Nyhedsanalyse

Sådan vil skoleaftalen ændre på skemaet

Den største politiske skoleaftale siden folkeskolereformen flytter rundt på fagenes placering på skoleskemaet, tilfører nye valgfag, fjerner prøver og indfører en helt ny timebank. Her er et overblik over de væsentligste ændringer.

Publiceret Senest opdateret

Ændringer til fagene

Billedkunst: Start rykkes fra 1. klasse til 2. klasse. Samlet bliver faget en ugentlig lektion mindre.

Idræt: Mister en lektion om ugen i 7., 8. og 9. klasse. Samlet bliver faget tre ugentlige lektioner mindre.

Håndværk og design: Mister en lektion om ugen i 4. klasse. Samlet bliver faget en ugentlig lektion mindre.

Engelsk: Start rykkes fra 1. klasse til 2. klasse. Får én ekstra lektion om ugen i 5. og 6. klasse. Mister en lektion om ugen i 8. og 9. klasse. Samlet bliver faget en ugentlig lektion mindre.

Natur/teknologi: Mister en lektion om ugen i 2. og 4. klasse. Samlet bliver faget to ugentlige lektioner mindre.

Biologi: Mister en lektion om ugen i 8. klasse. Der indføres en lektion i 9. klasse, hvor der i dag ikke er biologi på skemaet. Samlet er antallet af lektioner over et skoleliv det samme.

Tysk/fransk: Start rykkes fra 5. klasse til 6. klasse. Får én ekstra lektion om ugen i 8. og 9. klasse. Samlet er antallet af lektioner over et skoleliv det samme.

To ekstra valgfag 

Ud over det obligatoriske praktiske/musiske toårige valgfag har skolerne indtil nu haft to ugentlige lektioner i 9. klasse til lokale valgfag. Det udvides nu til, at skolerne skal udbyde toårige valgfag efter eget valg, som de skal placere i enten 7. og 8. klasse eller 8. og 9. klasse.

Derudover tilføres et ekstra praktisk/musisk valgfag i 8. og ­9. klasse med to ugentlige lektioner.

Teknologiforståelse på skemaet

Med skoleaftalen bliver teknologiforståelse et nyt obligatorisk valgfag. Det bliver dermed en femte mulighed, når eleven skal vælge et praktisk/musisk valgfag i 7. og 8. klasse. 

Ligesom de fire andre obligatoriske valgfag skal teknologiforståelse også afsluttes med en prøve.

Teknologiforståelse skal desuden integreres i udvalgte eksisterende fag i 1. til 9. klasse.

Det sker med prøverne

I dag har eleverne otte prøver til folkeskolens afgangseksamen: seks obligatoriske + to udtræksprøver. Fremover får de seks prøver: fem obligatoriske + en udtræksprøve.

Den mundtlige prøve i engelsk bliver en udtræksprøve i stedet for at være obligatorisk.

 Der vil ikke længere være skriftlige udtræksprøver.

Idræt udgår helt som muligt prøvefag. Siden reformen har idræt ellers været en af udtræksprøverne.

Puljen af udtræksprøver vil fremover være inden for disse seks fag: mundtlige prøver i engelsk, tysk/fransk, historie, samfundsfag, kristendomskundskab og matematik. Dermed udgår prøverne i skriftlig tysk/fransk, biologi, geografi, fysisk/kemi og idræt.

Skolernes timebank

Politikerne har opfundet et nyt begreb, "skolens timebank", som erstatter den understøttende undervisning. Formålet er, at skolelederne får lidt friere hænder til at fordele lærernes og pædagogernes tid, og at der skal være mere overblik over, hvor mange timer eller penge skolerne råder over. Hvor mange midler der er i timebanken, er svært at besvare. For kontoen kan opgøres i både timer og kroner.

Helt sikkert er det, at skolerne fortsat vil kunne vælge at lade timerne fra den understøttende undervisning blive på skemaet, ligesom de også fortsat vil kunne bruges til flere tolærertimer. Det nye er, at timerne eller nok nærmere pengene også vil kunne bruges på andet end undervisning som for eksempel undervisningsmaterialer, efteruddannelse og trivselsrelaterede tiltag, ligesom midler fra banken kan overføres til skolefritidsordningerne, som skal have længere åbent, hvis skoledagene bliver kortere.