Advokater: Arbejdsgiveren bør løfte bevisbyrden i covid19-sager

Et advokatfirma med speciale i erhvervssygdomme og arbejdsskader mener, at det bør være kommunerne, der skal sandsynliggøre, at en covid19-syg lærer eller pædagog er blevet smittet et andet sted end på jobbet, hvis der bliver en arbejdsskadesag.

Publiceret

Ny vejledning i dag

En ny vejledning, der netop er udkommet, åbner for, at andrefaggrupper end sundhedspersonale kan få anerkendt skader som følgeaf coronasmittet som arbejdsskader, hvis de kan sandsynliggøre, atsmitten er sket på jobbet. Vejledningen nævner ikke lærere, menbl.a. pædagoger:

"Et andet eksempel er en pædagog, der fortsat arbejder på fuldtid i en børnehave, da de har nødpasning af børn. Denne pædagog hardaglig tæt kontakt med børnene, da pædagogen fortsat spiser medbørnene, trøster børnene m.v., og grundet arbejdsopgaverneskarakter er det ikke muligt at holde afstand til børnene. I sinfritid bor pædagogen alene, men ses fortsat med familie og venner,men kun med få ad gangen. Selv om pædagogen ikke kan dokumenteresmitte eller årsagssammenhæng, vil den ikke ubetydelige risiko forsmitteudsættelse gennem arbejde, og at denne risiko er betydelighøjere end i pædagogens fritid, tale for en anerkendelse afsagen".

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle eksperter er enige om, at  den begyndende genåbning af samfundet  vil øge risikoen for at blive ramt af covid-19. Lærere og pædagoger er nogle af de faggrupper, der går forrest i genåbningen, og nogle af dem vil  uden tvivl blive smittet på deres arbejdsplads. Nogle få vil opleve, at sygdommen giver alvorlige komplikationer. Og hvis det sker, er følgerne af coronasygdommen en arbejdsskade.

Problemet er, at nogle lærere og pædagoger - ligesom nogle tømrere, studerende, butiksansatte og buntmagere - vil blive smittet i deres fritid. En del af dem vil også opleve alvorlige komplikationer, men det vil ikke tælle som en arbejdsskade, hvis de er blevet smittet på indkøbsturen, til familiefesten eller i anden privat sammenhæng.

Tilføjet kl. 13:30: Mens redaktionen arbejdede på denne artikel, udsendte Beskæftigelsesministeriet en ny vejledning til vurdering af arbejdsskadesager om sygdom med covid-19 særligt for sundhedspersonalet. Den lægger dog også op til, at det skal være lettere for andre faggrupper at sandsynliggøre smitte på jobbet. Se boks.

Den smittede har bevisbyrden

Som loven er i dag, er det den smittede lærer eller pædagog, der skal sandsynliggøre at han eller hun er blevet smittet på jobbet, for at kunne få anerkendt sygdommen som en arbejdsskade. Og det er problematisk, mener Søren Kjær Jensen, som er partner i Elmer Advokater og har specialiseret sig i arbejdsskadesager. Sammen med to kolleger argumenterer han på firmaets hjemmeside for, at der er behov for en særordning, så det bliver arbejdsgivers ansvar at sandsynliggøre, at læreren eller pædagogen ikke er blevet smittet på jobbet.

Lærere fra hjem med smitte skal på job - hvis den smittede kan isolere sig

"Lovens udgangspunkt er at det er den skadelidte, der skal sandsynliggøre - bevise - at skaden er sket på arbejdet. Det kan man jo moderere på forskellige vis", siger han til folkeskolen.dk.

"Det vil medføre en del dokumentationsproblemer for den skadelidte, og det er det, vi gerne vil påpege. For selv om vi antager, at arbejdsskademyndighederne er venligt stemt over for læreren eller pædagogen, vil den eksisterende lovgivning stadig indebære, at den sygdomsramte vil bære risikoen for, om smitte fra arbejdet kan dokumenteres".

Sundhedsstyrelsen: Børn fra hjem med coronasygdom må gerne komme i skole

Kollegasmitte tæller også som arbejdsskade

Søren Kjær Jensen understreger, at smitten ikke behøver at stamme fra en elev for at tælle som arbejdsskade. Smitte fra kolleger tæller også.

"Og i forhold til lærernes situation, er det så vidt jeg kan se ikke løst endnu" ,siger han.

"Vi har en situation, hvor den lærer, som har en smittet ægtefælle eller barn, som udgangspunkt skal møde på jobbet. Det øger jo smitterisikoen blandt personalet".

Mange usikkerhedsmomenter

Fordi covid-19 er en ny sygdom, er der meget, vi endnu ikke ved om den, og det gør dokumentationskravet endnu sværere at løfte, sådan som loven er i dag, forklarer Søren Kjær Jensen.

Når skolerne skal åbne igen: Fyldte klasser er smittereder

"Er det rigtigt, som man håber på, at børn ikke er særligt store smittebærere? Det er bare ét usikkerhedsmoment", siger han.

"Og når vi senere står med sager, som skal behandles i systemet, og som måske om flere år ender i retten, så er det da en interessant akademisk diskussion, men vores budskab er lige nu, at vi bør lade tvivlen komme skadelidte til gode i forhold til covid-19. Og det gør den ikke, som loven er nu. Derfor foreslår vi en særordning, så vi minimerer problemet for dem, der nu går på arbejde med forøget smitterisiko til følge".

Få sager er uundgåeligt

Løsningen er ikke, at alle lærere og pædagoger, der er så uheldige at blive smittet med covid-19, automatisk får det anerkendt som en arbejdsskade, siger Søren Kjær Jensen.

"Det skal jo ikke være sådan, at en lærer, der har været på bar i Ischgl i Østrig, skal have det anerkendt som en arbejdsskade. I sådan et tilfælde skyldes smitten helt oplagt noget andet - med mindre, selvfølgelig, at det har været i forbindelse med en skitur med elever eller lignende".

Lærer med smittefrygt: "Bekymrede forældre har et valg - det har jeg ikke"

At der vil opstå arbejdsskadesager, hvor der er tvivl om, hvorvidt en coronaramt lærer eller pædagog er blevet smittet på arbejdet, er givet, mener Søren Kjær Jensen. Han har dog en forhåbning om, at der vil være relativt få af den slags sager, for det kun er relevant, hvis den smittede får et kompliceret sygdomsforløb.

"Langt de fleste af de smittede, som får komplikationer og i nogle tilfælde dør, er jo ældre mennesker, som slet ikke er på arbejdsmarkedet" siger han.

"Men der vil være nogle. Alene det at skulle være i respirator i få dage kan medføre alvorlige skader, også hos yngre, ellers raske, mennesker".

Se Sundhedsstyrelsens svar til Anders Bondo: Det handler om, hvor syg du er af fx diabetes

Læs mere

Læs advokatfirmaets forslag her

Vejledning: Vurdering af arbejdsskadesager omsygdom med COVID-19 (pdf)