Elever i gul kategori vil være ilde stedt, når de ikke må bruge ordforslag til prøven i retsskrivning, mener læsevejleder og ordblindelærer Lone Kaastrup-Hansen og hendes kolleger i både Herning og Thisted.

Vestjyske læseeksperter: Ordblinde i gul kategori kommer i klemme til prøven i retskrivning

Fremover må elever kun anvende programmer med ordforslag ved prøven i retskrivning, hvis de ligger i den nationale ordblindetests røde kategori. Indsnævringen får dramatiske konsekvenser for elever i testens gule kategori, mener vestjyske læsefagfolk.

Publiceret

Prøve på særlige vilkår

Ordforslagsprogrammer ved prøven iretskrivning

Elever der er testet ordblinde (svarende til kategorien rød) påUndervisningsministeriets nationale ordblindetest eller tilsvarendestandardiserede ordblindetests, må anvende ordforslagsprogrammerved prøven i retskrivning. Andre elever må ikke benytteordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning.

Kilde: Vejledningen om prøve på særlige vilkår, december2017

Hver fjerde testes fonologiskusikker

Ifølge Undervisningsministeriets seneste opgørelse har 28.056elever i folkeskolen gennemført den nationale ordblindetest, sidenden blev præsenteret i februar 2015 og frem til august 2017:

  • 65 procent er testet ordblinde
  • 24 procent er testet usikre i fonologisk kodning
  • 11 procent er ikke testet ordblinde

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Læsevejledere fra skoler i Herning har sammen med kommunens læsekonsulent sendt et høringssvar til Undervisningsministiet om den nye bekendtgørelse om folkeskolens prøver, fordi de er bekymret for en ny vejledning om prøver på særlige vilkår og fritagelse. Ifølge den nye vejledning kan elever kun få lov at bruge ordforslagsprogrammer ved prøven i retskrivning, hvis de er landet i den røde kategori i den nationale ordblindetest eller i tilsvarende standardiserede ordblindetest.

"Det er vores vurdering, at denne indsnævring vil få dramatiske konsekvenser for elever, som har fonogiske afkodningsproblemer, men i den nationale ordblindtest er i kategori gul. Det er vores erfaring, at disse elever ved uddybende andre test ofte viser ordblindevanskeligheder svarende til de elever, som ender i rød kategori", skriver læsevejlederne og nævner, at uddybende test kan være Elbros Ordlister, Testbatteriet og Find det, der lyder som et ord.

Elever deles op i a- og et b-hold

De vestjyske læsefagfolk gør opmærksom på, at deres elever i gul kategori har været vant til at bruge ordforslag, siden den nationale ordblindetest blev indført for snart tre år siden.

National ordblindetest: To ud af tre elever boner ud som ordblinde

"De vil være ilde stedt, såfremt konsekvensen af vejledningen er, at de i prøvesituationen ikke må anvende ordforslag", lyder det i høringssvaret, som er sendt ind af læsevejleder og ordblindelærer Lone Kaastrup-Hansen fra Sunds-Ilskov Skole.

Hun og hendes kolleger peger på, at ordblindetesten blev indført for, at man tidligt kunne sætte ind i forhold til at styrke elevenes selverkendelse og motivation og til at lære dem at arbejde strategisk med materialer som VAKS, stilladserende redskaber som skabeloner og brug af kompenserende it.

"De elever, der er udredt tidligt og er blevet tilbudt hjælp, uanset om de var i gul eller rød kategori eller er testet med tilsvarende test, bliver nu delt op i et a- og et b-hold", lyder advarslen.

Ordblinde i gul risikerer senere at havne i rød kategori

Læsefagfolkene gør opmærksom på, at de har en række resultater for de seneste tre år fra elever, der tidligt i deres skoleforløb er endt i gul kategori i den nationale ordblindetest, men når de senere i skoleforløbet har gentaget testen, er de endt i rød kategori, idet differencen til klassegennemsnittet stiger markant særligt i udskolingen.

Læsevejleder har fået tid til at gøre ordblinde elever trygge ved deres hjælpemidler

"Vi risikerer derfor at stå med mange ordblinde elever i udskolingen, som ikke får den kompenserende hjælp, de har ret til og profiterer meget af. En hjælp, der efter vores opfattelse og erfaring ikke kompromitterer prøvens formål".

Læsevejlederne i Thisted bakker deres kolleger op

Læsefagfolkene fra Herning står ikke alene, men bakkes op af deres kolleger i Thisted Kommune. De skriver i et kort høringssvar, at de har samme erfaringer som i Herning Kommune.

"Vi har elever i 9. klasse, som er testet med blandt andet Testbatteriet. På baggrund af disse resultater er de blevet undervist i kompenserende hjælpemidler af Kompetencecentret, og undervisningen på klasserne er blevet tilrettelagt på baggrund af en antagelse om ordblindhed. De er ikke alle blevet testet med ordblindetesten, da det ikke er et lovkrav. Derfor er de ordblinde elever og skolerne temmelig udfordret af den nye vejledning om prøve på særlige vilkår", lyder det i opbakningen fra Thisted.

Ordforslag hjælper ordblinde til bedre resulater i retskrivning

Læsefagfolkene i Herning opfordrer til, at det enten præciseres i prøvebekendtgørelsen, at målgruppen gælder ordblinde elever uanset testtyper, eller at den nye vejledning om prøve på særlige vilkår ændres.

Du kan læse den nye bekendtgørelse om prøve på særlige vilkår via dette link:

Læs mere

Vejledning om prøve på særlige vilkår ogfritagelse