Det skal undgås, at elever unødigt fritages for idræt, siger Bjørn Friis Neerfeldt fra Dansk Skoleidræt.
Det skal undgås, at elever unødigt fritages for idræt, siger Bjørn Friis Neerfeldt fra Dansk Skoleidræt.

Nye prøveregler: Sådan sikrer du, at handicappede elever ikke bremses af kravet om idrætsprøve

Med nyt undervisningsmateriale tager Dansk Skoleidræt nu hul på udfordringen med at få elever med funktionsnedsættelser inkluderet i idrætstimerne. Det er afgørende for, at de kan bestå afgangsprøven og optages på en ungdomuddannelse.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Folkeskolens afgangsprøve i idræt kan være en stopklods for elever med fysiske og psykiske handicap og særlige behov, der gerne vil videre på en ungdomsuddannelse.

Hidtil har Styrelsen for Undervisning og Kvalitet i visse tilfælde givet dispensation til, at denne elevgruppe ikke har skullet aflægge prøven. Men fra det nye skoleår 2019/20 indføres skærpede adgangskrav til ungdomsuddannelserne, hvilket blandt andet betyder, at også elever med funktionsnedsættelser skal til afgangsprøven i idræt, hvis de trækker den næste sommer.

For at det skal kunne lade sig gøre, har Dansk Skoleidræt med støtte fra Undervisningsministeriet produceret materialet "Alle børn med i idrætsfaget", som skal guide idrætslærere landet over gennem ny viden, værktøjer og inspiration til arbejdet. Materialet imødekommer flere forskellige særlige behov såsom syns- eller hørevanskeligheder, bevægelsesvanskeligheder, ADHD eller autismespektrumforstyrrelser.

Krav om særlig viden

"Selv om de bedste intentioner er til stede, er det de færreste lærere, der har erfaring med at inkludere elever med funktionsnedsættelser i idrætsundervisningen. Det kræver en særlig viden, og at der tages individuelle hensyn til den pågældende elev. Det arbejde giver vi nu lærerne en hjælpende hånd til", siger Bjørn Friis Neerfeldt, generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

For at løfte opgaven med at få elever med særlige behov bedre med i idrætsundervisningen har Dansk Skoleidræt samlet en ekspertgruppe bestående af Videnscenter om handicap, Parasport Danmark samt Byskovskolen afd. Asgård og Rævebakkeskolen. De to skoler har praktiske erfaringer med målgruppen og tilsammen har parterne lagt så mange kræfter i materialet "Alle børn med i idrætsfaget", at det nye skoleår meget gerne skal markere en ny æra for børn med funktionsnedsættelsers oplevelse af idrætsfaget.

Undgå unødig fritagelse fra idræt

Udfordringerne med at inkludere elever med særlige behov i idrætsundervisningen har flere gange været på den tidligere undervisningsminister Merete Riisagers bord. Blandt andet har Annette Lind (S) stillet spørgsmål til konsekvenserne for de elever, der vil videre på en ungdomsuddannelse. Det var bl.a. som følge af dette fokus, at ministeriet oprettede "Pulje til undervisning i idræt og bevægelse for børn og unge med handicap i grundskolen", som Dansk Skoleidræt fik del i med "Alle børn med i idrætsfaget".

"Det er af vigtig samfundsmæssig betydning, at vi får løst problemstillingen. Vi skal undgå, at elever unødigt fritages fra idræt, men tværtimod får de oplevelser og kompetencer, som faget giver. I Dansk Skoleidræt arbejder vi for, at alle danske børn og unge oplever glæden ved at bevæge sig. Positive oplevelser med bevægelse i barndommen giver mod på mere og grundlægger gode vaner for resten af livet - og det gælder selvfølgelig også for elever med funktionsnedsættelser", siger Bjørn Friis Neerfeldt.

Powered by Labrador CMS