"Det er et stort arbejde at forberede den her prøve. Men det giver så meget mening, når man er i gang og er færdig", siger madkundskabslærer Marie Degn.

Madkundskabslærer: Gennemfør afgangsprøven – det er en stor fornøjelse

Marie Degn havde sine elever op til afgangsprøve i madkundskab den 13. og 14. december sidste år. Siden har hun været censor ved madkundskabsprøver i januar. Hun er begejstret for, hvordan prøverne er forløbet og deler her sin forberedelse til prøverne.

Publiceret

Prøven i madkundskab

1. Planlægningsfase på 2 timer (120 minutter)(individuelt/grupper) Eleverne kan vælge enten at gå til prøveindividuelt eller i grupper a 2-3 elever. Eleverne trækker etprøveoplæg, som består af en opgave og eventuelle bilag. Dette sker5 skoledage, før det praktiske arbejde udføres.

 Til udførelsen af opgaven får eleverne: 2 timer tilplanlægning, hvor kun de elever, der skal aflægge prøve, og lærerener til stede.

 2. Udførelsesfase på 2 timer (120minutter)(individuelt/grupper) Udførelsesfasen er på 2 timer, hvorcensor og lærer er til stede, og hvor eleverne udfører detpraktiske arbejde.

 3. Fremlæggelse og samtale 10 minutter pr. elev(individuelt/grupper) inklusiv karakterfastsættelse. Denne delforegår enten i grupper eller individuelt og iumiddelbarforlængelse af udførelsesfasen. Der gives bedømmelse afelevernes præstationer. Der gives individuelle karakterer. Censorer både tilstede under udførelsesfasen, hvor eleverne udfører detplanlagte praktiske arbejde, og ved den efterfølgende fremlæggelseog samtale.

Kilde: uvm.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Madkundskabslærer Marie Degn, Holluf Pile Skole i Odense, er en af de første, som har gennemført den nye afgangsprøve i madkundskab, som politikerne indførte for fire år siden. Ikke bare har hun som lærer ført sin klasse op til afgangsprøven før jul, hun har også været censor ved andres prøver i januar. 

Hun er ikke i tvivl om, at hun mener, at sommerens afgangsprøver i madkundskab bør gennemføres.

"Der er mange, der er bekymrede og synes, vi skal aflyse. Men det er en rar måde at have afgangsprøve på, og det forbereder de unge mennesker godt på, at de også skal til afgangsprøve næste år", siger Marie Degn, som godt kan føle sig lidt alene med det synspunkt. 

Lav en prøveeksamen - selv om det er tidskrævende

Hendes erfaring er, at prøvekaraktererne ligger meget tæt på standpunktskaraktererne.

"Hvis man er bekymret for, at de skal op til sommer, så prøv at lav en prøve, hvor eleverne viser, hvad de kan. En slags terminsprøve. Hvor de får en gang til at forberede sig, og næste gang skal de lave noget mad. Det kan godt være, man ikke kan nå den mundtlige del, så må man tage den næste gang og evt. i grupper, hvor de vurdere hinanden ud fra et skema. Så er der gået tre gange, men børnene får så meget ud af det".

Hun oplever, at lærerne er mere nervøse for prøven end eleverne, og at eleverne er meget glade for prøveformen, som også giver dem en fornemmelse for, hvordan prøven i eksempelvis naturfag vil forløbe året efter.

"Jeg har kun tre forløb, som jeg har opgivet til prøven, så har vi lavet prøveoplæg ud fra dem. Man må gøre det så godt, man kan, i forhold til den undervisning, man har haft", siger hun. 

"Jeg oplever også, at dem, som ikke har fået lov til at komme op til prøven på grund af corona, bliver lidt kede af, at de ikke får lov til at gå til sygeprøven, men får ophøjet deres standpunktskarakterer", siger hun.  

Hun mener, at det er et stort arbejde som lærer at forberede sig til prøven og forstår godt, hvis nogle ikke vil gøre det forgæves. Derfor er hun parat til at dele sine egne forberedelser op til prøven, så andre kan lade sig inspirere.

"Det er et stort arbejde at forberede den her prøve. Men det giver så meget mening, når man er i gang og er færdig". 

Marie Degn deler gerne sin forberedelse. Find hendes forløbsbeskrivelser, materialer, beskeder der er sendt til censor og forældre og elever og tidsplaner for 3 klasser og elevernes forberedelse via linket under denne artikel. Alle personfølsomme oplysninger er fjernet.

Læs mere

Se Marie Degns forberedelse her

Powered by Labrador CMS