløb om", siger hun og fortæller, at kommunen også skal i gang med et forløb om professionel kapital.  

"Det skulle have været i gang i foråret, men corona har udsat det".

Powered by Labrador CMS